Novela občanského zákoníku usnadňuje některé životní situace

Změny v oblasti bydlení, majetku, zastupování i práce přináší novela občanského zákoníku. Podívejte se, zda se některé z nich nedotknou i vás.

Když chcete, aby vás někdo zastoupil

V případě, kdy někomu potřebujete udělit plnou moc pro smluvní zastoupení, se postup zákonem zpřehlednil. Dřív platilo, že když jste plnou moc udělili k specifickému úkonu (např. k sepsání notářského zápisu), musela být ve stejné formě (tedy notářského zápisu).

Teď stačí, když bude plná moc v písemné formě s úředně ověřeným podpisem (to udělají třeba na poště, kde je CzechPoint, za 30 korun).

Kauci na byt srazí maximální hranice 3 nájmů

Od letošního března už po vás pronajímatel bytu nebo domu nemůže chtít kauci vyšší než 3 měsíční nájmy bez záloh za služby. Doteď to bylo až 6 měsíčních nájmů. Zákon neplatí zpětně, takže půjde jen o smlouvy uzavřené od 28.2.2017.


Důvodem omezení je, že částka 6 nájmů je nepřiměřeně vysoká a neumožňuje sehnat si bydlení lidem s nízkými příjmy nebo s pobíratelům nepojistných sociálních dávek.

Nájem bytu zvláštního určení po smrti přejde na spolubydlící

V bytech se zvláštním určením, které slouží pro osoby se zdravotním postižením, případně jsou v domech vybavených pro jejich zvláštní potřeby nebo je v nich pečovatelská služba, se zpřesnila pravidla pro případ smrti nájemce.

Když s ním až do jeho smrti žil buď další člověk se zdravotním postižením nebo starší 70 let (v tomto případě spolu musí žít aspoň 1 rok a nemít vlastní bydlení), přechází na něj nájem.

Původně museli spolubydlící vyklidit byt po smrti nájemce do 3 měsíců, nyní na to mají 6 měsíců. Pokud žil zesnulý v bytě sám, jeho dědicové mají na vyklizení bytu 3 měsíce.

Společné jmění manželů nezahrnuje podnikání

Pokud se jeden z manželů stane členem družstva nebo obchodní společnosti, podle upřesnění zákona s tím druhý z manželů nemá nic společného. Výjimka platí jen pro společný majetek v bytových družstvech, která zakládá účast i druhého manžela..

Nezletilí můžou uzavřít pracovní smlouvu dřív

Kvůli nadbytečnosti se zákon o práci nezletilých vrátil do roku 2014. Pracovní smlouvu tak mohou uzavřít dřív, než jim bude 15 a dokončí základní školní docházku. Do práce mohou stále nastoupit až den po uzavření školní docházky (a v případě, že jim už je 15). Do teď platilo, že smlouvu mohli uzavřít nejdřív po ukončení školy a dosažení 15 let.

Svéprávnost mohou soudy omezit na delší dobu

V případech, kdy to soud uzná za vhodné, hlavně když se stav daného člověka pravděpodobně nezlepší, může omezit svéprávnost až na 5 let (dosud to byly 3 roky). Pořád platí, že po uplynutí stanovené doby stav nesvéprávnosti přestává platit. Pokud ale začnete řešit prodloužení doby, nesvéprávnost platí až do vyřízení jednání (nejdéle 1 rok).


Novinky v občanském zákoníku od roku 2018

 Předkupní právo se vrátí

V současnosti nemohou spoluvlastníci ovlivnit, kdo bude dalším vlastníkem nemovitosti. Tento stav vydrží jen do konce roku. Poté začne platit předkupní právo, u úplatných i bezúplatných převodů. Jediná situace, která jim v tom zabrání, je převod spoluvlastnického práva na spřízněnou osobu.

Svěřenské fondy přestanou být anonymní

Chystá se zavedení evidence svěřenských fondů kvůli tomu, že jejich vlastníci jsou prakticky nedohledatelní. Kritici současnou podobu zpochybňují kvůli tomu, že může legalizovat výnosy z trestné činnosti. Zákon je známý jako tzv. Lex Babiš, který musel převést svůj majetek.

Veřejně budou dostupné informace hlavně o správcích a účelu fondu. Ministerstvo financí bude mít údaje i o zakladateli a majitelích, které si mohou vyžádat osoby s právním zájmem a orgány státní správy. Zákon bude platit i zpětně, zaregistrovat se budou muset už existující fondy do 6 měsíců od začátku platnosti 1.1.2018.

Sending
Uživatelské hodnocení: 5 (1 hlas)

Leave a Reply