Rodičovský příspěvek pro rok 2017 přehledně

Chystáte se na rodičovskou dovolenou nebo si chcete osvěžit informace? V následujícím článku vám přinášíme přehled všeho, co o rodičovském příspěvku potřebujete vědět.

posledním změnám v čerpání rodičovského příspěvku došlo v roce 2012. Nyní je jedno, jak dlouho budete příspěvek čerpat, na každé dítě dostanete nejvíc 220 tisíc korunNejdelší doba, po jakou můžete příspěvek čerpat, je do 4. narozenin vašeho dítěte. Dobře si rozmyslet rozdělení čerpání musíte hlavně v případě, že plánujete narození druhého dítěte do těchto 4 let – po narození dalšího dítěte totiž nárok na příspěvky pro první dítě zaniká.

Jaké podmínky musíte splnit pro čerpání příspěvku?

Vznikl-li vám nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství), po jejím skončení máte automaticky nárok i na rodičovský příspěvek. Pokud jste mateřskou nedostali, můžete si o rodičovský příspěvek zažádat rovnouPodmínkou je, že alespoň jeden z rodičů dítěte řádně platil zdravotní pojištění (dobrovolně z vlastních prostředků, díky zaměstnání zaměstnavatelem, nebo když je vedený na úřadu práce).

Abyste na příspěvek získali nárok, musíte vy i vaše dítě mít bydliště na území České republiky.

Formulář získáte na vašem úřadu práce nebo jej najdete zde:

https://formulare.mpsv.cz/okdavky/cs/form/edit.jsp?CMD=EditForm&FN=RodP140102101&SSID=L4BCKv5.WMb~4o9PY5hvcawkHiqKf4jv

I při nesplnění podmínky dostanete příspěvek

Když ani jeden z rodičů nesplnil podmínku pro získání mateřské týkající se nemocenského pojištění (splnění potřebné doby účasti na nemocenském pojištění – tedy aspoň 270 dní za poslední 2 roky), stále mají tito rodiče nárok na příspěvek. Jen si nemohou vybrat dobu čerpání, je jim přidělena do 4. narozenin dítěte, a dostanou o něco méně než ostatní. Prvních 9 měsíců 7600 korun měsíčně a poté do 4 let věku dítěte 3600 korun měsíčně.


Kolik můžete dostat, splňujete-li podmínky

O délce pobírání příspěvku můžete rozhodnout, pokud aspoň jednomu z rodičů lze stanovit 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu. Musí to být ke dni, kdy se dítě narodí nebo je dítě převzato do rodiny (v případě převzetí do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí úřadů). Pokud jde tento základ stanovit u obou rodičů, vychází se z toho vyššího, aniž by o něj rodič s vyšším základem žádal nebo jej pobíral.

Když je těchto 70 % nižší nebo rovno částce 7 600 Kč, rodičovský příspěvek si můžete zvolit do maximální výše 7 600 Kč měsíčně. Pokud vašich 70 % je vyšších než tato částka, může být váš rodičovský příspěvek až do výše této převyšující částky, nejvíc ale 11 500 korun. Částka zároveň nesmí přesáhnout 70% vašeho měsíčního výdělku. Cílem omezení 70 procenty je, abyste nepobírali víc, než jste vydělávali. Rychlost čerpání a tím i výši měsíčního příspěvku můžete měnit každého čtvrt roku.

Pozor na čerpání při narození dalšího dítěte

Plánujete-li narození dalšího dítěte v době čerpání příspěvku na první dítě, je dobré si v té době zvolit maximální míru čerpání (to, co nestihnete vyčerpat, vám nebude nijak vynahrazeno). Při narození dalšího dítěte máte ohlašovací povinnost, což znamená, že tuto skutečnost musíte nahlásit na příslušném úřadě práce, aby na dávce nevznikl přeplatek. Při nesplnění podmínek pro výplatu přídavků musíte zpětně vrátit částku úřadu práce za dobu, kdy už jste na dávku neměli nárok.

Další příjmy v období pobírání příspěvku nemají na jeho výši vliv

Když si chcete při pobírání rodičovského příspěvku přivydělat, můžete – jakkoli a kdekoli. Jediné, co musíte splnit, je zajištění celodenní péče o dítě. Záleží na vás, jestli vám s tím pomůže chůva, prarodiče nebo dáte dítě starší 2 let do školy nebo jeslí.

Dítě může do školky, mladší mají vymezenou dobu

O příspěvek nepřijdete, ani když dítě začne chodit do školky nebo jeslí. Děti od 2 let je mohou navštěvovat neomezeně. Mladší děti mohou v předškolním zařízení strávit maximálně 46 hodin měsíčně, jinak váš nárok na rodičovský příspěvek zaniká. Potvrzení o době strávené v předškolním zařízení získáte u jeho zřizovatele. Umístíte-li dítě do čistě soukromého zařízení, nebude to mít na příspěvek žádný vliv.

Aktualizováno v lednu 2017

0.0
Sending
Uživatelské hodnocení: 5 (1 hlas)

Leave a Reply