Příspěvek na školní obědy – „Obědy do škol“

Projekt příspěvek na školní obědy, je dotační program v rámci kterého můžou školy žádat o podporu stravování dětí z nejchudších rodin. Tato finanční podpora je směřována přímo konkrétním školám, nikoli rodinám těchto dětí, což zaručuje maximální transparentnost a především to, že nebude příspěvek na školní obědy zneužit pro jiné účely.

Příspěvek na školní obědy spadá pod operační program Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, přičemž vytvoření tohoto programu nařizuje Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD). Cílem operačního programu je zmírňovat extrémní formy chudoby, jejichž dopad na sociální vyloučení je největší, jako jsou například bezdomovectví, chudoba dětí a potravinová nouze. Program si klade zároveň za cíl přispívat nejchudším dětem na stravování ve školních jídelnách, což by mělo přispět k vyřešením problému s narůstajícím počtem dětí, které si nemohou dovolit chodit na obědy ve škole.

Program pro podporu stravování dětí ve školách získal z evropských fondů pro roky 2016 až 2020 celkem 400 mil. Kč, což umožní podpořit stravování až u 20 tisíc dětí ročně. Do první fáze programu se zapojil Jihomoravský a Liberecký kraj, tudíž rodiče z těchto krajů mohou žádat při splnění podmínek o příspěvek na stravování. Program je určen pro žáky mateřských a základních škol a zároveň i pro studenty víceletých gymnázií.

Podmínky pro příspěvek na školní obědy:

  • musí se jednat o dítě ve věku 3–15 let,
  • musí se jednat o dítě, jehož zákonní zástupci se nachází dlouhodobě ve stavu hmotné nouze (dítě muselo být k 31. 12. 2015 v okruhu společně posuzovaných osob pro příspěvek na živobytí v souvislém období minimálně 20 měsíců),
  • škola, kterou dítě navštěvuje, musí být zapojena do projektu.

Jak příspěvek na školní obědy čerpat?

Pro získání příspěvku na obědy pro děti v rodinách ve stavu hmotné nouze je především důležité, aby škola či gymnázium bylo do tohoto projektu zapojeno. Následně by škola měla identifikovat žáky ze sociálně slabých rodin, kteří nechodí na obědy a jejich rodičům nabídnout bezplatnou potravinovou pomoc ve formě úhrady obědů ve školní jídelně. Pokud by ze strany školy neproběhla tato identifikace, tak je možné si o možnosti příspěvků na školní obědy promluvit s vedením školy (či zodpovědnou osobou), anebo se informovat na Úřadu práce a sociálních věcí.

Projekt „Obědy pro děti

Projekt „Obědy pro děti“ je určen pro základní školy v rámci celé republiky, přičemž pomoc se poskytuje formou darovací smlouvy, tak by se pomoc dostala skutečně k potřebným dětem. „Obědy pro děti“ jsou pod záštitou neziskovou organizací WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.. Finanční prostředky jsou čerpány z dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a zároveň od soukromých dárců (fyzické i právnické osoby).

Pro čerpání finančních prostředků z projektu „Obědy pro děti“ je potřeba, aby se škola, kterou navštěvuje dítě ze sociálně slabší rodiny zapojila do tohoto projektu pomocí následujícího formuláře: http://www.obedyprodeti.cz/vzory-dokumentu. Následně proběhne schvalovací proces a v případě schválení jsou vyřízeny další nezbytné formality a podepsána darovací smlouva se školou. Po podpisu darovací smlouvy je převedena na účet školy, či školní jídelny celá částka pro stravování v daném školním roce.

Základní kriteria pro zařazení do projektu „Obědy pro děti“:

  • rodiče se o děti starají, ovšem jejich finanční situace jim nedovoluje, aby zakoupili pro své děti obědy ve školních jídelnách, ač by jinak rádi
  • u těchto dětí jsou viditelné i jiné problémy (děti mnohdy do školy nenosí svačinu, anebo velmi skromnou a jednotvárnou, nemohou se účastnit třídních či školních aktivit…)
  • i když děti nemohou za to, v jaké rodině se narodily, primárně je pomoc cílena těm, jejichž rodiče k řešení své životní a finanční situace přistupují aktivně a pomoci si váží
  • rodiče dětí se školou spolupracují
0.0
Sending
Uživatelské hodnocení: 0 (0 hlasů)

Leave a Reply