Příspěvky pro celialiky od zdravotních pojišťoven v roce 2017

Dodržování bezlepkové diety je nepříjemné samo o sobě, navíc tyto speciální potraviny nepatří k nejlevnějším. Svému rozpočtu můžete ulevit díky příspěvku, který celiakům poskytují některé zdravotní pojišťovny.

Máte-li lékařem potvrzenou nesnášenlivost na lepek, aspoň trochu ulehčíte své peněžence prostřednictvím příspěvků zdravotních pojišťoven. Žádost si musíte podat sami a spolu s ní i potvrzení o celiakii (některé pojišťovny k tomu mají zvláštní tiskopisy). Pak už stačí žádost poslat poštou nebo podat přímo na pobočce vaší pojišťovny. Při nejasnostech se radši obraťte přímo na pojišťovnu, buď na pobočku nebo na její infolinku.

Příspěvek celiakům udělují následující zdravotní pojišťovny:

Revírní bratrská pokladna

 • maximálně můžete ve své kategorii čerpat 1000 Kč pro všechny druhy příspěvků
 • k dokladům o nákupu a potvrzení od lékaře musíte přiložit i fotokopii bankovního účtu nebo průkazní kartičky k bankovnímu účtu, na který vám má být příspěvek poslaný (pokud žádáte poprvé, při další žádosti a stejném účtu už toto vynecháte)
 • žádost musíte odevzdat do 2 měsíců od data na pokladních dokladech, nejpozději do 30.11.2017 (u dokladů za prosinec už se budou čerpat limity pro rok 2017)
 • u celiakie se příspěvek vyplácí jednorázově
 • příspěvek získáte v rámci preventivních programů pro děti do 6 letmládež 7 až 18 let a pojištěnce nad 19 let v podbalíčku Podpora zdraví 1
 • pro děti do 18 let je příspěvek 500 Kč, pro dospělé 300 Kč ročně

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

 • ve svém programu máte nárok na výběr až 3 bodů
 • výrobky musíte nakoupit v českých dokladech za koruny, a žádost musíte odevzdat do 3 měsíců, máte-li dokladů víc, doba se počítá od toho posledního (pro období 4. čtvrtletí musíte žádost podat do 31.12.2017)
 • celiakie je zahrnutá jako podbod (můžete si zvolit pouze 1 podbod) v bodech Dětská volba (program Děti) a Moje volba (program Dospělí)
 • příspěvek dostanete na doplňky stravy vztahující se k vašemu onemocnění (komplexy vitamínů a minerálních látek bez obsahu pšenice apod.)
 • pojišťovna vám v obou programech proplatí 400 Kč za rok

Všeobecná zdravotní pojišťovna

 • k získání příspěvku se musíte zaregistrovat jako člen Klubu pevného zdraví, na pobočce nebo online
 • žádosti můžete podat 2x ročně za souhrnné půlroční období, pro leden – červen do 31.8., pro červenec – prosinec od 1.12. do 21.12.2017 (pokud budete posílat žádosti poštou, udělejte to do 15.12.)
 • příspěvky pro celialiky získáte žádostí v oddílech Děti (do 18 let) a Dospělí (nad 18 let), v části Celiakie a další příspěvky, pro pojištěnce nad 18 let je příspěvek určený jen studentům do 26 let
 • proplacené vám budou potraviny, které jsou označené jako bezlepkové nebo bez lepku, a také bezlepkové obědy ve školní jídelně
 • v obou kategoriích získáte příspěvek až 3000 Kč 2x ročně (celkem 6000 Kč)

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

 • žádosti můžete podávat po celý rok až do 31.12.2017, v případě příspěvku na celiakii 1x ročně
 • příspěvek přiděluje pojišťovna všem bez rozdílu věku a najdete jej v kategorii pojištěnci trpící celiakií a fenylketonurií
 • proplatí vám náklady spojené s dietním stravováním pro bezlepkovou dietu
 • výše příspěvku je do 4000 Kč ročně

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky

 • proplácí nákup bezlepkových potravin a doplňků pro děti do 15 let
 • výše ročního příspěvku činí 600 Kč
0.0
Sending
Uživatelské hodnocení: 5 (1 hlas)

Leave a Reply