Výpověď povinného ručení: jakými způsoby je to možné?

Důvodů pro zrušení povinného ručení je několik a kvůli každému musíte zvolit odlišný postup. Abyste se zbavili nevýhodné smlouvy, nemusíte povinné ručení nechat doběhnout až do konce. Jak to udělat se dozvíte na nadcházejících řádcích.

Nejlepší pojistku získají podle statistik řidiči mezi 30 – 50 lety, kteří mají dobrou jízdní historii, bydlí v menším městě s dětmi a vlastní lehce ojeté auto. Stane-li se vám nehoda nebo zjistíte, že byste u jiné pojišťovny měli výhodnější smlouvu, můžete si své stávající povinné pojištění nechat zrušit.

Výpověď musíte své pojišťovně podat vždy písemně. Buď ji osobně donesete na pobočku nebo pošlete poštou. Přestože na internetu najdete obecné vzory pro výpověď povinného ručení, zkuste si sehnat originál od vaší pojišťovny. Vyhnete se tak případnému odmítnutí ze strany pojišťovny a protahování celého procesu. Nikdy nevyplňujte datum předpokládaného ukončení povinného ručení (nechte to raději na nich). Pokud se spletete, pojišťovna to označí za zmatečné a žádost za neplatnou.

Pokud z nějakého důvodu nemůžete doručit výpověď vlastními silami, můžete tím někoho pověřit – udělit mu plnou moc (nejlépe s úředně ověřeným podpisem). Nezapomeňte si požádat o potvrzení (beze)škodného průběhu pojištění.

Odstoupení od smlouvy u běžně uzavřeného povinného ručení

Povinné ručení můžete vypovědět do dvou měsíců po jeho uzavření bez udání důvodu. Tuto možnost máte díky tomu, že můžete chtít nové auto vrátit nebo najdete výhodnější podmínky pro povinné ručení. Po doručení výpovědi má pojišťovna osm dní na ukončení smlouvy. Pokud se tedy chcete pojistit jinde, připočítejte si k datu výpovědi i těchto osm dní.

Odstoupení od smlouvy při online sjednání

Pokud jste si povinné ručení sjednali přes internet, platí stejná pravidla, jako když na internetu nakupujete jiné zboží. Na rozmyšlenou máte 14 dnů a vždy je lepší svůj záměr oznámit písemně pojišťovně i zprostředkovateli online pojištění.

Když vám končí aktuální smlouva

Chcete-li po uplynutí doby pojištění přejít k jiné pojišťovně, musíte doručit výpověď nejpozději šest týdnů před výročím jejího uzavření. Pojištění vám zanikne k datu, kdy vám smlouva končí. Pokud máte čas, doručte výpověď osobně – je možné, že vám pojišťovna nabídne výhodnější podmínky a vyhnete se nutné administrativně.


Neprodloužení smlouvy kvůli změně navržené pojišťovnou

Vypovědět smlouvu vám umožňuje zákon pro případ, kdy nesouhlasíte s navrženými změnami, nejčastěji zvýšením placené částky. Takovou smlouvu můžete zrušit kdykoli před jejím výročním uzavřením.

Výpověď po vzniku pojistné události

Jakmile nahlásíte pojistnou událost, začne běžet tříměsíční lhůta pro možnou výpověď pojištění – právo vypovědět smlouvu má v tomto případě i pojišťovna. Pojištění nebudete měsíc poté, co výpověď obdrží druhá strana.

Ukončení pojištění kvůli změně vlastníka auta nebo jeho vyřazení

Prodáte-li auto, dočasně jej vyřadíte z evidence nebo je úplně odhlásíte (a necháte třeba zlikvidovat na vrakovišti). Tuto skutečnost musíte ihned oznámit pojišťovně spolu s dokladem o vyřazení a raději i kopií velkého technického průkazu. Pojištění zaniká dnem vyřazení auta z evidence.

Ohlášení pojišťovně, že vám auto ukradli

Abyste nemuseli nést odpovědnost za to, co se s autem stane poté, co vám je ukradli, odhlaste si i povinné ručení. Písemnou žádost doplňte protokolem od policie a doručte pojišťovně, povinné ručení zanikne ke dni sepsání protokolu na policii.

Zrušení v důsledku neplacení

Pojištění se můžete zbavit i tak, že přestanete platit pojistné (nejsnadněji to tak jde v případech, kdy jste zvolili placení v měsíční periodicitě). Pojišťovna vás nejdřív vyzve k doplacení dlužné částky a určí termín, do kdy to máte udělat. Když se tak nestane, den poté pojištění zanikne.

Musíte ale počítat s tím, že vám pojišťovna může stanovit penále a poplatky za upomínku a že se vám nové pojištění bude sjednávat obtížněji. Nedoplacenou částku budete muset své pojišťovně stejně uhradit. Lepší řešení proto představuje následující možnost.

Zánik smlouvy dohodou

Tento postup je vhodnější kvůli tomu, že nebudete muset platit žádné poplatky navíc. Problém je, že pojišťovna nemá povinnost vám vyhovět a většinou na výpověď dohodou nepřistoupí. Návrh musíte podat písemně a počkat, až se pojišťovna vyjádří.

Sending
Uživatelské hodnocení: 0 (0 hlasů)

Leave a Reply