Podpora v nezaměstnanosti: jaká jsou pravidla pro lidi před důchodem a OSVČ?

Zkušenost s úřadem práce má v našich končinách snad úplně každý. Některé skupiny obyvatel mají ale při žádosti o podporu v nezaměstnanosti o něco složitější startovací podmínky než ostatní. Patří mezi ně hlavně lidé v předdůchodovém věku a podnikatelé OSVČ. Na co mají tedy nárok?

Základní informace o této problematice najdete v článku Podpora v nezaměstnanosti: vše, co potřebujete vědět. Obsahuje hlavně odstavec podpora v nezaměstnanosti podmínky a stručné informace kde a jak o podporu požádat.

Proto se dnes podrobněji zaměříme na skutečnosti rozhodující pro výpočet podpory v nezaměstnanosti u lidí, kteří se na Úřad práce přihlásí těsně před důchodem nebo se rekrutují z řad neúspěšných podnikatelů.

Podpora v nezaměstnanosti před důchodem

Lidé v pokročilejším věku mají situaci na trhu práce značně komplikovanou. Toho jsou si naštěstí vědomi i naši zákonodárci a přizpůsobili tomu i podporu v nezaměstnanosti. Podpora v nezaměstnanosti před důchodem je velmi dlouhá, může trvat až 11 měsíců (platí u všech lidí starších 55 let).

Výše podpory v nezaměstnanosti se vypočítává podle průměrného výdělku v předchozím zaměstnání a to takto:

  • první dva měsíce – 65%
  • další dva měsíce – 55%
  • zbývající podpůrčí doba – 50%
Důležité: Podpora v nezaměstnanosti se po přiznání nároku na starobní důchod již nevyplácí a to ani v případě, pokud tato skutečnost nastane během prvních 11 měsíců evidence na ÚP, během kterých by jinak podpora v nezaměstnanosti byla vyplácena.

Podpora v nezaměstnanosti OSVČ

Podnikatelé jsou při jednání s úřadem práce znevýhodněni o něco více. Ještě před přihlášením do evidence úřadu práce musí samostatnou výdělečnou činnost ukončit nebo přerušit. Zároveň musí splňovat podmínku účasti na důchodovém pojištění v délce 12 měsíců během posledních dvou let. Tu mohou splnit buď řádnými odvody na účet OSSZ nebo účastí v řádném pracovním poměru.

Výpočet podpory v nezaměstnanosti u OSVČ vychází z přepočteného vyměřovacího základu. Ten vychází z posledního vyměřovacího základu pro sociální pojištění, který je ve většině případů tvořen zhruba polovinou skutečných příjmů (zisk snížený o výdaje podle paušálu nebo daňové evidence). Rozhodující tedy nejsou příjmy během poslední 3 měsíců, jak se mnozí podnikatelé domnívají. Vzorec výpočtu je poté stejný jako při výpočtu podpory z nezaměstnanosti z průměrného výdělku.


Je také dobré vědět, že ať už byly vaše předchozí výdělky jakékoliv, maximální výše podpory v nezaměstnanosti je v roce 2017 pevně stanovená částkou 15 024 Kč (0,58 průměrného výdělku v ČR). Je tedy dobré mít po dobu hledání zaměstnání připravenou alespoň menší finanční rezervu na nejnutnější výdaje.

0.0
Sending
Uživatelské hodnocení: 4.33 (3 hlasy)

Leave a Reply