Příspěvek v hmotné nouzi

Příspěvek v hmotné nouzi je ve skutečnosti laický termín pro hned tři sociální dávky, které můžete dostat, pokud jsou vaše příjmy nízké. To ale není jediná podmínka jejich přiznání, úřady budou při vaší žádosti zohledňovat celou řadu faktorů. Zažádat můžete o doplatek na bydlení, mimořádnou okamžitou pomoc pro případ akutní krize a příspěvek na živobytí.

Mnoho lidí si myslí, že pro přiznání příspěvků v hmotné nouzi stačí mít pouze nízký příjem. Stát se ale pečlivě rozhoduje, komu své peníze dá. Co všechno tedy musíte splnit, abyste některou dávku v hmotné nouzi dostali?

 • musíte projevovat aktivní snahu o zvýšení svého příjmu
 • to znamená být v pracovním poměru nebo obdobném vztahu nebo vykonávat samostatnou výdělečnou činnost
 • jestliže zaměstnání nemáte, musíte se alespoň zapsat na úřad práce a neodmítat žádná doporučená pracovní místa bez vážných důvodů
 • výjimku mají osoby nad 68 let pobírající starobní důchod, matky na mateřské a rodičovské dovolené, rodiče starající se o nezaopatřené dítě nebo osoby pobírající příspěvek na péci ve II., III. nebo IV. stupni a osoby, které o ně pečují a samozřejmě také držitelé III. Invalidního stupně

Příspěvek v hmotné nouzi nedostanete v případě:

 • jestliže nemáte nárok na nemocenskou, protože jste nebyli účastni nemocenského pojištění nebo si své zranění přivodili úmyslně
 • jestliže vám byla uložena sankce za špatný dohled nad řádnou školní docházkou u vašeho dítěte
 • jestliže nastupujete trest odnětí svobody nebo výkon zabezpečovací detence, nebo jste vzati do vazby

Příspěvek na živobytí 2017

Asi nejznámější dávkou v hmotné nouzi je příspěvek na živobytí. Mají na něj nárok všichni, jejichž příjem nebo příjmy nedosahují životního minima. To bylo pro období 2016 – 2017 stanoveno takto.

 • samostatně žijící osoba 3 410 Kč
 • první dospělá osoba v domácnosti – 3 140 Kč
 • každá další dospělá osoba v domácnosti – 2 830 Kč
 • dítě do 6 let 1 740 Kč
 • dítě do 15 let 2 140 Kč
 • dítě do 26 let 2 450 Kč

Životní minimum domácnosti se poté rovná součtu životního minima všech jejích členů. U příspěvku na živobytí je třeba doložit příjem za poslední tři měsíce nebo prokázat, že v posledním měsíci vaše finanční prostředky citelně poklesly.

Zápočet vašich příjmů pro příspěvek na živobytí

 • 70% vám bude započítáno u příjmů ze zaměstnání a jiné závislé činnosti
 • 80% z příjmů z nemocenských dávek (mateřská, ošetřovné a nemocenská), podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci a příjmy z důchodu
 • 100% ze všech ostatních příjmů, sem patří například rodičovský příspěvek, alimenty, přídavky na děti nebo pronájem

Doplatek na bydlení 2017

Doplatek na bydlení slouží k pokrytí odůvodněných výdajů vynaložených na zajištění odpovídajícího bydlení. Kromě výše zmíněných faktorů bude Česká správa sociálního zabezpečení posuzovat také to, zda nemáte nějaký majetek, jehož prodejem byste mohli vzniklé náklady pokrýt.

Výpočet pro získání doplatku na bydlení je jednoduchý; jestliže náklady na bydlení přesahují 30% (v Praze 35%) vašich příjmů, stát vám na něj přispěje. Od doplatek na bydlení je možné požádat až ve chvíli, kdy již pobírat dávku zvanou příspěvek na bydlení a přesto vám finance nestačí. Musíte být také uznanými příjemci příspěvku na živobytí.

Výjimku tvoří osoby nebo rodiny, jimž příspěvek na živobytí sice přiznán nebyl, ale jejich příjem nedosahuje 1,3 jeho výše. O těchto případech rozhoduje úřad práce individuálně.

Doplatek na bydlení lze čerpat v těchto případech:

 • jestliže bydlíte ve vlastním domě nebo bytě
 • jestliže bydlíte v bytě služebním nebo se vaše bydlení odehrává na základě smlouvy (pronájem, nájem nebo výpůjčka)
 • bydlíte u manžela nebo manželky, který nárok na doplatek na bydlení neuplatňuje
 • jestliže bydlíte ve stavbě určené pro rodinnou rekreaci, která ale splňuje standardy kvality bydlení
 • jestliže bydlíte v původně nebytovém prostoru, který ale splňuje standardy kvality bydlení
 • jestliže bydlíte v ubytovacím zařízení, které splňuje potřebné zdravotní a hygienické normy
 • jestliže bydlíte v zařízení sociálních služeb (např. Domov pro seniory, domov pro osoby se zdravotním postižením, azylový dům apod.)

Výše nájmu nemusí být úřadem započítána celá, je přihlíženo k tzv. místním zvyklostem.

Mimořádná okamžitá pomoc 2017

Tato (obvykle) jednorázová finanční pomoc v akutní tísni je určena hlavně pro osoby postižené nějakou přírodní katastrofou nebo soby, jejichž zdraví nebo život je ohrožen například nedostatkem jídla nebo možností koupit si potřebné léky.

Stát může jeho prostřednictvím plně financovat také zakoupení potřebného vybavení domácnosti (postel, pračka apod.) nebo přispět na vzdělání, aktivity a kroužky školou povinných dětí. Využít ho mohou také osoby, kterým hrozí tzv. sociální vyloučení (typicky lidé, kteří právě ukončili výkon trestu nebo odvykací kůru nebo děti odcházející z dětského domova nebo pěstounské péče). Je určen také pro osoby, které nemají potřebné finanční prostředky například pro vyzvednutí svých osobních dokladů nebo je jejich zaměstnání ohroženo nedostatkem peněz na dopravu do něj.

O příspěvek mimořádné okamžité pomoci můžete zažádat na Úřadu práce, v jehož obvodu došlo ke vzniku mimořádné události, bez ohledu na to, jestli zde máte i své trvalé bydliště.

Pro orientační výpočet všech příspěvků v hmotné nouzi můžete zdarma využít on-line internetové kalkulačky. Žádosti o dávky můžete stáhnout také z internetu a donést je na úřad už vyplněné, nebo vše konzultovat se školenými pracovníky. Můžete se rovněž telefonicky informovat o tom, jaké doklady pro přiznání jednotlivých dávek potřebujete, abyste nemuseli svou cestu na úřad opakovat.

0.0
Sending
Uživatelské hodnocení: 3.75 (4 hlasy)

6 Comments

 1. Štefánie Hornňaková 1.10.2016
  • Jiří 31.8.2017
 2. Jana 25.11.2016
 3. monika 2.7.2017
 4. Jana 7.10.2017
 5. Petr 11.12.2017

Leave a Reply