Co si při podání daňového přiznání můžete odečíst?

Na daních byste měli zaplatit 15 % z vašich příjmů za minulý rok. Uplatit můžete ale slevy na dani a započíst i odečitatelné položky, díky kterým ušetříte.

Jako zaměstnanci, kterým zpracovává daňové přiznání zaměstnavatel (kdy a za jakých podmínek se můžete podívat tady), si pohlídejte, abyste mu dodali všechny potřebné dokumenty pro uplatnění slev a odpočtů.

Odečitatelné položky se odečítají od daňového základu a slevy na dani až z výsledné daně z příjmu.

Odečitatelné položky

Odpočet úroků z hypotéky nebo stavebního spoření

Platíte-li hypotéku nebo splácíte stavební spoření, můžete si na daních odečíst úroky (pozor, ne celé splátky). V rámci domácnosti si můžete odečíst až 300 tisíc Kč. Účel splácení musí sloužit pro bytové účely, vyloučeny jsou tak nemovitosti sloužící k podnikání nebo pronájmu. Podnikáte-li v nemovitosti nebo ji pronajímáte jen částečně, můžete uplatnit úroky v poměrné výši. Pokud vám banka nebo spořitelna neposlala začátkem roku potvrzení o tom, kolik jste na úrocích zaplatili, požádejte si o ně a přiložte k přiznání.

Odpočet penzijního pojištění, připojištění a doplňkového penzijního spoření

U penzijního připojištění si můžete odečíst maximálně 12 tisíc korun od základu daně a to, pokud jste na příspěvcích zaplatili nad 12 tisíc ročně. Pro uplatnění maximální částky je potřeba, aby vaše loňské platby přesáhly 24 tisíc. Pokud jste zaplatili méně než 12 tisíc, nemůžete si odečíst vůbec nic. Pozor, do zaplacených částek můžete započítat jen to, co jste sami zaplatili (ne např. zaměstnavatel). Pro penzijní pojištění si můžete odečíst opět maximálně 12 tisíc při splnění výplaty pojištění po 60 měsících a nejdřív ve vašich 60 letech.

Odpočet pojistného na soukromé životní pojištění

Odečíst si můžete také maximálně 12 tisíc a to i v případě, kdy máte takových smluv víc (sčítají se, hranice se nijak nezvyšuje). Do částky se nezapočítávají příspěvky od zaměstnavatele. Odpočet se vztahuje na soukromé životní pojištění, pod kterým se rozumí smlouvy na: dožití určitého věku, smrt a dožití určitého věku, důchodové pojištění. Smlouva musí být sjednaná výhradně mezi vámi a pojišťovnou, výplata je nejdříve po 60 měsících a v 60 letech věku a nesmíte peníze z pojistky vybírat. K tomu slouží uzavření dodatku k pojistné smlouvě nebo její změna tak, že bude znemožňovat výběry bez jejího ukončení.

Odpočet darů

Od základu daně můžete odečíst hodnotu darů, které jste poskytli obcím, právnickým osobám se sídlem na území ČR a právnickým osobám pořádajícím veřejné sbírky podle zvláštního zákona (na charitativní účely). Celková hodnota darů musí přesáhnout 2 % ze základu daně nebo musí být vyšší než 1000 KčNejvíc můžete odečíst 10 % ze základu daně. Do darů můžete zahrnout i odběry krve bezpříspěvkového dárce (patří sem odběr složek krve jako krevní destičky, plazma, kostní dřeň) a 1 odběr se oceňuje na 2000 Kč. Na všechny dary musíte mít potvrzení od jeho příjemce spolu s výší a jeho účelem.


Odpočet vzdělání

Až 10 000 Kč si můžete odečíst od základu daně, absolvovali, jste-li v roce 2015 placený kurz nebo školení zakončené zkouškou s certifikátem. Podmínkou je, abyste si je platili sami, ne váš zaměstnavatel. Odečíst nemůžete platbu za autoškolu nebo studium na soukromé vysoké škole.

Odpočet příspěvků odborům

Jste-li členem odborů, můžete si od základu daně odečíst členské příspěvky až do 3000 Kč a nesmí být větší než 1,5 % ročních zdanitelných příjmů ze závislé činnosti.

Slevy na dani

Daňová sleva pro každého pracujícího

Základní daňovou slevu na poplatníka můžete uplatnit, i pokud jste měli v předchozím roce aspoň část roku zdanitelné příjmy. Sleva je 24 840 Kč a uplatňuje se vždy celá.

Sleva na dítě

Daňové zvýhodnění na dítě můžete uplatnit ve formě slevy na dani, daňového bonusu nebo jejich kombinací. Zvýhodnění může uplatnit jen jeden daňový poplatník (nejčastěji tedy 1 rodič), který žije s vyživovaným dítětem ve společné domácnosti. Aktuální sleva na 1. dítě je 13 404 Kč, na 2. dítě 17 004 Kč a na 3. a další dítě 24 204 Kč. Pro dítě s průkazem ZTP/P se sleva zdvojnásobí. Pro pracující jen v části roku se tato zvýhodnění vypočítávají na poměrnou část roku.

Daňový bonus vznikne, když je nárok poplatníka na daňové zvýhodnění vyšší než jeho daňová povinnost. Jejich rozdílem se vypočítá daňový bonus. Můžete ho pak uplatnit, je-li výsledek vyšší než 100 Kč, maximálně 60 300 Kč ročně. Zároveň váš příjem byl alespoň šestinásobek minimální mzdy, což je 55 200 Kč pro rok 2015.

Sleva za platby školky

Rodič si může započítat náklady na umístění dítěte ve školce (ale ne na stravné nebo dopravné). Můžete ji uplatnit za každé vyživované dítě do výše minimální mzdy zaměstnance, nyní tedy 11 000 Kč.

Sleva za studium

Je určená těm, kteří v loňském roce studovali. Celkem si můžete odečíst 4 020 Kč v případě, pokud vám ještě nebylo 26 let nebo 28 let, pokud studujete prezenčně doktorský program. Nebyli-li jste studenty po celý rok, slevu můžete uplatnit jen za měsíce, ve kterých jste podmínky splňovali. Pokud jste pracovali jen část roku, ale studenty byli, slevu uplatníte za celý rok. Potřebujete doložit potvrzení o studiu.

Sleva na manželku nebo manžela

Slevu může uplatnit jeden z manželů, pokud příjmy druhého za loňský rok nepřesáhly 68 tisíc. Jde o 24 840 Kč.

Sleva při zdravotním postižení

Odečíst 2 520 Kč si můžete, pokud pobíráte invalidní důchod 1. nebo 2. stupně, 5 040 Kč pro pobírání invalidního důchodu 3. stupně. Držitelé průkazu ZTP/P si mohou odečíst 16 410 Kč. Splňujete-li podmínky jen určitou část roku, můžete uplatnit 1/12 částky za každý měsíc.

Sleva za EET

Novinkou letošního roku je možnost odečtu nákladů vynaložených za pořízení příslušenství nezbytného pro správnou evidenci EET a to až do výše 5 000 Kč.

Pozor při daňových paušálech

Používáte-li daňové paušály, nemůžete za rok 2016 uplatnit následující zvýhodnění. Od příjmů za rok 2017 již bude možné uplatnit daňovou slevu na dítě i manžela.

  • slevu na dítě
  • slevu na manželku nebo manžela. U zaměstnanců platí omezení, jen když součet základů daně, u nichž uplatnili paušál, je vyšší než polovina jejich daňového základu.

Aktualizováno v lednu 2017

0.0
Sending
Uživatelské hodnocení: 5 (4 hlasy)

4 komentáře

  1. Libor 18.2.2017
    • Admin 27.2.2017
    • Admin 27.2.2017

Leave a Reply