EET díl 2: co je potřeba k elektronické evidenci tržeb?

Od letošního prosince se naplno spustí systém elektronické evidence tržeb (EET) pro všechny ubytovací a většinu stravovacích provozů, brzy poté budou následovat další kategorie. K evidenci potřebujete určité vybavení a jeho funkčnost si můžete nanečisto ověřovat už od začátku listopadu.

Pokud se vás týkají povinnosti pro zapojení se do EET, zjistíte podle příslušnosti vašeho druhu podnikání do jednotlivých fází. Tento systém nemusíte používat pouze v případě, kdy vám platby chodí převodem na účet nebo prostřednictvím inkasa.

Způsoby plateb, kvůli kterým se musíte k EET přihlásit

Naopak kvůli všem ostatním typům plateb vás používání systému nemine, protože jde o evidované tržby.Poznáte je podle splnění následujících podmínek:

 • podle typu platby: hotovostí, platební kartou, šekem, směnkou, stravenkami, poukazy na zboží, žetony včetně bitcoinů (a složením kauce jedním z těchto způsobů)
 • jde o rozhodný příjem: je to příjem z podnikání kromě situací, kdy
  • není předmětem daně z příjmů
  • jde o výjimku (např. v případě nutnosti přijme podnikatel platbu hotově místo běžné platby na účet)
  • platba patří pod srážkovou daň nebo daň ze samostatného základu daně u právnických osob.

Podrobný rozpis najdete v samotném zákoně, § 6 “Rozhodný příjem”, stejně tak jako v § 12 “Tržby vyloučené z evidence tržeb” (platí hlavně pro orgány státní správy, banky, pojišťovny apod.).

 • Při pochybnostech se obraťte na finanční úřad

Pokud si nejste jistí, jestli daná platba (nebo nějaká platba v budoucnosti), kterou jste přijali, spadá do elektronické evidence, můžete se obrátit na svůj finanční úřad. Ten vydá rozhodnutí o závazném posouzení o určení evidované tržby spolu s návodem. Zaplatíte za to 1000 Kč.

Evidence ve zjednodušeném režimu

V některých případech nebudete muset okamžitě odeslat potvrzení o tržbě, tedy online, ale ve zjednodušeném offline režimu. Nejpozději do 5 dnů (dny pracovního klidu se nepočítají, pokud připadají na 5.den). Ty, kdo do této kategorie spadají, určuje zákon nebo nařízení vlády (jako příjmy z prodeje v hromadných dopravních prostředcích). Navíc při určitých podmínkách může sám podnikatel podat žádost o zařazení do tohoto režimu:

 • musíte pro to mít vážný důvod, nejčastěji půjde o podnikání v místě bez možnosti stabilního internetového připojení
 • žádost podáváte podle § 70 odst.3 daňového řádu (musíte uvést, kdo žádost podává, proč a co navrhujete – včetně výčtu činností, u kterých potřebujete zjednodušenou evidenci), písemně, osobně nebo přes datovou schránku
 • za žádost zaplatíte 1000 Kč jako správní poplatek
 • při změně podmínek, jako když místo vašeho podnikání bude lépe pokryté internetovým signálem, musíte dát vědět příslušnému finančnímu úřadu, jinak vám hrozí vysoká pokuta.

Přihlášení se k EET

 • Autentizační údaje: pro přihlášení se do svého účtu potřebujete uživatelské jméno a heslo, které vám úřady po podání žádost udělí. Žádat můžete osobně na kterémkoli finančním úřadě nebo elektronicky přes údaje své datové schránky.
 • Přihlášení a zadání údajů: po přihlášení do aplikace zadáte údaje o provozovně (případně o všech) včetně typu, jejího stavu, činnosti a adresy.
 • Získání certifikátu: po zadání údajů vygenerujete certifikát (nebo i víc, pokud chcete pro každou pokladnu nebo provozovnu certifikát zvlášť).
 • Instalace certifikátu: do svého zařízení, které budete pro evidenci používat. Už nyní jej můžete testovat v pilotním režimu.

Vyvěšení informační cedule

Ve své provozovně, nebo na internetových stránkách v případě e-shopu, musíte umístit dostatečně viditelné a čitelné oznámení o tom, že elektronicky evidujete (pokud to nevylučuje povaha věci, což není víc upřesněné). Text musí být:

 • Pro běžnou evidenci: Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 • Pro evidenci ve zjednodušeném režimu: Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů.

Jaké zařízení je vhodné pro EET?

Výběr zařízení není zákonem stanovený a tak záleží jen na vašich preferencích. Důležité je, aby se zařízení bylo schopné připojit na internet a tisknout účtenky a pomocí aplikace nebo softwaru zpracovat tržby. Víc o výběru najdete v následujícím článku.

Sending
Uživatelské hodnocení: 5 (1 hlas)

Leave a Reply