Příspěvky na sport, hubnutí a regeneraci od zdravotních pojišťoven v roce 2017

Prevence v podobě pohybu a péče o fyzickou kondici těla často pomůže předejít zdravotním komplikacím. A to se vyplatí nejen nám, ale i pojišťovnám, a proto v jejich preventivních programech najdete řadu výhod.

Pojišťovny přispívají ve svých preventivních programech i na pohybové aktivity, hubnutí a regeneraciFormuláře k žádosti najdete na webových stránkách své pojišťovny nebo rovnou na pobočce, kde žádost také můžete podat nebo ji poslat poštou. Doklady k proplacení příspěvku musí být vždy originální (ale raději si od nich schovejte kopie) a v případě jakýchkoli nejasností se obraťte na infolinku nebo se zajděte zeptat na pobočku.

Aspoň nějaký příspěvek poskytuje většina českých pojišťoven:

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

 • limit pro všechny příspěvky je u všech skupin 1000 Kč
 • výjimkou jsou Ostatní produkty, v nichž pojišťovna ve sportovní oblasti nabízí Plavání zdarma nebo za zvýhodněnou cenu (únor – duben 2017) a Léčebný tělocvik a regenerace (začne v průběhu září, pojištěnci od 19 let mohou získat příspěvek až 500 Kč)
 • žádost musíte podat nejpozději do 2 měsíců od data na dokladech za uhrazení aktivit, nejdéle do 31.12.2017
 • k žádosti si kromě originálních dokladů o zaplacení nachystejte občanský průkazvýpis z bankovního účtu nebo průkazní kartičku (u dětí tyto informace od jejich zákonných zástupců), a průkazku potvrzující vaše sportovní členství
 • všem skupinám pojišťovna nachystala v Balíčku Mix příspěvek až 300 Kč na sportovní prohlídkupro děti do 18 let včetně ještě Balíček Pohyb s limitem 300 Kč, v němž máte na výběr z příspěvku na plavání nebo letní tábor

Revírní bratrská pokladna

 • pro všechny věkové kategorie pojišťovna umožňuje čerpání příspěvků ve výši 1000 Kč
 • nejpozději do 2 měsíců od data, kdy jste danou aktivitu zaplatili, musíte podat žádost, poslední termín je 30.11.2016 (prosincové doklady budou vyplacené z limitů pro rok 2017)
 • podáváte-li žádost poprvé, přiložte i fotokopii bankovního výpisu ke svému účtu nebo průkazní kartičky od svého účtu
 • pro všechny skupiny (s výjimkou dětí do 6 let) poskytuje pojišťovna v jednom z Podbalíčků na podporu zdraví příspěvek do 300 Kč naprohlídku registrovaných sportovců

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

 • souhrn všech příspěvků může být nejvíc 1000 Kč, v každém programu můžete zkombinovat až 3 body
 • všechny položky, které chcete proplatit, musíte platit v korunách, na odevzdání žádosti máte 3 měsíce od data na posledním dokladu, nejpozději do 31.12.2017
 • v programu Děti pojišťovna připravila podbod Ozdravné pobyty, které pořádá jen základní škola a výše příspěvku je až 1000 Kč, dál Ozdravné pobyty v tuzemsku a zahraničí, což jsou každoročně organizované pobyty pojišťovnou a cestovní kanceláří pro děti se specifickými problémy,Plavání pro kojence a batolata do 3 let s rodiči s příspěvkem až 1000 Kč, Cvičení rodičů s dětmi do 6 let a příspěvek 500 Kč ročně a příspěvek na preventivní prohlídků dětí – sportovců v hodnotě 200 Kč
 • skupiny Děti i Dospělí mají na výběr z balíčků Plavání zahrnující příspěvek 250 Kč ročně a Příspěvek na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci, na něž můžete čerpat až 250 Kč 1x ročně

Všeobecná zdravotní pojišťovna

 • příspěvek můžete čerpat jen jako člen Klubu pevného zdraví, zaregistrujete se online nebo na pobočce
 • výše příspěvků je omezena jen nabídkou určitých programů, kdy volíte jen 1 podbod
 • v programu Dospělí pojišťovna připravila příspěvek 500 Kč v části Pohyb, snížení nadváhy, který můžete využít na pravidelné sportovánírozvíjející flexibilitu a vytrvalost nebo sestavení jídelníčku odborníkem
 • podobný příspěvek v hodnotě 500 Kč najdete i v programu Děti v části Pohybové aktivity ve škole, kde se příspěvek vztahuje i na pravidelné pohybové aktivity pořádané mimo školu i ve škole nebo odborné sestavení jídelníčku
 • nově přibyla i položka Příspěvek na meditaci a relaxační cvičení (jógu) ve výši 500 Kč

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

 • žádosti podáváte v průběhu celého roku do 31.12.2017
 • ve zdravotních programech v části Balíčky je k dispozici balíček pro žáky a studenty (6 až 20 let) a balíček pro seniory (nad 65 let), ve výši až 300 Kč zahrnující sportovní a pohybové aktivity a prevenci úrazů
 • v části Zlepšené služby najdete ozdravné pobyty pro pojištěnce s neurologickým, onkologickým onemocněním, obezitou nebo nadváhoudo 19 let s příspěvkem až 1000 Kč (potřebujete doporučení lékaře)

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnita České republiky

 • pro poskytnutí příspěvku si musíte zřídit Kartu životaonline, na pobočce pojišťovny nebo u lékaře
 • za rok můžete žádat o 1 příspěvek z 1 programu
 • žádost podáváte nejpozději do 3 měsíců od data na dokladech, nejdéle do 15.12.2017
 • Programu pro seniory dostanete příspěvek až 200 Kč při dosažení 65 let věku a víc na sportovní aktivity, účast na nordic walking nebo hole, nebo na kolektivní cvičení
 • Program pro školní děti určený dětem od 6 do 15 let nabízí příspěvek až 600 Kč v oblasti pohybu a prevence buď pro děti s nadváhou nasestavení jídelníčku odborníkem nebo na ozdravný pobyt pořádaný základní školou nebo preventivní sportovní porhlídky
 • Program pro studenty pro pojištěnce od 15 do 26 let, kteří stále studují, s příspěvkm až do 600 Kč na preventivní sportovní prohlídky

Aktualizováno v lednu 2017

0.0
Sending
Uživatelské hodnocení: 5 (2 hlasy)

Leave a Reply