Směnka (zajištění pohledávky)

Pokud se chystáte půjčit známému peníze, tak byste měli pamatovat vždy na to, že ať se jedná o jakkoliv dobrého známého, tak může snadno zneužít Vaší dobroty a pokud s ním nepodepíšete smlouvu a dokumenty o zajištění pohledávky, tak můžete být o půjčené peníze chudší. Jedním ze způsobů, jak provést zajištění pohledávky vůči tomu, komu půjčujete je vystavení směnky.

Směnka je písemným dokladem o finančním závazku, jedná se o obchodovatelný cenný papír, jehož používání upravuje směnečný a šekový zákon č. 191/1950 Sb., ve znění zákona č. 29/2000 Sb. Není přesně podepsaná forma, kterou musí směnka mít, ale jsou přesně podepsány náležitosti, které musí směnka obsahovat. Především je třeba pamatovat na to, že směnka musí mít písemnou formu (může být napsána rukou, na stroji, vytištěna, či vyplněný formulář), ovšem samotný dokument musí být vždy podepsán výstavcem (dlužníkem).

Ze zákona musí mít směnka tyto údaje, aby byla platná:

 • Označení listiny jako „směnka“ (nejenom v nadpisu, ale i v textu)
 • Bezpodmínečný příkaz zaplatit částku uvedenou ve směnce (samotné zaplacení nesmí být podmíněno žádnou podmínkou, například poskytnutím služby, nezaplacením v bance).
 • Jméno toho, kdo má směnku zaplatit
 • Splatnost směnky jedním z možných způsobů:
  • na viděnou (splatná při předložení)
  • na určitý čas po viděné (splatná uplynutím stanoveného času po předložení směnky)
  • na určitý čas po datu vystavení směnky (splatná uplynutím stanovené lhůty po datu vystavení směnky)
  • na určitý den (splatná v den uvedený na směnce)
 • Částka, která má být zaplacena (jak slovy, tak čísly)
 • Místo, kde má být placeno (pokud by nebylo uvedeno místo, tak je jím ze zákona místo bydliště dlužníka)
 • Datum a místo vystavení
 • Vlastnoruční podpis výstavce pod textem listiny

Ještě je potřeba podotknout, že na platnost směnky nemají vliv gramatické chyby. Hlavní výhodou směnky je především to, že věřitel není povinen prokazovat vznik závazku, jelikož stačí, aby předložil originál směnky a prokázal se jako její oprávněný majitel.

Vzor směnky ke stažení zdarma: Směnka – vzor.doc

0.0
Sending
Uživatelské hodnocení: 5 (1 hlas)

Leave a Reply