Zelená úsporám 2017

Od 22. 10. 2015 je možné podávat žádosti pro 3. výzvu pro rodinné domy v rámci projektu Nová zelená úsporám. Žádosti mohou podávat vlastníci či stavebníci rodinných domů na opatření, která povedou ke snížení energetické náročnosti již postavených rodinných domů.

Žádosti je dále možné podávat na výstavbu nových rodinných domů s velice nízkou energetickou náročností, výměnu neekologických tepelných zdrojů, instalaci systémů větrání se zpětným ziskem tepla či na instalaci solárních fotovoltaických a termických systémů. Příjem žádostí bude probíhat do 31. 12. 2021.

Základní pravidla dotací v programu „Nová Zelená úsporám“

Některá pravidla jsou odlišná oproti 2. výzvě, takže je vhodné si zásadní informace představit. O dotaci může zažádat každý vlastník a stavebník rodinných domů a nezáleží na tom, zda se jedná o osobu fyzickou či právnickou. Fyzické osoby již v rámci 3. výzvy nemohou žádat o finanční podporu na výměnu kotlů provedenou po 15. 7. 2015 včetně, protože pro tyto účely slouží tzv. kotlíková dotace.

Zájemce může o dotaci požádat před zahájením, v průběhu, nebo po dokončení realizace podporovaných opatření. Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je maximálně 24 měsíců před datem zaevidování žádosti. Max. podpora pro jednu žádost činí nanejvýš 50 % výdajů, kdy veškeré výdaje se musí dostatečně doložit a finance jsou následně vypláceny až po dokončení úsporných opatření. Jeden žadatel může získat nejvýše pět milionů korun.

Na jeden rodinný dům můžete uplatňovat pouze jednu žádost, která však klidně může obsahovat kombinaci několika oblastí podpory. Podmínkou pro udělení dotace je bezchybná žádost. Schvalovací proces probíhá většinou tři týdny, následně bude zhruba stejnou dobu trvat kontrola žádosti a vypočítávání výšky dotace. Na výplatu peněz je poté také třítýdenní lhůta. Výše dotace se vypočítává paušálem. Pro zjednodušení se počítá u zateplení či výměny okem s paušálem za metr čtvereční realizovaných opatření. Zvlášť je stanovený příspěvek pro okna a zvlášť pro fasádu.

Bez zajímavosti určitě není, že dotace pro majitele rodinných domů v Ústeckém a Moravskoslezském kraji budou navýšeny o 10 %. Toto zvýhodnění se však nevztahuje na dotace na zpracování odborného posudku a na zajištění technického dozoru stavebníka. Dotace se mohou dočkat i menší energetické úpravy, protože od r. 2015 se dá zažádat o dotace na tzv. dílčí opatření, kdy je podmínkou snížení spotřeby energie alespoň o dvacet procent. Díky tomu mohou zájemci získat finance na výměnu oken a dveří nebo na částečné zateplení domu.

Zelená úsporám – výše dotací

V případě výstavby rodinného domu s velice nízkou energetickou náročností dostanete fixní dotaci ve výši 300 000 Kč a u staveb s důrazem na obnovitelné zdroje energie450 000 Kč. Při zateplení obvodových stěn nebo střechy je maximální příspěvek 500 až 800 Kč za metr čtvereční, zatímco u výměny dveří nebo oken to je 2 100 až 3800 Kč za metr čtvereční. V případě zateplení stropu je pak maximální příspěvek 330 až 550 Kč za metr čtvereční.


Při výměně neekologického zdroje tepla, jako jsou např. brikety, koks či kotel na uhlí, za efektivní a ekologicky šetrné zdroje, jako jsou např. kotle na biomasu, tepelná čerpadla či plynový kondenzační kotel, dostane příspěvek ve výši 40-100 000 Kč. S výměnou elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem obdržíte 60-100 000 Kč. U instalace fotovoltaických systémů je příspěvek ve výši 35-100 000 Kč, zatímco u instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu je to 75-100 000 Kč. Výměna neekologického zdroje tepla za napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem obnovitelných zdrojů energie je to 30-40 000 Kč.

0.0
Sending
Uživatelské hodnocení: 0 (0 hlasů)

One Response

  1. Hospodka 22.10.2017

Leave a Reply