Co je to koronavirus

Pojmem koronavirus se označují hned čtyři viry z podčeledi orthocoronavirinae. Svoje jméno mají odvozeno od charakteristického rozložení obalu, který svým tvarem pod mikroskopem připomíná sluneční korónu.

Pokud bychom chtěli být opravdu důslední, tak oficiální taxonomické označení viru je SARS-CoV-2 a ten způsobuje nemoc COVID-19 nebo také wuchanský koronavirus podle místa, kde se poprvé přenesl na člověka.

 Za místo vzniku nákazy se považuje tržice ve Wuchanu, protože se zde krom běžných druhů zvířat prodávají i zvířata divoká jako jsou netopýři a luskouni ze, kterých se virus pravděpodobně dostal na člověka. Pacient nula nicméně není znám a nelze tak na sto procent určit, jak k přenosu vlastně došlo.

Jde o sedmý druh koronaviru, který byl zaznamenán u člověka a je příbuzný s virem SARS (syndrom náhlého selhání dýchání) a MERS (koronavirus vyskytující se na středním východě s vysokou úmrtností).

Přenos nákazy

Wuchanský koronavirus je podobně jako chřipka kapénkovou nákazou, přenáší se kýcháním a kašláním. Nejčastěji dochází k přenosu na místech s vysokou koncentrací lidí, například ve veřejné dopravě, na koncertech nebo v supermarketech. Kapénkové infekce jsou nejsnadněji přenosné a jen těžko se zabraňuje přenosu z člověka na člověka.

Čínští virologové nedávno objevili zcela nový druh koronaviru v moči, krvi a stolici pacientů. Toto zjištění je průlomové pro prevenci zejména ve zdravotnických zařízeních, kde by ve vzduchu mohla vznikat velká koncentrace viru. Čínský Wuchan začal s desinfekcí kanalizace šetrnými přípravky, které nezamoří vodu a zároveň zabrání šíření nákazy odpadními vodami.

Otazník visí nad přenosem nákazy kontaktem. Prozatím není zaznamenán žádný případ, kdy by se osoba nakazila po styku s kontaminovanou zásilkou. Tento způsob přenosu tak zůstává pouze teoretickou možností, kterou však prozatím nelze zcela vyloučit.

Inkubační doba se pohybuje od dvou do čtrnácti dní, a přestože je člověk bez příznaků, tak je infekční pro svoje okolí.  

Příznaky onemocnění

V počátečním stádiu se nemoc projevuje běžnými chřipkovými příznaky, jako jsou vysoká horečka, dušnost a schvácenost. Později se přidává svalová bolest. Ve velmi závažných případech může nemoc způsobit zápal plic, poškození ledvin a smrt.

V současné době se nemoc detekuje z krve. Pozitivní je test až po propuknutí prvních příznaků, během inkubační doby vyjde obvykle negativní, proto je vhodné ho po čtrnácti dnech zopakovat.

Velmi jednoduchým vodítkem pro stanovení diagnózy je otázka, zda člověk cestoval do oblasti s výskytem nákazy nebo zda přišel do styku s nakaženou osobou.

Koronavirus není zcela prozkoumán, proto nelze s jistotou říci, jaká je skutečná letalita. Nebyl zaznamenán žádný případ úmrtí u dítěte mladšího deseti let a u dětských pacientů obecně nemoc probíhá mírněji. Nejohroženější skupinou jsou starší a oslabení jedinci, kde se smrtnost pohybuje až kolem 15 %.

Pokud máte podezření, že můžete být nakažený koronavirem, tak telefonicky kontaktujte svého obvodního lékaře, který vám poradí, jak postupovat dále. Zabráníte tím šíření nákazy.

Sending
Uživatelské hodnocení: 2.5 (2 hlasy)
Tags:

Leave a Reply