Jak darovat peníze a co byste měli vědět

V České republice to občas vypadá, že odvádět daně musíme snad i za vzduch, který dýcháme. Přesto je pro řadu lidí překvapením, že se podobná procedura vztahuje i na darování peněz a to i tehdy, použijete-li je například jak dar k narozeninám nebo životnímu jubileum. Pokud rovněž uvažujete jak darovat peníze a zajímá vás kolik a v jakém případě budete muset odvést povinné desátky státu, poradíme vám.

Peníze jako dárek – co na to darovací daň?

V případě darování peněz platí jednoduchá úměra – čím větší částku (nebo předmět v adekvátní hodnotě) darujete, tím větší částku budete muset státu odvést. Jde o hodnotu darů počítanou během jednoho roku (uváděných do stejného daňového přiznání). Základní limit, při kterém je darovací daň odpuštěna vždy, je 20 000 Kč. Nemusíte dokazovat, komu nebo proč jste tuto částku darovali. Příjemce je jen povinen uvést ji v daňovém přiznání, nic navíc ale neplatí.

Někteří lidé si myslí, že jim pomůže rozdělit dar do více menších částek. Tzn. Že například 60 000 Kč nedarují najednou, ale pošlou tři platby po 20 000 Kč. Pokud to ovšem udělají během jednoho kalendářního roku, příjemci to nijak nepomůže a darovací daň bude muset zaplatit tak jako tak.

Darovací daň podle stupně příbuznosti

Při darování mezi příbuznými jsou ale pravidla pro darovací daň jiná. Podívejte se spolu s námi na podrobný přehled s uvedenými limity.

Jak darovat peníze příbuzným

I.skupina – přímí příbuzní

Ještě nedávno platilo pravidlo, že přímí příbuzní neplatí darovací daň až do výše 1 milionu korun a to v jakémkoli případě. Dnes je již darovací daň nulová a to bez ohledu na výši částky, kterou darujete.

Dříve nebylo třeba do daňového přiznání uvádět žádné dary osvobozené od daně. Dnes musíte hlásit veškeré dary nebo výhry, které přesáhnou 5 milionů korun. Pokud to neuděláte, dodaní vám stát jejich nabytí zpětně, bez ohledu na to, že původně se na ně daň nevztahovala.


Mezi přímé příbuzné patří:
rodiče, prarodiče, manželé, děti a vnoučata a to vlastní i nevlastní, byl-li celý proces řádně úředně ošetřen.

II. skupina – příbuzní v řadě pobočné

Stejná pravidla platí i pro tzv. pobočné příbuzné. Ani oni tedy nic nezaplatí, pokud dostanou jakýkoli dar. Z hlediska daní je tedy lepší co nejvíce majetku darovat příbuzným ještě za života a nespoléhat na dědické řízení, u kterého je vždy třeba zaplatit notáři příslušnou částku. Bez tohoto opatření totiž řízení neproběhne.

Mezi pobočné příbuzné patří: sourozenci, strýcové, tety, synovci, neteře, manželé rodičů a osoby, které žili více než rok s dárcem ve společné domácnosti.

Dar do výše 60 000 opět není třeba uvádět do daňového přiznání. Větší už ano a daň se platí z celé částky a nikoli jen z poměrné části.

III. Skupina – fyzické a právnické osoby

Pokud chcete darovat peníze osobě, která nepatří do žádné z výše zmíněných skupin, počítejte s tím, že od daně budou osvobozeny pouze dary do 20 000 Kč ročně, cokoliv dalšího je třeba řádně zdanit. Bez ohledu na to, na jaký účel tyto peníze půjdou.

Jak velká je darovací daň?

Jakmile začnete pátrat po tom, kolik je darovací daň, dostanete se k mnoha protichůdným informacím, podle toho, na jak staré zdroje narazíte.

Kolik je darovací daň

Darovaná částka Procenta darovací daně
do 1 000 000 Kč 7% z celkové částky nebo ceny daru
od 1 000 000 do 2 000 000 Kč 160 000 Kč a 12% ze základu přesahujícího 2 mil. Kč
od 5 000 000 do 7 000 000 Kč 520 000 Kč a 15% ze základu přesahujícího 5 mil. Kč
od 7 000 0000 do 10 000 000 Kč 820 000 Kč a 18% ze základu přesahujícího 7 mil. Kč
od 10 000 000 do 20 000 000 Kč 1 360 000 Kč a 21% ze základu přesahujícího 10 mil. Kč
od 20 000 000 do 30 000 000 Kč 3 460 000 Kč a 25% ze základu přesahujícího 20 mil. Kč
od 30 000 000 do 40 000 000 Kč  5 960 000 Kč a 30% ze základu přesahujícího 30 mil. Kč
od 40 000 000 do 50 000 000 Kč  8 960 000 Kč a 35% ze základu přesahujícího 40 mil. Kč
od 50 000 000 Kč a více 12 460 000 Kč a 40% ze základu přesahujícího 50 mil. Kč


Měli byste vědět: Darovací daň je třeba zaplatit do 30 dnů od doby, kdy dostanete do ruky platební výměr o vyměření daně.  

Sending
Uživatelské hodnocení: 4.5 (2 hlasy)

Leave a Reply