Podpora v nezaměstnanosti po mateřské či nemocenské

Pravidla pro podporu v nezaměstnanosti jsou často nejasná i úřednicím na příslušných přepážkách. Jestliže na úřad práce přicházíte přímo po bezproblémovém ukončení déletrvajícího zaměstnání, je situace jasná. Ale co když se do hry přimícháme nemocenská nebo mateřská? Víme, co vás v takovém případě čeká.

Žádost o podporu v nezaměstnanosti je třeba podat na Úřadu práce, na který spadáte podle svého trvalého bydliště. V případě že pracujete v Praze, ale trvalé bydliště máte nahlášené stále u rodičů v Liberci, musí vaše první cesta vést právě tam. Pro další kroky je možné požádat o přeřazení do příslušné části Prahy. Na úřad práce je třeba přijít do 3 dnů od ukončení pracovního poměru nebo ukončení peněžité podpory v mateřství (případně ukončení pobírání rodičovského příspěvku).

Podpora v nezaměstnanosti podmínky jsou podrobně rozepsány v tomto článku: Podpora v nezaměstnanosti: vše, co potřebujete vědět.

Podpora v nezaměstnanosti a nemocenská

Zákon říká, že podpora v nezaměstnanosti může být přiznána tehdy, pokud v rozhodujícím období 3 měsíců žadatel odpracoval alespoň 21 dní. V případě dlouhodobého pobírání nemocenské a následného ukončení pracovního poměru se lidé domnívají, že je výše podpory nezaměstnanosti vypočítávána právě z vyplacené částky nemocenské. Ale není tomu tak.

Podpora v nezaměstnanosti a nemocenská spolu nijak nesouvisejí. V potaz je brán tzv. institut pravděpodobného výdělku. Ten vypočítává zaměstnavatel a vychází přitom ze situace, která by nastala, kdyby žadatel na nemocenské vůbec nebyl. Jestliže není výše odměny stanoveny přímo ve smlouvě, vypočítává se podle mzdy zaměstnanců stejně firmy s co nejpodobnější náplní práce.

Výše vypočítané podpory v nezaměstnanosti se pak opírá o způsob ukončení pracovní smlouvy. Jestliže je jejím iniciátorem zaměstnavatel a důvodem nebylo těžké porušení pracovní kázně ze strany zaměstnance, obdržíte v prvních 2 měsících 65% průměrného výdělku, v dalších 2 měsících 50 % a po zbytek podpůrčí doby 45%.

Jestliže byla výpověď podána zaměstnancem bez vážných osobních nebo zdravotních důvodů, náleží mu po celou dobu částka odpovídající pouze 45% průměrného platu.


Podpora v nezaměstnanosti po mateřské

Přihlášení na úřad práce po ukončení pobírání peněžité pomoci v mateřství (lidově mateřská dovolená) nebo po ukončení rodičovské dovolené se vypočítává poněkud odlišně. Rozhodující je v tomto případě fakt, zda žadatel během posledních dvou let byl v pracovním poměru alespoň po dobu 12 měsíců. Jestliže skutečně pracoval, bude výše jeho podpory vypočítána z jeho skutečného platu (schéma 64, 50 a 45% je stejně jako u předcházejícího příkladu).

Pokud ale pobýval doma s dítětem, platí pro něho tzv. náhradní doba pojištění a podpora v nezaměstnanosti po mateřské je vypočítána z průměrné mzdy v národním hospodářství během předcházejícího roku. Pro letošní rok jde o částku 25 810 Kč, které bude násobena nejdříve koeficientem 0,15 poté 0,12 a nakonec 0,11 Kč. V prvních dvou měsících bude podpora v nezaměstnanosti po mateřské 3 499 Kč, v následujících dvou 2 799 Kč a po zbytek podpůrčí doby 2 566 Kč.

TIP: Pokud je to možné, snažte se ukončení podpory PPM nebo RP nastoupit alespoň na 1. den o práce. Poté bude výše podpory v nezaměstnanosti vypočítávána podle institutu pravděpodobného výdělku, což je ve většině případů výhodnější.

Nemocenská při podpoře v nezaměstnanosti

Pokud pobíráte podporu v nezaměstnanosti, nemůžete zároveň pobírat i nemocenskou a to i v případě, že skutečně onemocníte (Úřad práce je vždy potřeba informovat a poté doložit lékařskou zprávu). Výjimka vzniká pouze v případě, že onemocníte do 7 dnů od ukončení zaměstnání.

Prvních 21 dnů však nedostanete nic, protože zaměstnavatel není povinen platit nemocenskou i bývalému zaměstnanci. Od 22. dne je pak přiznána nemocenská od státu, které se počítá podle průměrného výdělku v bývalém zaměstnání.

0.0
Sending
Uživatelské hodnocení: 0 (0 hlasů)

One Response

  1. Josef 10.11.2016

Leave a Reply