Nezisková organizace Skrtilek.cz – ochránce rodinného rozpočtu, z.s. vznikla v roce 2015 s 4 hlavními cíli na které se zaměřuje.

Tyto 4 hlavní cíle neziskové organizace jsou:

  • Poskytnutí rovného přístupu k informacím pro obyvatele ČR.
  • Zvýšení finanční gramotnosti obyvatelstva.
  • Snížení výdajů domácností s přihlédnutím ke zvýšení finanční gramotnosti.
  • Poskytnutí poradenství v případě finančních těžkostí.

Protože víme, že správa financí je velmi důležitá pro každodenní harmonický život, ale také náročná a nezábavná a pro spoustu z nás i znalostně náročná, tak se snažíme všechny finanční témata zatraktivnit a pomocí článků, přednášek a videí udělat dosažitelná pro všechny občany ČR.

Žádný úspěšný člověk se bez znalosti finančních toků neobejde!

V rámci výsledků Měření finanční gramotnosti 2015 byly zjištěny následující skutečnosti:

  • dvě třetiny dospělých se nechovají ekonomicky zodpovědně
  • 57 % domácností nesestavuje rodinný rozpočet
  • 37 % respondentů si nedokáže představit, jak by řešili ztrátu hlavního příjmu jejich domácnosti
  • aktivně nespoří 19 % dospělých
  • 42 % lidí nedokáže správně vypočítat úrok

Z tohoto důvodu se Skrtilek.cz – ochránce rodinného rozpočtu, z.s. zaměřuje na dlouhodobé prohlubování finanční gramotnosti obyvatelstva České republiky, přičemž dlouhodobým zájmem organizace je nárůst ekonomicky zodpovědného obyvatelstva.