Příspěvek na bydlení (2017)

Příspěvek na bydlení je jedním ze způsobů, jak zaplatit nájem, když jste zrovna bez práce. Nejedná se o příspěvek, díky kterému byste dostali na svůj účet desítky tisíc korun, které můžete utratit za cokoliv a bez jakýchkoliv podmínek. Jedná se o příspěvek, který má přesně daná kritéria, které je třeba splnit před tím, než dostanete samotný příspěvek na bydlení.

Předně je potřeba si uvědomit, že:

 • Příspěvek na bydlení je určen na krytí nákladů na bydlení pro ty, kdo mají nízké příjmy (jednotlivci i rodiny).
 • Před tím, než dostanete příspěvek na bydlení, tak budou zkoumány všechny Vaše příjmy, mezi které se řadí i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek.
 • Pro získání příspěvku na bydlení je třeba, abyste v daném bytě měli trvalý pobyt (můžete být jak majitel, tak i nájemce) a zároveň splňovali následující dvě podmínky:
  • Vaše náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (v Praze 0,35)
  • součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (v Praze 0,35) není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.

Vaše náklady na bydlení jsou tvořeny u nájemních bytů nájemným a náklady za užíváním bytu, které jsou stanoveny v nájemní smlouvě, anebo v dalších dokladech. Jak nájemci, tak majitelé bytů i družstevníci zahrnou do nákladů na bydlení navíc i náklady za energie, vodné a stočné, odpady, a náklady za vytápění.
Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti.

Bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy:

Normativní náklady na bydlení pro nájemní byty platné od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 v Kč měsíčně
Počet osob v rodiněPočet obyvatel obce
Prahanad 100 tis.
obyvatel
50 000 – 99 999
obyvatel
10 000 – 49 999
obyvatel
do 9 999
obyvatel
17 7206 1145 8224 9504 763
211 0048 8068 4077 2136 957
314 89612 02211 5009 9399 604
4 a více18 57715 11214 48212 59912 195

Bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků:

Normativní náklady na bydlení pro družstevní byty a byty vlastníků platné od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 v Kč měsíčně
Počet osob v rodiněPočet obyvatel obce
Prahanad 100 tis.
obyvatel
50 000 – 99 999
obyvatel
10 000 – 49 999
obyvatel
do 9 999
obyvatel
14 3574 3574 3574 3574 357
26 4296 4296 4296 4296 429
38 8808 8808 8808 8808 880
4 a více11 24411 24411 24411 24411 244

Výše příspěvku na bydlení se stanoví jako rozdíl mezi normativními náklady na bydlení a násobkem rozhodného příjmu a koeficientu 0,30 (v Praze 0,35). Samotná výplata příspěvku na bydlení je omezena na 84 měsíce v období posledních 10 kalendářních let (neplatí pro domácnosti sestávající pouze z osob starších 70 let a pro osoby se zdravotním postižením, které bydlí v pro ně postavených nebo upravených bytech).

Praktický příklad:

Manželé Kašpárkovi bydlí ve vlastním bytě v Brně, mají ročního syna. Paní Kašpárková je doma se synem a pobírá pouze rodičovský příspěvek 7 200 Kč. Pan Kašpárek vydělává 9 000 Kč čistého. Kašpárkovi navíc ještě pobírají přídavek na dítě v hodnotě 500 Kč. Náklady na bydlení (včetně všech služeb) činí 10 500 Kč.

 • Příjmy rodiny jsou 16 700 Kč (7 200 Kč + 9 000 Kč + 500 Kč).
 • Náklady na bydlení činí 10 500, a tedy přesahují 30 % příjmů rodiny (1% je 167 korun, 10 500 je 63%)
 • 30 % z rodinných příjmů je 5 010 Kč (30 % z 16 700 Kč).
 • Současně 30 % příjmů Kašpárkových není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení (dle tabulky výše 9 263).

Kašpárkovi tedy mají nárok na příspěvek na bydlení, jeho výše bude 3 870 Kč (8 880 Kč – 5 010 Kč).

Aktualizováno v lednu 2017.

0.0
Sending
Uživatelské hodnocení: 5 (1 hlas)

Leave a Reply