Placení za studium: po jaké době a v jakém věku vás čeká?

I když je studium na státních vysokých školách zdarma, může se stát, že za něj nakonec budete muset zaplatit. A to, pokud budete studovat moc dlouho nebo i po svých 26.narozeninách.

Většina studentů státních vysokých škol nemusí řešit výdaje za samotné studium. Jinak tomu je v případě, kdy studujete moc dlouho bez toho, aniž byste získali titul, nebo překonáte hranici 26 let. V tomto případě musíte počítat s dalšími povinnými poplatky.

Vysoká škola po 26. roce života

Za studium ve starším věku na státních školách neplatíte, v tomto věku jsou ale studenti ve svých studijních programech delší dobu, než je obvyklé. A s tím už poplatky spojené jsou (viz níže). Po svých 26.narozeninách ale ztrácíte nárok na výhody, které studenti běžně mají, a přibývá vám povinnost platit minimálně zdravotní pojištění.

Zdravotní pojištění si platíte sami

Kvůli tomu, že od věku 26 let už vás stát nebere jako nezaopatřené dítě, i když se soustavně připravujete na zaměstnání (studujete bez přerušení). Pokud nejste zaměstnaní nebo nepodnikáte, pojišťovna vás automaticky zařadí do kategorie osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) a vzniká vám povinnost platit každý měsíc pojistné na zdravotní pojištění. To je 13,5 % z vyměřovacího základu minimální mzdy, pro rok 2017 to je 1337 Kč měsíčně. Pojistné musíte začít platit následující měsíc po tom, kdy jste měli 26.narozeniny. Nemáte-li prostředky na hrazení zdravotního pojištění, měli by vám pomoci rodiče, případně se můžete obrátit o dávky v hmotné nouzi na příslušný Úřad práce.

Hrazení sociálního pojištění je dobrovolné

Dřív se doba studia na vysoké škole započítávala do potřebných let pojištění pro důchod jako náhradní doba pojištění, ale to neplatí už od roku 2010. K placení sociálního pojištění se ale můžete přihlásit dobrovolně už jako student (platit si je můžete až 15 let). Pro letošní rok je částka stanovená na 1891 Kč měsíčně, podle 28 % z vyměřovacího základu 6752 Kč.

Ponechání bankovního konta se studentskými výhodami se liší podle banky

Kromě doložení potvrzení o studiu podmiňují banky vedení studentského účtu i věkem. Proto pokud chcete mít jistotu zachování výhod, ujistěte se o nich zavčas – nejlépe při podpisu smlouvy. U většiny bank končí studentské konto při dovršení 26 let, mezi výjimky patří ČSOB se studentským účtem pro studenty i absolventy do 30 let, stejně jako Komerční banka a Česká spořitelna. Moneta Money Bank vede studentský účet do 27 let.

ISIC vám zůstane, výhody jen někde

Platnost studentského dokladu ISIC omezuje jen to, zda je vaše studium denní formy, na věku tak nezáleží. V případě uplatňování slev záleží na poskytovateli, zda vám ji uzná.

O slevy na dopravu většinou přijdete

Dopravci zpravidla poskytují slevu jen studentům do 26 let, protože do tohoto stáří jim slevu proplácí stát. Nepočítejte proto se slevou v městské hromadné dopravě ani na dálkových spojích. Výjimkou jsou mezinárodní autobusové a vnitrostátní vlakové jízdenky od Student Agency, která slevu na ISIC umožňuje do 29 let.

Poplatky za dlouhé studium

Do této kategorie se často dostávají studenti nad 26 let, i když to není podmínkou. Podle Zákona o vysokých školách, § 58 , můžete na veřejných školách studovat jednotlivé fáze programů po standardní dobu s roční rezervou pro jeden z nich: tedy buď v bakalářském programu 3+1 nebo v magisterském 2+1. Výši poplatků stanovuje každá škola sama a vyměřuje je na každý semestr. Můžete je snížit žádostí podpořenou závažnými důvody, kvůli kterým studujete delší dobu, než je obvyklé (zdravotní důvody, aktivita ve prospěch školy, prospěch, sociální situace studenta apod.). Poplatky na vás čekají v těchto případech:

Když studujete dlouho

Překročíte-li standardní dobu navýšenou o 1 rok, vztahuje se na vás povinnost zaplatit poplatek. Do odstudované doby se počítají také všechna neúspěšně ukončená studia v předchozích bakalářských a magisterských programech, pokud se nepřekrývaly se současným studiem. Do této doby se nepočítá uznaná doba rodičovství a přerušené studium.

Když studujete víc programů

Pokud jste již jeden studijní program absolvovali a v dalším překročíte standardní dobu studia, poplatky se na vás vztahují také. Neplatí to pro navazující magisterské studium (je-li jediné).

0.0
Sending
Uživatelské hodnocení: 0 (0 hlasů)

Leave a Reply