Cena plynu: Co ji tvoří?

Fakturace energií bývají často nepřehledné. Jednotky na smlouvě a domácím měřiči se často liší a započítaných položek je na celé dvojstránce jaksi příliš. Cena plynu se totiž neskládá pouze z jedné složky a vaše peníze také nikdy nejdou jen k jednomu příjemci. Zajímá vás co a komu platíte při používání plynu a jak se vyznat v mnohdy složitých vyúčtováních?

Cena plynu se skládá ze dvou základních složek. 24 % z ceny zaplatíte za tzv. regulovanou část, kterou každý rok určuje státní Energetický regulační úřad. Ta v sobě zahrnuje poplatek za přepravu a distribuci plynu a také platbu za služby Operátora trhu (OTE).

Zbylých 76 % tvoří tzv. neregulovaná část. Tu si určují dodavatelé sami a právě na ní můžete významně ušetřit, pokud se nebojíte porovnávat nabídky jednotlivých poskytovatelů plynu. Platíte především za odebíraný plyn a uhradit musíte také pravidelný měsíčná poplatek, spojený například se zajištěním skladovacích kapacit nebo za obchodní služby. Konečná cena plynu je navíc zdaněna ještě 21% DPH.

Cena plynu v roce 2016

I když vám dodavatel garantuje stále stejnou cenu plynu, může hovořit jen o té vlastnoručně regulované. Té části, kterou má pod palcem státní Energetický regulační úřad, se to obvykle netýká. I letos byly provedeny tzv. korekční úpravy pro vyrovnání inflace a pokrytí skutečných nákladů při distribuci plynu. Jako modelový příklad použijeme domácnost, která v loňském roce odebrala 25 Mwh plynu.

Průměrná částka na faktuře byla v roce 2015 36 122 Kč. Po započtení úprav ze strany státu se celková suma vyšplhá v roce 2016 na 36 803 Kč. S vyšším odběrem pak samozřejmě náklady a tím pádem i cena úměrně stoupají.

Jak se vyznat v jednotkách

Na svém odběrovém zařízení obvykle vidíte spotřebu plynu udávanou v m3, tedy v jednotkách objemu. Na faktuře ale bývají zapsány jednotky energie – kWh, která vyjadřuje skutečně spotřebované teplo. Zorientujete se snadno, pokud znáte vzájemný poměr jednotek.

Vzorec převodu m3 na kWh

1 m3 = 10,55 kWh = 0,01055 Mwh

Převedením objemu plynu na kWh si můžete také snadno porovnat ceny plynu a elektřiny, která je v kWh udávána běžně. Snadno tak zjistíte, jestli pro vás výhodnější vytápění plynové nebo elektrické.

Cena plynu přehledně

Pojďme si ještě celkovou cenu plynu vyjádřit v procentech, která celý mechanismus výpočtu zpřehlední a zjednoduší.

  • 61,8 % tvoří platba za odebíraný plyn. Vždy jde o největší položku na faktuře, přímo závislou na množství odebraného plynu.
  • 17% má na svědomí státem regulovaná složka distribuce plynu směrem k odběrateli. Na našem území působí celkem 3 majitelé plynové energetické sítě a není možné si je zvolit. Veškerou administrativu tedy zajišťuje stát.
  • 3,5% celkového vyúčtování má na svědomí fixní měsíční sazba. Jde o pevně stanovenou částku, na kterou nemá množství odebraného plynu žádný vliv.
  • 0,1% vašich peněz jde na činnost Operátora trhu, který celý trh s plynem organizuje. Poplatek se odvíjí od vaší spotřeby.
  • 17,3% přidá konečné částce ještě DPH. Plyn je zdaněn rovnými 21%.

Ceny plynu na příští rok jsou státním Energetickým regulačním úřadem i konkrétními obchodníky zpracovány a ohlášeny vždy do konce listopadu. Pokud uvažujete nad změnou svého stávajícího dodavatele, máte tedy čas si vše pořádně promyslet.

0.0
Sending
Uživatelské hodnocení: 0 (0 hlasů)

Leave a Reply