Víte, kdy musíte vedlejší příjmy zdanit a jak je to s povinným pojištěním?

Máte ke svému zaměstnání ještě nějakou formu přivýdělku a nejste si jistí, jestli je potřeba jej zdanit? U některých přivýdělků navíc musíte odvádět sociální a zdravotní pojištění. V tomto článku se dozvíte vše potřebné v přehledné formě.

U přivýdělků k hlavnímu zaměstnání je důležité si pohlídat, u koho podepisujete tzv.růžové prohlášení (prohlášení k dani z příjmu). To můžete udělat pro každý měsíc jen u jednoho zaměstnavatele. Zálohy na sociální (včetně nemocenského) a zdravotní pojištění se platí jen od určité výše výdělků, záleží i na typu pracovní smlouvy. Pozor na to, pokud se stane vedlejší příjem vaším jediným příjmem, i pro jediný měsíc. Pokud za vás v takovém případě neplatí zdravotní pojištění stát, musíte se přihlásit své zdravotní pojišťovně a zaplatit si pojištění sami.

Dohoda o provedení práce (DPP)

Neboli práce na dohodu představuje nejčastější typ vedlejšího přivýdělku. Můžete ji podepsat s libovolným počtem zaměstnavatelů, ale u každého z nich smíte odpracovat nejvíc 300 hodin ročně.

  • Příjem do 10 tisíc Kč: ať už u jednoho nebo víc zaměstnavatelů váš výdělek nepřesáhne tuto částku, z výplaty se pak neplatí sociální ani zdravotní pojištění. Platí to i v případě, kdy máte u jednoho zaměstnavatele podepsaných víc dohod, ale výplata z nich nepřesáhne 10 tisíc.
    • U zaměstnavatele na dohodu nemáte podepsané růžové prohlášení, odvádí 15% srážkovou daň přímo z vašeho výdělku a nemusíte jej už nikde přiznávat (zahrnutí do daňového přiznání je výhodné v případě, kdy máte nízké vydání a srážkovou daň můžete dostat zpátky).

→ Co to pro vás znamená: Můžete požádat vašeho hlavního zaměstnavatele o roční zúčtování daně (tomuto zaměstnavateli jste zároveň podepsali růžové prohlášení) a nemusíte si daně dělat sami.

  • U zaměstnavatele na dohodu jste růžové prohlášení podepsali, on vám odečte 15 % z výplaty a zároveň uplatní daňové slevy, které se vás týkají.

→ Co to pro vás znamená: O zpracování daňového přiznání můžete požádat tohoto zaměstnavatele, u něhož máte podepsané růžové prohlášení.

  • Příjem nad 10 tisíc Kč: jakmile se dostanete nad tuto hranici, musíte platit sociální a zdravotní pojištění, resp. ho za vás odvede zaměstnavatel. Zároveň automaticky odvede 15% daň, vypočítanou ze suprehrubé mzdy (tj.mzda navýšená o platby za oboje pojištění).
    • Když u zaměstnavatele podepíšete růžové prohlášení, může zohlednit všechny daňové slevy, na které máte nárok.

→ Co to pro vás znamená: Při výdělku nad 10 tisíc Kč si musíte daňové přiznání podat sami.

 Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

Při tomto typu smlouvy můžete u jednoho zaměstnavatele odpracovat víc než 300 hodin za rok. Limit platí pro maximální průměrně odpracovanou dobu, která nemůže být vyšší než ½ pracovní doby. Obvykle to tak vychází na 20 hodin týdně a průměr se počítá z celé doby trvání dohody.


  • Příjem do 2500 Kč: v tomto případě se z vaší výplaty sociální ani zdravotní pojištění neodvádí.
  • Příjem nad 2500 Kč: při přesažení této částky už se oba druhy pojištění musí platit. Výplaty z víc dohod u jednoho zaměstnavatele se pro posouzení této hranice sčítají.

V obou případech odvádí zaměstnavatel 15% zálohovou daň, kterou můžete snížit daňovými zvýhodněními. Musíte ale v daném měsíci u tohoto zaměstnavatele podepsat růžové prohlášení.

→ Co to pro vás znamená: Máte-li uzavřenou DPČ, musíte si daňové přiznání podat sami.

Pracovní poměr u víc zaměstnavatelů najednou

Podobně jako v předchozím případě, i při zaměstnání u víc zaměstnavatelů musí zaměstnavatelé odvádět 15% zálohovou daň. Na tu můžete uplatnit daňová zvýhodnění jen u jednoho zaměstnavatele (u toho, u kterého máte podepsané růžové prohlášení). Zároveň musí všichni vaši zaměstnavatelé platit sociální i zdravotní pojištění.

→ Co to pro vás znamená: Při víc zaměstnáních si daňové přiznání podáváte sami.

Pokud jste v minulém roce měli několik zaměstnavatelů, ale postupně, a u všech jste růžové prohlášení podepsali, nemusíte daňové přiznání podávat.

Podnikání při zaměstnání a příležitostné příjmy

Příjmy z podnikání a další příležitostné ostatní příjmy při zaměstnání nemusíte danit jen, když nebudou vyšší než 6 tisíc Kč ročně (počítat musíte hrubé příjmy, ne zisk). Zároveň se příjmy do této částky neuvádějí v daňovém přiznání a to za vás podá váš zaměstnavatel (musíte ale stále splňovat podmínku, že jste neměli ještě další příjmy nebo jste nepracovali pro víc zaměstnavatelů najednou).

Sending
Uživatelské hodnocení: 0 (0 hlasů)

Leave a Reply