Vyhněte se přehmatům u svého daňového přiznání, jinak hrozí pokuty

Chystáte se sami podat daňové přiznání a máte obavy, abyste někde neudělali chybu? Na ty nejčastější se nyní zaměříme. Včetně toho, co dělat, když už chybně vyplněné přiznání odevzdáte.

Těm, kdo si podávají daňové přiznání sami, se blíží termín pro jeho podání. Nejpozději 3.dubna tak musíte odevzdat svému správci daně, tedy příslušnému finančnímu úřadu. V rámci daňových slev si můžete odečíst spoustu položek. Právě ty ale dokáží způsobit nejvíc chyb.

Zkontrolujte si, co a v jaké výši si můžete odečíst v daňovém přiznání

K nejběžnějším chybám patří to, že si špatně vypočítáte daňovou slevu, hlavně z:

  • Penzijního připojištění: můžete si je odečítat, až když částka zaplacená za rok překročí 12 tisíc Kč.
    • Sleva na dani = naspořená částka – 12 000 Kč
  • Životního pojištění: slevu si můžete odečíst jen u smlouvy splňující zákonné podmínky. U takové smlouvy je výběr možný až po 60 měsících a nejdřív v roce, kdy dosáhnete 60 let. Smlouva vám nesmí umožnit předběžný výběr.
  • Úroků z úvěru na bydlení: sleva se týká odečtení právě jen úroků na bydlení, ne na nic jiného (jako splátka jistiny nebo celá zaplacená částka). Zároveň musíte nemovitost vlastnit k 31.prosinci předchozího roku – pokud byste ji v předchozím roce prodali, už si nic odečíst nemůžete.
  • Sleva na manželku/manžela: pokud chcete uplatnit tento druh slevy, musíte od příjmů vašeho partnera odečíst opravdu všechny příjmy, včetně podpory v nezaměstnanosti nebo nemocenské a další dávky.

Vyplňte přiznání s hlídačem chyb

Častým pochybením bývají i překlepy a další drobné chyby:

  • nepřipojený podpis
  • špatně zaokrouhlené výpočty
  • nevyplněné kolonky.

Abyste tomu předešli, stačí dát přečíst své daňové přiznání někomu druhému. „Čerstvé oči“ si případné chyby všimnou hned. Ještě jistější možností je vyplnit přiznání přes Daňový portál, kde vám elektronické formuláře neumožní odevzdat nesprávně uvedené údaje.

Neodkládejte vyplňování na poslední chvíli, abyste stihli termín

Pro ty, kdo si vyplnění daňového přiznání nechávají na poslední chvíli, existuje ještě 5 denní záchranná lhůta, po kterou vám nehrozí žádné pokuty. Pokud se ale opozdíte o více než 5 dní po termínu, začne se vám počítat pokuta 0,05 % z daně, kterou máte zaplatit (nejvíc 5 % ze stanovené daně).

Pomoci vám mohou daňoví poradci, jejichž prostřednictvím získáte na podání přiznání delší dobu. Finančnímu úřadu to ale musíte oznámit nejpozději v den lhůty pro podání daňového přiznání, který letos vychází na 3.4.2017.

Nezapomeňte připojit potvrzení pro odečitatelné položky

Při vyplňování přiznání si rovnou nachystejte všechny dokumenty dokládající, že na slevy máte nárok. Pokud byste na něco zapomněli, příslušný finanční úřad vás vyzve k doplnění. Pokud byste ale měli nárok na přeplatek, můžete ho kvůli takto způsobeným průtahům získat později.

Špatně vyplněné přiznání můžete doplnit

Pokud jste na nějakou daňovou slevu zapomněli, nemusíte peníze oželet. Stejně tak ale musíte oznámit, pokud jste přiznání o nějakou částku zkrátili. Podrobně situaci upravuje § 141 daňového řádu.

Chyba zjištěná v termínu pro podání přiznání

Přijdete-li na omyl ještě před termínem, v němž má být přiznání odevzdané, stačí podat opravné daňové přiznání.

Chyba zjištěná po termínu pro podání přiznání

Pokud byste objevili chybu ve váš prospěch, tedy snížení daňové povinnosti, můžete podat dodatečné daňové přiznání. Podrobnější výjimky o tom, kdy dodatečné přiznání nebudete moci odevzdat, najdete v konkrétním zákoně (týkají se např. Období během daňové kontroly nebo při soudním řízení).

Bude-li se pochybení týkat zvýšení daňové povinnosti, musíte dodatečné přiznání podat nejpozději měsíc následující po měsíci, ve kterém jste na chybu přišli.

Doba, po kterou dodatečné přiznání můžete podat, je omezená na 3 roky od termínu pro řádně podané daňové přiznání.

Sending
Uživatelské hodnocení: 5 (2 hlasy)

Leave a Reply