Novinky v úvěrech: dlužníci se dočkají větší ochrany, poskytovatelé úvěrů více povinností

Novelu zákona o spotřebitelském úvěru schválila vláda na začátku června. Díky němu vylepší postavení dlužníků a poskytovatelům přibudou nové povinnosti. A změn se dočkají i hypotéky.

Zákon vznikl kvůli potřebě přenést do našich zákonů evropskou směrnici a sjednocuje podmínky pro podnikání v oboru úvěrů, takže pro všechny budou při poskytování úvěrů platit stejná pravidla. Kvůli nastavení stejných pravidel se předpokládá zánik velkého množství společností poskytujících nižší úvěry.

Zároveň se ke spotřebitelům staví více ochranitelsky, což se řadě institucí nelíbí. Novela už prošla kompletním schvalováním ve sněmovně, čeká ji poslední schvalování v Senátu a podpis prezidenta. Místo České obchodní inspekce bude na poskytovatele úvěrů dohlížet Česká národní banka.

Za určení schopnosti splácet zodpovídají poskytovatelé úvěru

Nově bude odpovědnost za poskytnutí úvěrů ležet na bankách a úvěrových společnostech, protože budou povinni poskytnout úvěr jen tomu, kdo ho bude schopný řádně splácet. Pokud žadatele špatně vyhodnotí, stane se smlouva neplatnou, dlužník nebude muset splatit žádné úroky a ty již zaplacené mu budou muset vrátit. Vypůjčenou částku splatí podle svých možností.

Podle Tomáše Sokola, který vystoupil na odborné diskuzi o změně tohoto zákona, je ale toto určení v zákoně napsané tak, že se v něm nikdo nevyzná a povede k celé řadě dalších právních sporů, hlavně v souvislosti s novelou zákona o ochraně spotřebitele.

Další změnou je, že případné spory už nebudou moci řešit rozhodci pomocí arbitráží, ale pouze soudy.

Stejná pravidla pro všechny zlikvidují některé společnosti

Dosud platily výjimky pro půjčky do 5000 Kč, kdy si poskytovatel nemusel ověřovat, jestli má klient půjčku z čeho splatit. Po novém by tyto půjčky měly podléhat stejným pravidlům, a tak se počítá s tím, že současný počet desetitisíců takových firem klesne na desítky.

Důvodem může být i další omezení, kdy stát bude požadovat doložení odbornosti – poskytující musí mít aspoň maturitu – a základní kapitál musí být dostatečný – aspoň 20 milionů korun.

Toto přísné omezení sice ochrání spotřebitele, na druhou stranu dá prostor ke vzniku nelegálních společností poskytující půjčky, jejichž splacení vymáhají nestandardními způsoby. Jak si bezpečně půjčit si můžete přečíst tady.

Méně sankcí za předčasně splacenou půjčku

Pokud v budoucnu budete chtít splatit celou půjčku, poskytovatel úvěru po vás bude moci žádat jen účelně vynaložené náklady. Tedy takové, které mu reálně vzniknou předčasným uhrazením půjčky. Zdarma bude předčasné splacení úvěru v případě těžké životní situace (úmrtí, dlouhodobá nemoc, invalidita klienta nebo jeho partnera).

Maximální částka pro sankce

Novela dále určuje nejvyšší částku pro penále a smluvní pokuty, místo navrhovaných 70 % to bude 50 % z výše úvěru, nejvíc ale 200 tisíc korun. Zákon se na sankce bude vztahovat i zpětně, což znamená, že bude omezovat výši pokut i těch smluv, které byly uzavřené před jeho platností.

Kritici: nadbytečně dlužníky chrání i znevýhodňuje určité skupiny

Kritikům se novela nezamlouvá kvůli tomu, že zavádí spoustu dalších témat a příliš upřednostňuje práva spotřebitelů vůči tomu, kdo poskytuje úvěr. V podstatě tak nabádá občany, aby si bez strachu půjčili, protože je stát ochrání a věřitel na ně nebude moct.

Nastavením maximálního limitu smluvní pokuty na 200 tisíc korun se zákon zachová nespravedlivě vůči dlužníkům obecně. Dlužník s několikamilionovou pohledávkou zaplatí na pokutě stejně, jako ten, který má dluh o mnoho menší.

Snadnější splácení větších částí hypoték

Každoročně budou moci lidé splatit až 20 % hypotéky, měsíc před výročním uzavřením smlouvy. V současné době je to také možné, ale banky si za to účtují značné poplatky. Změna se bude týkat jen nových smluv, stávajícím klientům bude možnost dostupná až od dalšího fixačního období.

Dále bude možné splatit hypotéku jednorázověpři prodeji nemovitosti. Nejdříve ale za 2 roky od uzavření úvěrové smlouvy, náhrada nákladů by měla být 1 % z předčasně splacené sumy, nejvíc 50 tisíc korun.

Pro předčasné splacení hypotéky platí stejná pravidla jako pro předčasné splacení úvěru, tedy banky mohou požadovat jen náklady, které jim předčasným splacením skutečně vznikly (náklady spojené s vyplácením úroků investorům).

Banky navíc budou muset všechny náklady spojené s hypotékou oznámit předem, a to už v reklamě, nejpozději před podpisem smlouvy.

0.0
Sending
Uživatelské hodnocení: 5 (1 hlas)

Leave a Reply