Kotlíkové dotace 2017

Zastaralé kotle na tuhá paliva se z velké části podílí na zvýšeném znečištění ovzduší v České republice. Naši zákonodárci se s tím proto  s podporou Evropské unie snaží něco udělat. Kotlíkové dotace 2017 je výsledkem úspěšného jednání ministerstva, které na tuto akci vyčlenilo celé tři miliardy Kč a o dalších šesti do roku 2020 ještě jedná. Pokud máte i vy nevyhovující kotel na tuhá paliva a chtěli byste pomoci s pořízením nové, určitě se podívejte, co všechno k tomu budete potřebovat.

V roce 2017 by měla být Kotlíková dotace 2017 vyhlášena ve většině (možná ve všech) krajů ČR. Konkrétní termíny závisí na aktivitě a připravenosti jednotlivých zastupitelů. Zatímco někde se další kolo kotlíkových dotací již rozbíhá, jinde s jeho vypsáním čekají až na prázdniny.

Kotlíkové dotace 2017 ve vašem kraji

Přinášíme aktuální info ze všech krajů ČR o termínu, podmínkách a celkové částce, vyčleněné na kotlíkové dotace. Řadili jsme abecedně, aby byl váš výběr co nejjednodušší.

Jihočeský kraj

Částka určená k vyčerpání: 303 000 000 Kč

Info: Tady si příliš nevědí rady s administrativní náročností, takže na další kolo Kotlíkové dotace 2017 se můžete těšit teprve na přelomu roku 2017/2018.

Jihomoravský kraj

Částka určená k vyčerpání: 135 600 600 Kč

Info: Termín pro vyhlášení druhého kola Kotlíkových dotací je plánován na druhou polovinu roku 2017.

Karlovarský kraj

Částka určená k vyčerpání: 64 271 845 Kč

Info: zatím nejsou známy bližší informace.

Královéhradecký kraj

Částka určená k vyčerpání: 200 000 000 Kč

Info: termín vyhlášení Kotlíkových dotací 2017 zatím není znám.

Liberecký kraj

Částka určená k vyčerpání: 140 400 000 Kč

Info: Celý proces je zatím ve fázi jednání s ministerstvem.

Moravskoslezský kraj

Částka určená k vyčerpání: 490 000 000 Kč

Info: Momentálně běží doplňkový program 1. výzvy, který potrvá až do 31.3. 2017. Dotační program s názvem “Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – kotle na biomasu a tepelná čerpadla” opět podporuje pouze zdroje tepla OZE. Další výzva by měla být vyhlášena v červnu 2017.

Olomoucký kraj

Částka určená k vyčerpání: 124 000 000 Kč

Info: Bližší informace nejsou známy.

Pardubický kraj

Částka určená k vyčerpání: 178 000 000 Kč

Info: termín druhého kola zatím není znám.

Plzeňský kraj

Částka určená k vyčerpání: 231 000 000 Kč

Info: Prozatím nemáme informace o dalším kole spuštění kotlíkových dotací.

Praha

Částka určená k vyčerpání: 23 700 000 Kč

Info: Druhá vlna dotací zatím nebyla vyhlášena a o jejím termínu se jedná.

Středočeský kraj

Částka určená k vyčerpání: 517 800 000 Kč

Info: Počítá se zahájením druhého kola výzvy v dubnu 2017. Rozhodnutí SFŽP (Státní fond životního prostředí) bylo rozhodnuto, že v této výzvě bude podporována pouze výměna kotlů za moderní tepelné zdroje OZE, tzn. Tepelná čerpadla a výhradní kotle na biomasu. Jestliže nějaké prostředky zbudou, budou moci žadatelé ve 2. kole využít dotaci i na kombinované kotle uhlí/biomasa, kotle výhradně na biomasu, tepelná čerpadla a plynové kotle. Druhá výzva by se měla objevit na konci roku 2017.

Ústecký kraj

Částka určená k vyčerpání: 162 000 000 Kč

Info: Tady druhé kolo výzvy již běží a předpokládané datum ukončení příjmu žádostí je 3.dubna 2017. I tady dostal slovo SFŽP, v prvním kole tedy bude možné žádat pouze o příspěvky na výměnu tepelného čerpadla nebo kotlů výhradně na biomasu. Teprve 2. výzva vyhlášená v druhém pololetí tohoto roku přinese možnost využití dotace i na plynové kotle a kombinované kotle na uhlí a biomasu.

Kraj Vysočina

Částka určená k vyčerpání: 238 800 000 Kč

Info: Druhé kolo první výzvy bylo ukončeno 12.2. 2017, termín druhé výzvy je zatím v jednání. Budou podporovány nejenom tepelné zdroje na OZE (tepelná čerpadla a kotle na biomasu), ale také kombinované kotle na uhlí/biomasu a kotle plynové.

Zlínský kraj

Částka určená k vyčerpání: 160 500 000 Kč.

Info: Vyhlášení 2. výzvy Kotlíkových dotací 2017 by mělo nastat na podzim 2017.

Kotlíkové dotace 2017 – jaké změny nás čekají?

První kolo Kotlíkových dotací v roce 2016 nebylo zdaleka tak úspěšné, jak si jeho tvůrci představovali. Do roku 2020 je plánována výměna až 100 000 nevyhovujících kotlů, ale skutečně realizováno a podpořeno bylo zatím jen 800 žádostí. Svůj podíl na tom měly i poměrně přísné podmínky ohledně energetické náročnosti domu a tzv. mikroopatření, které měly únik tepla snížit na minimum. A právě na tyto aspekty se nová výzva hodlá zaměřit.

Ministerstvo životního prostředí ve 2. vlně kotlíkových dotacínebude podporovat kotle výhradně na uhlí a kombinované kotle s ručním přikládáním (kvůli nízké efektivitě). Rovněž také nebude možné nahrazovat kotle splňující 3., 4. nebo 5. emisní třídu dle normy ČSN EN 303-5S.

Zmiňovaná mikroopatření naopak již pro podpoření zvolené nemovitosti nutná nebudou. Bude také možná zároveň čerpat i dotace z dalšího programu tzv. zelená úsporám, podporujícího zateplení a další změny pozitivně se odrážející na minimalizaci úniku tepla z nemovitosti. Toto bude nově nutné jen u domů, které nesplňují alespoň energetickou třídu C. Mezi mikroopatření patří výměna oken, zateplení vstupních dveří apod.

Nově už také nebude nutné vždy čekat až na zpětné proplacení dotací – tzv. kotel musíte pořídit za své peníze a teprve poté se domáhat uhrazení příslušných nákladů.

 • Středočeský kraj: nabízí zálohu až 40 000 Kč
 • Královéhradecký kraj: v některých případech budou platby poskytovány ještě před samotným uskutečněním realizace kotle.
 • Liberecký kraj: v některých případech budou platby poskytovány ještě před samotným uskutečněním realizace kotle.
 • Ústecký kraj: v některých případech budou platby poskytovány ještě před samotným uskutečněním realizace kotle.
 • Kraj vysočina: v některých případech budou platby poskytovány ještě před samotným uskutečněním realizace kotle.
 • Moravskoslezský kraj: plánuje navýšení zdrojů ze svých vlastních prostředků a to o 5% na každou žádost. Některé obce v jeho katastru pak slibují až 100% vyplacení dotací.

Některé obce rovněž nabízejí bezúročnou půjčku nebo zaplacení kotle přímo dodavateli, vy tedy nic ze svého platit nemusíte. Vždy s na aktuální stav informujte předem.

Poslední příjemnou novinkou je fakt, že dotaci lze získat i na zařízení, které momentálně není uvedeno v Seznamu registrovaných výrobků. Žadatel však musí prokázat dostatečné plnění technických parametrů definovaných programem (ekodesign).

Nejčastější otázky Kotlíkové dotace 2017

Mohu získat dotaci i na kotel vyměněný ještě před vyhlášením příslušného kola výzvy?

Ano, je to možné, pokud jste řádně zdokumentovali původní kotel včetně jeho zapojení, máte doklad o jeho ekologické likvidaci a veškerou dokumentaci ke kotli stávajícímu. O dotace je možné žádat až dva roky zpětně, resp. V aktuálním kole nesmí být datum pořízení kotle starší než 15.7. 2015. Termín si upravil pouze kraj Vysočina (17.12. 2015) a Jihomoravský kraj (15.7. 2015).

Pro získání dotace je nutné starý kotel ekologicky zlikvidovat. Není tedy možné ponechat si ho jako náhradní zdroj vytápění nebo ho prodat např. majitelům jiného rodinného domu.

Jak dlouho trvá vyplacení dotace?

Pokud nemáte to štěstí a vaše obec nepodporuje vyplácení záloh nebo přímou platbu dodavateli, mělo by k podpisu a výběru realizace termínu dojít do 30 dnů od podání žádosti. Další postup závisí na jednotlivých krajích.

Na co všechno platí Kotlíkové dotace 2017?

 • výměna kotle v rodinných domech nebo bytových domech s maximálně třemi bytovými jednotkami
 • instalace kotle odborníkem
 • veškeré náklady související s bezchybným uvedením kotle do provozu – např. vyvložkování komína

Měli byste vědět: kotle s ručním přikládáním jsou podporovány pouze v případě, že zároveň obsahují akumulační nádržku alespoň o obejmu 55l/kW instalovaného výkonu kotle.

Kolik peněz mohu v rámci Kotlíkových dotací 2017 získat?

Maximální částka je stanovena na 127 500 Kč. Odvíjí se od druhu pořízeného kotle i od místa, kde bydlíte.

 • Automatický kotel na uhlí a biomasu: 75% způsobilých výdajů na nákup a instalaci kotle, maximálně však 75 000 Kč
 • Plynový kondenzační kotel: 75% způsobilých výdajů na nákup a instalaci kotle, maximálně však 95 000 Kč
 • Kotel na biomasu s ručním přikládáním: 80% způsobilých výdajů na nákup a instalaci kotle, maximálně však 100 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo nebo automatický kotel pouze na biomasu: 80% způsobilých výdajů na nákup a instalaci kotle, maximálně však 120 000 Kč

Dalších 5% můžete získat, pokud bydlíte v prioritní obci nebo města. Seznam těchto míst naleznete zde: Seznam prioritních měst a obcí pro Kotlíkové dotace 2017.

Co doložit k žádosti o Kotlíkovou dotaci 2017?

 • žádost o poskytnutí dotace (liší se u jednotlivých krajů, nejdete ji na webu kraje)
 • průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), pokud potřebujete doložit podmínky energetické náročnosti C a vyhnout se tak realizaci tzv. mikroopatření.
 • Fotodokumentace stávajícího kotle a jeho napojení
 • písemný souhlas všech vlastníků budovy
 • vyjádření energetického specialisty o vhodnosti prováděných mikroopatření (pokud je budete realizovat)
 • přílohy podle požadavků jednotlivých krajů

Věděli jste, že: náklady na tzv. mikroopatření nemohou tvořit více než 20% z celkové požadované částky?

Co bych měl začít vyřizovat s předstihem?

Není dobré čekat, až dojde k oficiálnímu spuštění žádostí. Některé potřebné doklady se vyřizují poměrně dlouho. Předem si zařiďte především: povinnou přílohu k žádosti o dotaci, jež prokazuje energetickou náročnost budovy, případně bude obsahovat navrhovaná mikroenergetické opatření. Specialistů na tyto aspekty není v krajích zrovna mnoho, takže čekat, až budou zahlceni požadavky od ostatních zájemců je doslova hazard s úspěšností žádosti. I na tyto náklady vám mohou být částečně proplaceny v rámci programu Kotlíkově dotace 2017.

Mohu počítat s nějakými kontrolami?

Rozhodně ano, ministerstvo pověřilo kraje, aby v každém kole zkontrolovali minimálně 5% úspěšných žadatelů o dotaci. Ve smlouvě se také zavazuje k tomu, že nový kotel budete používat minimálně 5 let, a že po tuto dobu kdykoli umožníte jeho kontrolu pověřeným pracovníkem kraje.

Sending
Uživatelské hodnocení: 5 (1 hlas)

Leave a Reply