Jak postupovat při reklamaci zboží koupeného přes internet? Poradíme vám

Není to nic příjemného, když se vám zboží koupené přes internet rozbije nebo přestane fungovat. Stejně jako u nákupu v kamenných obchodech máte možnost reklamaceNenechte se proto odbýt a využijte rad, které vám přinášíme.

Když už se stane, že se vám třeba židle zakoupená na e-shopu bez vašeho zavinění rozbijeneváhejte a reklamujte ji. V některých případech máte úspěšnost reklamace téměř jistou, nebo dokonce můžete zboží bez udání důvodu i vrátit (nepoškozené). Nejlepší je postupovat podle pravidel daného e-shopu (pozor, ne vždy jsou v souladu se zákonem), což nejčastěji znamená zaslat zboží na uvedenou adresu nebo donést do autorizovaného servisu.

2letá záruka ze zákona, dobrovolné prodloužení prodejcem

Na všechno zboží, které si přes internet koupíte, se vztahuje 24 měsíční záruční lhůta. Nenechte se zmást, pokud by někdo tvrdil, že tato lhůta platí už ode dne objednání nebo zaplacení. Začíná běžet ode dne, kdy jste si zboží převzali (osobně nebo jeho doručením na vaši adresu). Někdy prodejci nabízí i delší záruční dobu(většinou za příplatek). S její účinností můžete počítat, už když je inzerovaná jen na obalu nebo v návodu výrobku, a také v reklamě. Pozor si dejte na prodloužené záruky, vztahující se jen na určitou část zakoupené věci (třeba motor u pračky). Bývají výhodné jen naoko, protože součásti spadající pod prodlouženou záruku jsou obvykle poruchové ze všeho nejméně.

Co můžete v záruční době reklamovat?

Nárok na reklamaci nemáte při nesprávném používání nebo běžném opotřebení zboží, jako je ojetí pneumatik nebo vybití baterie. Prodejce ale ručí za vady, které se vyskytly po prodeji (jako rozlepená bota, nefunkční zapínání kabelky apod.), a jejich nápravu po něm můžete požadovat. Ve sporných případech rozhodne až soud, jestli k opotřebení došlo běžným používáním nebo nízkou kvalitou výrobku.

K reklamaci nepotřebujete zboží předat v původním obalu, jak se nás někteří prodávající snaží přesvědčit.

Prokazatelné náklady na reklamaci vám prodejce musí zaplatit

V případě oprávněné reklamace máte ze zákona máte na úhradu nákladů, které vám v souvislosti s reklamací vznikly (jako náklady na telefon, poštovné apod.). Musíte je však jasně prokázat. Prodejci tyto náklady označují za bagatelní a často je nechtějí dobrovolně proplatit. Také je potřeba o náhradu požádat do 1 měsíce, jinak se prodejce může bránit nesplněním zákonné lhůty.

Naopak prodejce od vás na žádnou náhradu nárok nemá, ani v případě neoprávněné reklamace.


Upravení záručních podmínek prodejcem

Prodávající může záruční podmínky upravit, ale nesmí zákazníka omezit nebo mu určit další podmínky, které nejsou zákonem dané. Pokud prodejce přidal požadavky nebo ustanovení, která by zákazníka znevýhodnila, jsou podle občanského zákoníku neplatná. A to i v případě, pokud byste s nimi jako zákazníci souhlasili. Prodejce se takovým jednáním dopouští protiprávního jednání.

Vaše možnosti při uznané reklamaci zboží

Když reklamujete zboží v kamenném obchodě, musí se vás prodejce podle posledních změn v zákoně zeptat, jak si přejete reklamaci řešit. Vaše možnosti s rozlišují podle podstatného porušení smlouvy, kdy byste si věc nekoupili (například upadlá zábrana u dětské jídelní stoličky, která zaručuje bezpečnost dítěte). V tomto případě máte nárok na

  • odstranění vady dodáním nového výrobku
  • odstranění vady opravou reklamovaného výrobku
  • přiměřenou slevu z kupní ceny
  • můžete odstoupit od kupní smlouvy

Při nepodstatném porušení smlouvy (například odpadnutí ozdobných prvků na této jídelní stoličce) si můžete vybrat z

  • odstranění této vady
  • přiměřenou slevu z kupní ceny

Vždy je lepší preferovanou možnost sdělit už při podání reklamace, jinak si ji prodávající zvolí sám. Pokud si navíc u podstatné vady neurčíte způsob předem, prodávající ji může opravit jako nepodstatnou a můžete tak přijít o možnost výměny nebo odstoupení od smlouvy.

Opakovaná reklamace zboží

Objeví-li se stejná vada víckrát nebo má zboží vad víc, můžete ze zákona odstoupit od smlouvy nebo požadovat výměnu zboží. Zákonem sice tyto pojmy nejsou vymezené, ale z judikatury vyplývá, že jde o tři zopakování se stejné vady nebo současně se vyskytujících vad.

Jste nespokojení s výsledkem reklamace?

Zboží, které reklamujete, musí prodejce vždy přijmout a zařadit do reklamačního procesu. Pokud by to odmítl, můžete se obrátit na Českou obchodní inspekci. Reklamaci musí prodávající vyřídit do 30 dní a pokud to nesplní, můžete požádat o vrácení kupní ceny.

Nejste-li spokojení s výsledkem reklamace a chcete to dál řešit, musíte se obrátit na soudního znalce. Ten vám vypracuje znalecký posudek, na jehož základě si dá řada prodejců říct. Nepomůže-li ani ten, musíte se obrátit na soud.

Aktualizováno v lednu 2017

0.0
Sending
Uživatelské hodnocení: 5 (3 hlasy)

Leave a Reply