Daňové přiznání: jako zaměstnanci ho musíte podat někdy i sami

Jste-li zaměstnaní, pravděpodobně vaše daňové přiznání vyřizuje zaměstnavatel. Pokud ne, víte, jak a kdy ho podat? Této povinnosti neuniknete, ani když máte víc zdrojů příjmů.

Někdy stačí jen požádat zaměstnavatele, aby vám provedl zúčtování daní. Ale v případě, že máte i další příjmy k vašemu příjmu ze zaměstnání, musíte si už přiznání podat sami.

Zaměstnavatel podá daňové přiznání za vás

O zúčtování daní za uplynulý rok můžete písemně požádat zaměstnavatele hned v novém roce, nejpozději ale do 15. února. K tomu potřebujete mít podepsané prohlášení k dani a o vše ostatní už se postará váš zaměstnavatel. Naopak pokud do 15. února svému zaměstnavateli všechny podklady pro výpočet daně z příjmů včetně nezbytných dokumentů pro odečtení slev dodat nestihnete, můžete daňové přiznání podat sami dobrovolně, abyste měli jistotu získání všech daňových bonusů a odpočtů.

Stejně tak daňové přiznání nemusíte podat, ani když jste měli v uplynulém roce víc zaměstnání. Vztahuje se to na situace, kdy jste byli zaměstnaní u více zaměstnavatelů ve vzájemně se nepřekrývajících obdobích. Zároveň jste u všech podepsali prohlášení k dani do 30 dnů od nástupu do práce.

Daňové slevy se uplatňují 1x ročně u jednoho zaměstnavatele. Při splnění zákonných podmínek vzniká nárok na daňový přeplatek, který vám zaměstnavatel zašle nejpozději s výplatou za březen.

Kdy musíte daňové přiznání podat sami

Máte-li kromě vašeho hlavního zaměstnání i jiné příjmy, které měsíčně převyšují 6 000 Kč, vztahuje se na vás povinnost daňové přiznání podat. Jde o zisky z pronájmů, kapitálového majetku, přivýdělek jako OSVČ a dalších výdělečných činností. A to z částky před odečtením výdajů.

 • Příjmy z přivýdělku na dohodu
  • Máte-li k hlavnímu zaměstnání příjem na dohodu o provedení práce do 10 000 Kč měsíčně, daňové přiznání nemusíte podávat (počítá se sem i příjem z autorských honorářů). U takového přivýdělku nemůžete podepsat prohlášení k dani jako u svého hlavního zaměstnavatele. Neplatí se záloha na dani z příjmu a je odvedena srážková daň. Takto sraženou daň můžete v dobrovolném daňovém přiznání uvést (je-li to výhodné a máte-li nárok na daňový přeplatek), ale není to povinností. Při příjmech nad 10 000 Kč a s prohlášením podepsaným u hlavního zaměstnavatele musíte daňové přiznání podat.
 • Příjmy z dohody o pracovní činnosti
  • V tomto případě je podání daňového přiznání nutností bez ohledu na to, kolik si vyděláte.
 • Příjmy ze samostatně výdělečné činnosti
  • Při samostatně výdělečné činnosti musíte přiznání také podat. Od zaměstnavatele si vyžádejte potvrzení o zdanitelných příjmech, což je příloha k daňovému přiznání. Také musíte odevzdat přehled o příjmech a výdajích své zdravotní pojišťovně a Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ), pojistné se doplácí podle daňového základu.
 • Příjmy z pronájmu
  • Při příjmech z pronájmu musíte také podat přiznání, ale už ne přehledy pro zdravotní pojišťovnu a OSSZ. Od zaměstnavatele budete potřebovat potvrzení o zdanitelných příjmech.
 • Příjmy z prodeje cenných papírů, movitých a nemovitých věcí
  • Povinné pojistné se v případě příjmů z jejich prodeje také neplatí. Pokud není splněná podmínka pro daňové osvobození, daň z příjmu fyzických osob se v takovém případě platí. Stejně jako v předchozím případě budete od zaměstnavatele potřebovat potvrzení o zdanitelných příjmech.

Pozor na oznámení o osvobozených příjmech

Od roku 2015 platí povinnost oznámit příjem osvobozený od daně z příjmů fyzických osob. Pokud je vyšší než 5 miliónů Kč, musíte to oznámit správci daně do konce lhůty podání přiznání, letos tedy do 3. dubna 2017.

Způsob, jak o tom budete správce informovat, není nijak stanovený, můžete mu například poslat dopis nebo e-mail s elektronickým podpisem. Tato povinnost se nevztahuje na veřejně přístupné rejstříky a evidence, kterou je katastr nemovitostí. Neoznámíte-li takový příjem, hrozí vám pokuta.

Aktualizováno v lednu 2017

0.0
Sending
Uživatelské hodnocení: 0 (0 hlasů)

Leave a Reply