Aktuálně platná nařízení pro občany v rámci koronaviru (6.4.2020)

Od 12. března 2020 byl vyhlášen na území republiky stav nouze, aby mohl vládní kabinet snáze přijímat případná další opatření. Dosud byla přijata následující nařízení, kterými se všichni občané ČR musí řídit. Všichni lidé, kteří opouští své domovy, jsou povinni nosit roušku nebo něco jiného, co si dají přes ústa a nos. Další opatření viz níže.

Cesty do a ze zahraničí

Od 15. března patří nařízení, které zakazuje vycestování českých občanů nebo cizinců s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR (nad 90 dnů) vycestovat do zahraničí. Ve stejnou dobu byl zakázán i vstup cizinců na území ČR. Existují také výjimky, kteřími jsou lidé, pracující v zahraničí – ti musí ale splnit určité podmínky (vzdálenost od hranic, vyplněný formulář).

Povinná karanténa

Češi pobývající v zahraničí se mohou vrátit na území ČR, ale pokud pobývali v některé z rizikových zemí (Čína, Itálie, Španělsko, Francie, Belgie a další) musí povinně dodržovat karanténu. Ten kdo podmínky karantény poruší, může dostat pokutu až 3 miliony korun. Čeští občané mají zákaz vycestovat do těchto rizikových zemí (jejichž aktuální seznam se může v rámci šíření koronaviru doplňovat o další země).

Cestování hromadnými dopravními prostředky

Přeprava hromadnými dopravními prostředky, jako jsou vlaky, autobusy, metro, trolejbusy apod. je taktéž omezena. Lidé by měli udržovat dostatečné vzdálenosti od sebe (minimálně 1,6 metru), rouška je samozřejmostí. Lidé nastupují zadními dveřmi, řidič nevydává ani nekontroluje jízdenky.

Návštěvy v nemocnicích či domech seniorů

Od 10. března jsou zakázány návštěvy v nemocnicích a domech seniorů.

Hromadné akce

Dne 10. března bylo rozhodnuto o zákazu konání akcí s více než 100 účastníky, toto množství se postupně snížilo na 30 lidí. V souvislosti s dalším šířením koronaviru nyní platí zákaz shromažďování více než dvou osob (s výjimkou těch, kteří spolu žijí v jedné domácnosti). Jedná se o kulturní, sportovní, náboženské akce, slavnosti, trhy atd.

Provoz restaurací

Taktéž provoz restaurací je značně omezen – lidé už si mohou koupit pouze jídlo a nápoje s sebou, pouze v případě, že provozovatel z restaurace provádí tzv. „okýnkový prodej“. Lidé nevstupují do vnitřních prostor restaurací. Zákaz platí do odvolání.

Uzavření škol

Od 11. března byla zrušena výuka na základních, středních, vyšších odborných i vysokých školách. Zatímco mateřských škol se toto opatření původně netýkalo, v současné době už jsou taktéž uzavřeny.

Omezení volného pohybu osob

Od 16. března platí zákaz volného pohybu osob, s výjimkou cest do zaměstnání nebo v souvislosti s vykonáváním zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou nebo cesty za účelem nákupu základních životních potřeb. Taktéž cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí jsou dovoleny. Lidé mohou chodit do přírody či parků, účastnit se pohřbů, cestovat veřejnou hromadnou dopravou. Taktéž zásobování, rozvážková služba či veterinární péče není zakázána.

Co je dále zakázáno?

Všichni musí na veřejnost vycházet pouze v rouškách. Zakazuje se prodej ubytovacích služeb, provoz autoškol a sdílených taxislužeb, samoobslužných prádelen a čistíren. Podnikatelé jsou jediní, kteří mohou nakupovat v prodejnách stavebnin. Přítomnost na sportovištích, ať vnitřních nebo venkovních, je zakázána.

Sending
Uživatelské hodnocení: 0 (0 hlasů)

Leave a Reply