Podpora v nezaměstnanosti: vše, co potřebujete vědět

Ztratili jste zaměstnání nebo jste dali výpověď a nenastupujete hned do nové práce? Při registraci na úřadu práce můžete dostat podporu v nezaměstnanosti až na 11 měsíců. Kromě toho za vás stát bude platit povinné zdravotní pojištění.

Pokud jste přišli o práci a nemáte hned v záloze další, nemusíte zoufat, bez prostředků nezůstanete. Po splnění podmínek nic nebrání tomu, aby vám stát podporu začal vyplácet.

Čtěte také: Podpora v nezaměstnanosti a její krácení: jak tomu předejít?

Kdo má na podporu v nezaměstnanosti nárok

Podpora vám bude přiznána při splnění následujících podmínek. Máte bydliště na území ČR a musíte o ni požádat do 3 pracovních dnů po ukončení zaměstnání nebo náhradní doby zaměstnání (viz tabulka níže). Nepobíráte starobní důchod v termínu, ke kterému vám má být poskytnuta podpora v nezaměstnanosti. Měli jste důchodové pojištění v posledních 2 letech aspoň v délce 12 měsíců (díky zaměstnání, jiné výdělečné činnosti nebo započtením náhradní doby zaměstnání).

Všechny potřebné formuláře najdete tady: http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana

Čtěte také: Jak se připravit na pracovní pohovor?

Na jak dlouho podporu dostanete

Doba, na kterou podporu v nezaměstnanosti dostanete, záleží na vašem věku v den podání žádosti. Pokud máte do 50 let, podporu budete pobírat 5 měsíců. Ve věku od 50 do 55 let máte nárok na 8 měsíců trvající podporu. A nad 55 let ji dostanete na 11 měsíců. Po uplynutí této doby máte nárok už jen na přidělení životního minima 3410 Kč. Pokud nesplňujete požadovanou aktivitu, dostanete existenční minimum 2200 Kč. Jste-li OSVČ, bude vám podpora v nezaměstnanosti přiznána na dobu 5 měsíců bez ohledu na váš věk.

V případě, kdy od zaměstnavatele dostanete odstupné, vám úřad začne podporu vyplácet až po jeho uplynutí(např. při odstupném ve výši 2 měsíčního platu začnete podporu dostávat až po 2 měsících). Doba, po kterou budete podporu pobírat, se nijak nemění.

Jak vysoká bude podpora v nezaměstnanosti

Částka, kterou budete dostávat, není po celou dobu stejná. Ta se vypočítává z průměrného měsíčního výdělku z posledního zaměstnání. Jestliže jste provozovali samostatnou výdělečnou činnost, počítá se z posledního vyměřovacího základu přepočteného na 1 kalendářní měsíc. Z této částky dostanete v prvních 2 měsících 65 %, další 2 měsíce 50 % a po zbytek doby 45 %.


V případě, že jste poslední zaměstnání před zařazením do evidence úřadu práce, ať už sami nebo po dohodě se zaměstnavatelem, ukončili bez vážného důvodu, máte po celou dobu nárok pouze na 45 % průměrného měsíčního výdělku (viz informace výše).

Zároveň je stanovena maximální výše, což je 0,58 násobek ukazatele průměrné mzdy ve státě. Pro tento rok se odvozuje z 1. až 3. čtvrtletí předchozího roku 2016 a je 27 000 Kč.

Čtěte také: Jaká jsou pravidla pro lidi před důchodem a OSVČ?

Pozor na vyřazení z evidence úřadu práce

Při nástupu do úřadu práce dostanete i poučení o tom, co nesmíte porušit, aby vás nevyřadili z evidence. Raději si pokyny pořádně pročtěte, protože opomenutí se tu bere jako úmysl. Nejdůležitější je dodržovat přidělené termíny schůzek (v případě nemoci mít potvrzení od lékaře), přebírání korespondence a k vyřazení vede i odmítnutí navrženého místa bez relevantního důvodu. Tím se myslí například péče o mladší dítě, s delší dobou dojíždění pravděpodobně neuspějete.

Náhradní doba zaměstnání

Mezi náhradní dobu zaměstnání se započítává čas, kdy jste vykonávali některou z těchto činností:

Osobně jste se starali jste o

  • dítě do 4 let jeho věku
  • o fyzickou osobu mladších let, která se považuje za závislou na pomoci další fyzické osoby v I. stupni závislosti
  • o fyzickou osobu, která se považuje za závislou na pomoci další fyzické osoby ve stupni II.-IV. závislosti. A to pokud jde o osobu blízkou nebo musíte splňovat podmínky, že s vámi osoba potřebující pomoc žije ve stejné domácnosti a společně hradíte náklady
  • osobu se zdravotním postižením, kterou jste připravovali k práci.

Vykonávali jste v průměru aspoň 20 hodin kalendářního týdne

  • dlouhodobou dobrovolnickou službu na základě s organizací akreditovanou Ministerstvem vnitra
  • veřejnou službu na základě smlouvy o výkonu veřejné služby

Pobírali jste invalidní důchod 3.stupně.

Byli jste v dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karanténě a to po skončení pracovní činnosti, kdy tyto události vznikly. Zároveň musely vzniknout v době trvání pracovní činnosti nebo v ochranné lhůtě. Platí to pouze, pokud jste si pracovní neschopnost nepřivodili úmyslně a vaše výdělečná činnost zakládala účast na nemocenském pojištění.

Čtěte také: Podpora v nezaměstnanosti po mateřské či nemocenské

Aktualizováno v lednu 2017

0.0
Sending
Uživatelské hodnocení: 4 (2 hlasy)

Leave a Reply