Pracovní poměr na dobu určitou – co je dobré vědět

Uzavírání smluv na dobu určitou je u zaměstnavatelů stále velmi oblíbeným způsobem sjednávání pracovního poměru. Přináší jim to celou řadu výhod, ale bonusy může tato forma pracovní smlouvy dát do ruky i zaměstnanci. Co je tedy o pracovním poměru na dobu určitou dobré vědět?

Díky existenci pracovního poměru na dobu určitou se může zaměstnavatele snadno rozloučit s osobou, která mu nevyhovuje nebo v pracovním procesu nedosahuje dostatečných výkonů. Proto bývá tento typ smlouvy často využíván také jako efektivní nástroj pro zvýšení produktivity práce, protože zaměstnavatel samozřejmě prodlouží smlouvu jen těm zaměstnancům, se kterými je bez výhrad spokojen.

Někdy však zaměstnavatel překračuje své pravomoci a využívá různé fígle, díky kterým se snaží již tak benevolentní zákonnou problematiku okolo pracovního poměru ne dobu určitou naklonit ve svůj prospěch a zkrátit tak zaměstnance na jeho právech. Pokud nechcete být jen bezmocnými ovcemi, slepě poslouchajícími pastýře, seznamte se se vším, co s tou problematikou souvisí.

Jaká jsou pravidla pro uzavírání pracovního poměru na dobu neurčitou?

Zákoník práce hovoří jasně. Podle něj smí být pracovní poměr na dobu neurčitou sjednán maximálně na dobu tří let a to maximálně třikrát po sobě. Shrneme-li to, můžete být u jednoho zaměstnavatele na stejné pozici zaměstnán maximálně 3×3 roky, poté byste měli dostat klasickou smlouvu na dobu neurčitou nebo obdržet výpověď z pracovního poměru.

Doba trvání pracovního poměru může být definována třemi způsoby:

  • konkrétním datem (například do 1.1. 2017)
  • údajem o počtu měsíců nebo let
  • definicí události, u níž je jisté, že nebude trvat déle než tři roky (v praxi se tak děje hlavně při najímání pracovníků na určitý projekt)
Oblíbeným fíglem zaměstnavatelů jsou rozdílné kopie smlouvy, které podepisujete. Zatímco kopie, kterou donesete domů, může hovořit o datu ukončení pracovního poměru např. 31.12 2016 a vy se tak domníváte, že jde o pracovní poměr na dobu určitou trvající jeden rok, zaměstnavatel u sebe může mít kopii smlouvy, ve které je změněna pouhá jedna číslice – např. 31.12.2018. Domoci se zneplatnění takovéto smlouvy je v praxi složité. Zaměstnavatel bude trvat na své verzi a hovořit o tiskové chybě. Jedinou obranou je tak důkladně prohlížet dokumenty, které podepisujete.

Na délku smluv na dobu neurčitou naopak nemá žádný vliv přiznání starobního důchodu. Bohužel zvláště zahraniční zaměstnavatelé do pracovních smluv s oblibou vkládají doložku, která ukončí pracovní poměr na dobu určitou k datu podání žádosti o starobní důchod.

Tato právní úprava ale není v praxi přípustná a vaše zaměstnání tedy může pokračovat i v případě, že o starobní důchod skutečně požádáte a bude vám přiznán. Výjimku tvoří situace, kdy si tuto skutečnost sami sjednáte při podepisování pracovní smlouvy. Později už ale své rozhodnutí nemůžete vzít zpět ani v kdybyste se rozhodli, že se vám ve stávající práci vlastně docela líbí a chtěli byste pracovat i během pobírání důchodu. Pak záleží pouze na vašem zaměstnavateli, jestli na váš požadavek přistoupí či ne. Jeho zákonná povinnost to ale není.


Jak je to s maximální počtem opakování u pracovního poměru

Již výše jsme si řekli, že pracovní poměr na dobu určitou může trvat maximálně tři roky a být třikrát zopakován. A trojnásobné opakování je skutečně maximum a nezáleží přitom na tom, jak dlouhou dobu trvaly předchozí pracovní smlouvy. I kdyby byla každá z nich uzavřena pouze na jeden rok, po trojím opakování musí bezvýhradně následovat pracovní smlouva na dobu neurčitou nebo rozvázání pracovního poměru.

Jak už to ale v našem státě bývá, i z tohoto zákona jsou možné výjimky. Někteří zaměstnavatelé totiž mohou požádat o výjimku a udělovat smlouvu na dobu neurčitou svým zaměstnancům častěji. Typicky jde o nejrůznější sezónní provozy, např lyžařská střediska apod. V takovém případě si může provozovatel stanovit pravidla vlastní. Pokud jeho půdě působí organizace odborů, musí tato pravidla odsouhlasit.

Další výjimku ze zákona tvoří agenturní zaměstnanci. Tedy nikoli kmenoví zaměstnanci agentury, ale lidé, kterým agentura zprostředkovává zaměstnání. Ti mohou pracovat u jednoho zaměstnavatele neomezeně, pokud bude agentura stále zprostředkovatelem jejich zaměstnání.

TIP: Pokud si sjednáváte místo na dobu určitou u nového zaměstnavatele, měli byste se předem informovat, jestli právě on nespadá do některé z odchylek ze zákonných pravidel. Takových společností není mnoho, ale přesto okřídlené úsloví „Důvěřuj, ale prověřuj,“ platí i zde beze zbytku.

Pracovní poměr na dobu určitou – oznámení není třeba

Lidé často bývají překvapeni, že jim zaměstnavatel neoznámil, že už s nimi na další rok jednoduše nepočítá – tedy, že s nimi nechce uzavřít další smlouvu. Není to ale jeho povinností. Jestliže se blíží datum, ke kterému má pracovní poměr skončit, bude proto lepší, pokud se u zaměstnavatele ohledně dalšího setrvání ve firmě podrobně informujete. I ústní příslib podepsání další pracovní smlouvy by měl být závazný, v praxi se to ale těžko dokazuje, takže buďte obezřetní.

Platí to ale i naopak. Jestliže si lepší pracovní místo najde zaměstnanec sám, nemusí svému zaměstnavateli oznamovat, že o další setrvání v podniku po sjednaném datu nemá zájem. Je to sice slušnost, ale pokud na vás zaměstnavatel vyrukuje v poslední den trvání vaší smlouvy se smlouvou novou, podepisovat ji nemusíte a nehrozí vám za to ani žádné sankce, i když vám šéf může vyhrožovat opakem. Nenechte se zaskočit, právo je na vaší straně.

Ve velké výhodě je zaměstnanec také v případě, že mu zaměstnavatel chce prodloužit smlouvu na dobu určitou již po čtvrté za sebou (a nevztahují se na něj žádné výjimky). V takové situaci je třeba ještě před ukončením poslední platné smlouvy na dobu určitou zaslat zaměstnavateli písemný požadavek, ve kterém žádáte, by vás i nadále zaměstnával. Jakákoli další smlouva se potom považuje za zaměstnání na dobu neurčitou, což několikrát potvrdily i soudy. Bohužel pokud se se zaměstnavatelem nedohodnete, bude řešení sporu soudní cestou nákladné a zdlouhavé.

Ale co když přece jen další pracovní poměr na dobu určitou uzavřete a nijak vám to nevadí? Pak můžete být klidní, vám nehrozí žádné sankce, i když je takové jednání de facto protizákonné. Problém by měl jen váš šéf, pokud by se na to přišlo.

Pamatujte na to, že pracovní poměr na dobu určitou bývá problém v bankách, zvláště při žádání o hypotéku. Obvykle ji jednoduše nedostanete. Proto pokud je to jen trochu možné, snažte se vždy o uzavření pracovní smlouvy na dobu neurčitou. Rozumný zaměstnavatel vám po zkušební době určitě vyjde vstříc.

Pracovní poměr na dobu určitou: Co je ještě dobré vědět

Jestliže uzavřete pracovní poměr na dobu určitou a máte stanovenou i zkušební dobu, můžete během ní kdykoliv odejít, aniž by vám za to hrozil jakýkoli postih. Stejně tak zaměstnavatel vás může bez varování vyhodit. Po uplynutí zkušební doby již běží klasická dvouměsíční výpovědní lhůta.

Zaměstnavatelé se v praxi snaží ovlivnit počet za sebou uzavíraných smluv na dobu určitou tím, že v další smlouvě změní například místo výkonu práce nebo název funkce. Takový dodatek ke smlouvě musí vždy obsahovat i datum (nebo jiné časové určení) doby trvání smlouvy. Bez těchto náležitostí platí stále původní pracovní smlouva a spolu s ní i daný počet opakování. Tím můžete případně i argumentovat, pokud by došlo na lámání chleba.

TIP: Pokud si nejste jistí, že vám zaměstnavatel navrhne další smlouvu na dobu určitou případně neurčitou, žádejte od něj písemný příslib (nejdříve dva měsíce před uplynutím smlouvy). Jestliže vám ho nebude chtít dát, zbystřete a raději se poohlédněte i jinde.

Jestliže váš pracovní poměr na dobu určitou již uplynul a vy ve firmě i nadále pracujete, podle zákona automaticky přecházíte na pracovní poměr na dobu neurčitou, vždy byste ale měli co nejdřív podepsat novou smlouvu. Pokud vám ovšem zaměstnavatel ústně přislíbil podepsání další smlouvy na dobu určitou a jen to v daném termínu nestihl (např. kvůli nemoci), je tato ústní dohoda závazná a k převedení na dobu neurčitou nedochází.

Rozdílná pravidla platí i v případě, že po uplynutí trojí opakované smlouvy na dobu určitou od svého zaměstnavatele odejdete, ale vrátíte se dříve než po uplynutí tři let od doby ukončení vašeho pracovního poměru. Tady je možné pracovní poměr na dobu určitou prodloužit jen jedenkrát a poté by měla následovat smlouva na dobu neurčitou nebo odchod ze zaměstnání.

Je také dobré vědět, že ze zákoníku práce zmizela výjimka zaměstnání náhradního zaměstnance za zaměstnankyni, která právě čerpá mateřskou nebo rodičovskou dovolenou. V takovém případě se proto postupuje podle obecně platných pravidel o zaměstnání na dobu určitou.

Jestliže vám brzy vyprší vaše pracovní smlouva na dobu určitou, můžete ji použít jako nátlak na zaměstnavatele a pohrozit mu odchodem jinam, pokud vám nezvýší plat nebo jiné bonusy. Situace na trhu práce je dnes pro podobné pokusy velmi příznivá.

TIP: Pokud máte uzavřenou smlouvu na dobu určitou na období kratší než 1 rok, máte nárok i na čerpání poměrné doby dovolené. Tu si můžete nechat od zaměstnavatele také proplatit, pokud vám její výběr neumožní. 

Sending
Uživatelské hodnocení: 3.9 (10 hlasů)

Leave a Reply