1. Udělujete tímto souhlas společnosti Skrtilek.cz – ochránce rodinného rozpočtu, z.s., se sídlem Blatnická 4219/4, Židenice, 628 00 Brno, IČ: 04598504, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně, Spisová značka: L 20989 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
 • jméno a příjmení
 • emailovou adresu
 • IP adresu zařízení

 

 1. Jméno, příjmení, e-mail, IP adresa zařízení je nutné zpracovat za účelem objektivního a rovného vystupování v rámci diskuzí . Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 2 let.

 

 1. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Skrtilek.cz – ochránce rodinného rozpočtu, z.s., se sídlem Blatnická 4219/4, Židenice 628 00 Brno, email: info@skrtilek.cz

 

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 

 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.