Insolvenční rejstřík a jak na něj

V životě se do pozice dlužníka jednou za čas dostane každý. Půjčit si na dovolenou nebo nutnou rekonstrukci bytu je docela normální. Průšvih ale přichází teprve v okamžiku, kdy svůj dluh přestanete splácet a věřitelé se začnou hlásit o své peníze. Důležité je ovšem chtít nepříjemnou situaci napravit a omezit tak dopady našich vlastních rozhodnutí na široké okolí – příbuzné, přátele nebo známé. Insolvenční rejstřík může při sledování probíhající insolventního řízení.

https://maste-ru.ru/

Na větší dluhy už dobrá vůle a chuť splácet často nestačí, proto musí být pro jejich umoření nastavena jasná pravidla. Právě proto vznikl diskutovaný, ale velmi prospěšný zákon č. 182/2006 Sb., zvaný také insolvenční zákon. Insolvenční řízení vedené proti dlužníkovi má za úkol zajistit co nejlepší uspokojení věřitelů s ohledem na finanční situaci a možnosti dlužníka. Jeho cílem není vyždímat z nešťastníka i poslední korunu, ale umožnit mu důstojné splácení dluhu, i když za poměrně tvrdých a omezujících podmínek.

Insolvenční řízení je proti dlužníkovi možné zahájit v případě, že:

  • má více věřitelů
  • není schopný uhradit své závazky více než jednomu věřiteli ani 30 dní po splatnosti a více
  • je v platební neschopnosti, nemůže výše uvedené uhradit

Jakmile je insolvenční řízení zahájeno, přichází ke slovu insolvenční rejstřík.

Insolvenční rejstřík pro dlužníky i věřitele

Ještě před rokem 2008 byste museli potřebné informace hledat v tzv. Evidenci úpadců, která kvůli starším dluhům a dlužním řízení funguje dodnes (najdete v ní veškerá insolvenční řízení vedená před 1. lednem 2008). Současný insolvenční rejstřík je jasnější a přehlednější a spravuje ho stejně jako jeho předchůdce Ministerstvo spravedlnosti ČR. V zásadě jde o informační systém veřejné správy, který shromažďuje veškeré informace týkající se probíhajícího insolvenčního řízení.

Většina dokumentů je volně přístupná, stačí tedy zadat jméno a příjmení hledané osoby nebo IČO či název firmy, kliknout na rozbalovací panel a vybrat požadované jméno. Okamžitě se dozvíte, jestli je proti subjektu vedeno insolvenční řízení a pokud ano, v jakém stádiu se zrovna nachází. Dohledat lze také jméno insolvenčního správce nebo zápisy z jednotlivých stání, včetně souhrnu zaplacené částky nebo důvodů, které v uhrazení závazků dočasně nebo trvale brání.

Další možností, jak nahlédnout do insolvenčního rejstříku, je osobní návštěva CzechPOINTU, kde lze získat ověřený zápis. Za první stranu zaplatíte 100 Kč, za každou další 50 Kč.

TIP: Díky insolvenčnímu rejstříku si můžete ověřit i jednotlivé správce, například pokud máte obavy z jejich předchozího působení. U konkrétního správce můžete zjistit obecné informace (sídlo a identifikační číslo), ale také získat přehled o všech minulých i současných insolvenčních řízeních. Najdete tu i správce, kterým byla pozastavena činnost a dozvíte se i důvod zániku oprávnění k vykonávání činnosti.

Co prozradí insolvenční rejstřík

Nyní se podíváme na údaje uložené v insolvenčním rejstříku podrobněji. Ze zákona je nařízeno zveřejňovat tyto informace:

  • seznam dlužníků
  • seznam insolvenčních správců
  • insolvenční spisy

Ve spisu každého dlužníka jsou pak chronologicky zveřejňovány informace a písemnosti týkající se insolvenčního řízení, zejména veškerá podání a soudní rozhodnutí. Vše je vázáno na jméno dlužníka, ať už jde o firmu nebo soukromou osobu.

Pokud si tedy potřebujete ověřit finanční způsobilost svého rodinného příslušníka, kamaráda nebo obchodního partnera, najdete v insolvenčním rejstříku všechno, co potřebujete. Na údaje v něm se můžete zcela spolehnout, a to i v případě, že znáte pouze základní údaje ověřovaného subjektu (zpravidla jméno a příjmení nebo IČO firmy).

0.0
Sending
Uživatelské hodnocení: 5 (1 hlas)

Leave a Reply