EET díl 4: Co se změní pro zákazníky

Od prosince začíná 1.fáze elektronické evidence tržeb (EET), kdy vám prodávající bude muset vydat účtenku s unikátním kódem od finančního úřadu. Největší změnou pro zákazníky bude zřejmě účtenková loterie, která by měla začít v březnu 2017.

Ubytovací a většina stravovacích provozů přejde od prosince pod EET (víc se o jednotlivých fázích dočtete tady). Místo, kde už se eviduje, poznáte podle viditelně umístěného informačním textu i samotných údajích na účtence, kterou musíte dostat. Oboje mají provozovatelé nařízené zákonem a za nedodržení jim hrozí pokuty. Evidence se vztahuje na všechny způsoby platby (hotovost, karta, stravenky apod.) kromě bankovních příkazů nebo když vložíte peníze na účet v bance.

Má nějaké povinnosti v EET i zákazník?

Vaší povinností není v systému EET nic, ani převzetí účtenky. Vůbec si účtenky nemusíte všímat a můžete ji nechat obchodníkovi. Dostat ji musíte vždy i bez požádání.

Účtenky nemusí být vždy vytištěné

Není nařízené, že by účtenka musela být vždy vytištěná. Podnikatel vám ji může předat i jinými způsoby, jako je MMS, zaslání na e-mail nebo přes Bluetooth.

Minimální částka neexistuje, eviduje se všechno

Kvůli tomu, aby se nákupy nerozkládaly na několik účtenek, což by prodejcům umožnilo vyhnout se evidenci, nebyla stanovená žádná minimální částka. Takže účtenku dostanete i při útratě 46 haléřů (to se vám může podařit třeba špatnou manipulací s čerpací pistolí na benzínce).

Co bude na účtence při elektronické evidenci tržeb

Podle zákona byste na účtence měli najít i následující údaje:

  • fiskální identifikační kód (FIK), tedy unikátní kód získaný od Finanční zprávy, pokud to není technicky možné nebo podnikatel tento kód nemusí uvádět, musí uvést svůj podpisový kód (PKP),
  • své daňové identifikační číslo (DIČ),
  • označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,
  • označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,
  • pořadové číslo účtenky,
  • datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve,
  • celkovou částku tržby,
  • bezpečnostní kód poplatníka (BKP),
  • údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.

Uvidí stát vše, co nakoupíte?

Nemusíte se bát, že by stát zaznamenával vše, co si koupíte. Vy sice na účtence budete mít vypsané všechny položky, ale na úřad se odesílá jen celková částka nákupu (spolu s datem, časem identifikačními údaji podnikatele).


Kontrola údajů na úřadě

Když si budete chtít zkontrolovat, jestli obchodník registruje podle zákona, můžete zadat kód z účtenky přes web Finanční správy. Tady se dozvíte, jestli byla účtenka zaevidovaná.

Co když účtenku nedostanete?

Odmítne-li vám prodávající vydat účtenku, přestože už měl s registrací začít (pozor, 1.fáze neplatí pro všechny stravovací provozy ani pro všechna podávaná jídla – například ta, která si odnesete s sebou, patří až do 3.fáze začínající v březnu 2018), můžete to ohlásit přes web Finanční správy.

Bude-li mít pokladní zařízení nějakou poruchu, jako třeba problém s tiskárnou, může vám účtenku s povinnými údaji vypsat ručně. Při menší poruše (jako je výpadek internetového připojení) nedostanete účtenku s unikátním kódem od Finanční zprávy, ale s podpisovým kódem poplatníka. Prodávající musí údaje dodatečně poslat do 48 hodin. Bude-li mít zařízení úplnou poruchu, pořád máte právo na vydání potvrzení o nákupu, s uvedením výrobku nebo služby, data a názvu firmy a její adresy.

Dýška se do evidence dostanou jen někdy

Pokud dáte své obsluze nějaké spropitné, záleží na zaměstnavateli, jakým způsobem ho rozděluje. Nechává-li si je pro sebe, musí být i tato částka uvedená na účtence. Když dýško přenechá zaměstnancům, musí ho zaměstnavatel zdanit jako součást mzdy.

Účtenková loterie začne asi v březnu

V zákoně, který se EET týká, je obecně zakotvená i účtenková loterie. Pořadatelem může být Ministerstvo financí a k přihlášení budete potřebovat údaje z účtenky nebo její zaslání (pravděpodobně bude kontrolním údajem unikátní kód), výhrou mohou být věcné i finanční ceny. Přesné informace ministerstvo ještě nezveřejnilo, ale uvažuje spíše než o trvalé celostátní účtenkové loterii pořádání občasných a tematických nebo regionálních loterií kvůli tomu, aby o loterii neopadl zájem jako je tomu na Slovensku nebo v Polsku. Důvodem, proč chce ministerstvo tuto loterii pořádat, je zvýšení tlaku na obchodníky, aby účtenky vydávali.

Sending
Uživatelské hodnocení: 5 (1 hlas)

Leave a Reply