Víte, jak se připravit na dny před a po smrti vašeho blízkého?

Jestli má váš blízký strávit poslední dny v nemocnici nebo doma ovlivňuje víc faktorů, včetně vašeho názoru. I ten může mít vliv na to, co se stane s ostatky. Odpovědi na nevyjasněné otázky najdete v následujícím článku.

Na poslední dny vašich blízkých je lepší se předem nachystat. Celou situaci to ulehčí nejen jim, ale také vám. Bezprostředně po úmrtí je totiž potřeba zařídit spoustu věcí, což někdy zahrnuje i postup podle přání zesnulého.

Stráví poslední dny doma nebo v nemocnici?

Záleží na stavu pacienta, jestli může poslední dny strávit doma. Blízkým s péčí o něj pomohou odborníci poskytující paliativní péči (jejím cílem je u pacientů s nevyléčitelnou nemocí nebo v termálním stadiu zmírnit projevy nemoci a zachovat jeho důstojnost, pomáhají i příbuzným). Nejčastěji jde o zaměstnance mobilních hospiců, kteří přímo dojíždějí do domácností.

Kromě nemocnic, které mají své paliativní oddělení, je alternativou i hospic, který je zařízený spíše domácky, pacient tu má veškerou potřebnou péči a návštěvní hodiny nebývají omezené.

Odborníci vám pomohou i s posledními okamžiky, kdy buď můžete u svého blízkého zůstat a zúčastnit se i posmrtné hygieny nebo se rozloučíte o úmrtí vám po dohodě dají vědět.

Co dělat, když:

  • zemře doma

Máte-li svého blízkého doma až do poslední chvíle, je po jeho úmrtí potřeba zavolat lékaře. Když má jeho praktický lékař ordinační hodiny, zavoláte jemu, jinak volejte lékařskou pohotovostní službu. Lékař provede ohledání a vystaví tzv. ohledací list. Po jeho odjezdu zavolejte pohřební službu, pro kterou si připravte údaje zemřelého i vaše (totožnost), a nachystejte pro něj smuteční šaty.

  • zemře v nemocnici nebo v jiném zdravotnickém zařízení

Tady se o ohledání postará místní lékař, vy si budete muset vyzvednout osobní věci. S pohřební službou se domluvíte na převozu a předání smutečního oblečení pro zesnulého, služba může zařídit i vyzvednutí dokumentů.

Jaké doklady potřebujete vyřídit bezprostředně po úmrtí?

V případě úmrtí vašeho blízkého ve zdravotnickém zařízení se o odeslání občanského průkazu na matriku postarají zaměstnanci zařízení, při domácím úmrtí musíte na matrice (v místě úmrtí) průkaz odevzdat sami. Až lékař odešle ohledací list, matrika vystaví úmrtní list a dá jej tomu, kdo objednal pohřeb, případně žil se zemřelým ve společné domácnosti nebo prokáže právní zájem na vydání listu. Můžete požádat i o poslání poštou. Vystavení úmrtního listu je zdarma.

Pozůstalí (manžel nebo manželka) si mohou nechat udělat nový občanský průkaz se změněným rodinným stavem, v nových dokladech už se to nemusí uvádět. Někdy to ale vyžadují třeba banky a budete si muset v Evidenci obyvatel nechat vystavit potvrzení za správní poplatek.

Ostatní doklady byste měli odevzdat bez zbytečného odkladu (konkrétní lhůta není stanovená) v místě jejich vystavení (např. řidičský průkaz na úřadě, který ho vystavil, průkaz pojištěnce na zdravotní pojišťovně apod.). Stejně tak je potřeba oznámit úmrtí, pokud zemřelý pobíral nějaké dávky, jako třeba příspěvek na péči, na úřadě, který je vydával (tedy na konkrétní pobočce Úřadu práce).

Co bude s ostatky?

Své tělo může každý darovat na lékařské vědecké účely, výzkum nebo k výuce. Smlouvu buď sepíšete v konkrétním zařízení a kopii dáte svému praktickému lékaři, k tomu je potřeba úředně ověřený podpis, nebo přímo u svého lékaře spolu s 1 svědkem, v tomto případě není ověřený podpis potřeba. Můžete určit konkrétní účel i vyloučit určité použití. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.

Některé anatomické ústavy lékařských fakult nabízí dohodu, kdy se v darovací smlouvě zaváže ke konkrétním povinnostem. Mezi ty může patřit zpopelnění těla nebo vrácení rodině po dosažení účelu použití.

Protože transplantační program ČR automaticky předpokládá souhlas s odběrem tkání a orgánů za účelem transplantace, každý s odběrem může nesouhlasit. Buď vyplníte formulář z Národního registru, který musí být úředně ověřený, nebo své přání ve zdravotnickém zařízení řeknete lékaři, který jej spolu s podpisem 1 svědka zaznamená ve vaší zdravotní dokumentaci a kopie se posílá k založení do registru.

Předběžné pokyny pro dobu, kdy o sobě pacient nerozhodne

Při nemocech působících na úsudek, jako je stařecká demence, o sobě člověk může rozhodnout už dopředu. Platí to třeba i pro případ nehody, kdy dojde k náhlému úmrtí nebo vážnému poranění Jde o institut Dříve vysloveného přání, kdy můžete vyjádřit, co si přejete i nepřejete, aby se s vámi v takové situaci dělo. Toto přání bude součástí vaší zdravotní dokumentace, musí obsahovat váš úředně ověřený podpis a poučení vašeho lékaře.

Toto přání může pacient oznámit i při hospitalizaci, stejně jako v předchozím případě o nedarování orgánů musí záznam ve zdravotní dokumentaci podepsat pacient, lékař a 1 svědek.

Sending
Uživatelské hodnocení: 4.33 (3 hlasy)
Tags:

Leave a Reply