Osobní údaje v práci: co o vás smí vědět současný a budoucí zaměstnavatel

Přestože zaměstnavatel potřebuje znát poměrně dost osobních údajů, nemusí o vás vědět všechno. Na některé otázky se dokonce nesmí ani ptát. Tam, kde se o práci ucházíte, mají nárok na minimální informace. Víte, co všechno o vás nadřízení v práci můžou zjišťovat? To nejpodstatnější najdete dále.

Zaměstnavatelé potřebují o svých podřízených vědět spoustu informací. Nejčastěji kvůli administrativním požadavkům státní správy, jako jsou data ke zdravotnímu nebo sociálnímu pojištění. Jsou také údaje, které nesmí vyžadovat.

Mnohem menší pole působnosti mají v tomto ohledu zaměstnavatelé, u nichž o práci teprve žádáte. Máte-li dojem, že zaměstnavatel porušil zákon a s vašimi údaji zachází nelegálně, nebo se vás ptá na nepřípustné věci, můžete podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Možný zaměstnavatel se smí většinou ptát jen na základní fakta

Když se ucházíte o práci, musíte o sobě sdělit jen to, co s vykonávanou pozicí bezprostředně souvisí. Většinou jde o:

 • jméno a příjmení,
 • bydliště,
 • datum narození.

Při požadování odbornosti nebo dalších specifických požadavků budete muset tyto skutečnosti doložit, nejčastěji při podpisu pracovní smlouvy. Na otázky narušující vaši lidskou důstojnost můžete odmítnout odpovědět. Zaměstnavatel se nesmí ptát na (není-li to v souladu se zvláštním právním předpisem):

 • národnost,
 • rasový nebo etnický původ,
 • politické postoje,
 • náboženské vyznání,
 • sexuální orientaci.

Zaměstnavatel někdy smí požadovat informace o těhotenství nebo rejstřík trestů

Když nastoupíte do zaměstnání, situace se dost změní. Váš šéf bude potřebovat mnohem víc vašich údajů. Kromě obecných informací smí na základě i vašich požadavků shromažďovat:

 • rodné číslo,
 • datum a místo narození,
 • zdravotní pojišťovnu,
 • trvalé i přechodné bydliště,
 • pro daňové účely, žádáte-li slevu na dani, také informace o dětech, manželovi či manželce (jejich rodná čísla a celá jména).

Nevyžadují-li to specifické pracovní podmínky, nesmí zaměstnavatel zjišťovat:


 • těhotenství: výjimka je třeba při náročné fyzické práci,
 • rodinné a majetkové poměry: máte-li ale například využívat své osobní auto k práci, může se ptát,
 • trestněprávní bezúhonnost: je-li náplní vaší práce manipulace s penězi, je požadavek na výpis z rejstříku trestů odůvodnitelná.

Pro výběrové řízení chtějí potenciální zaměstnavatelé raději váš souhlas

Pokud posíláte své osobní údaje už v životopisu, můžete k němu připojit svůj souhlas se zpracováním. Souhlas můžete poskytnout písemně i ústně, někdy firmy jeho udělení výslovně propojují s odesláním životopisu. Pro některé situace, jako je nakládání s citlivými údaji, jej ale musíte udělit zvlášť. Vždy je dobré souhlas spojit jen s konkrétní událostí.

Chcete-li si u daného zaměstnavatele nechat založený životopis pro případná další výběrová řízení, souhlas určitě připojte. Zaměstnavatel by jinak musel životopis zničit. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, nejlépe písemně.

Pozor na sdílení svých údajů si dejte v případě, kdy zaměstnavatel kromě e-mailové adresy neuvádí žádné další informace (celý název společnosti, její sídlo apod.).

Osobní údaje zpracovává zaměstnavatel bez souhlasu

Se zpracováním osobních údajů přitom nemusíte dávat zaměstnavateli souhlas, protože se na tuto situaci vztahuje výjimka zákona o ochraně osobních údajů. Údaje může použít pouze pro účely přímo souvisejícími s vykonávaným zaměstnáním, pro jiné účely by už váš podpis potřeboval.

Sending
Uživatelské hodnocení: 4 (2 hlasy)

Leave a Reply