Jak vyplnit daňové přiznání

Kdo všechno musí podávat daňové přiznání?

Samozřejmě jsou to živnostníci, všichni, kteří mají příjmy z pronájmu, zaměstnanci se “souběhem” zaměstnání (mají dvě zaměstnání zároveň) a lidé s příjmy ze zahraničí.

https://maste-ru.ru/

I když máte příjem 0 Kč, musíte podat přiznání. Opravdu se to doporučuje, i když existují určité výjimky. Letos termín vychází na 3.4.2017, protože 1.4 je sobota.

Pokud máte před sebou formulář, můžeme se do toho pustit!

Než začnete vyplňovat veškeré údaje, pozorně si přečtěte všechny pokyny.

Nejdříve se vyplní v hlavičce místně příslušný finanční úřad a místně příslušné územní pracoviště. Posléze vaše DIČ (daňové identifikační číslo – pokud je přiděleno), případně rodné číslo, pokud jste DIČ nedostali.

Zaškrtnete, že se jedná o řádné daňové přiznání, případně můžete vyplnit i kód daňového přiznání. Následuje zaškrtnutí políček 05 a 05a slovem NE.

Následuje vyplnění kalendářního roku, za který daňové přiznání podáváte a údaje o vaší osobě (1. Oddíl – údaje o poplatníkovi). V případě příjmu ze zahraničí se vyplní i kolonka 29a a řádek 30.

Na druhé stránce (2. Oddíl – dílčí základ daně, základ daně, ztráta)

 • Do prvního řádku (číslo 31) napište veškeré hrubé mzdy za kalendářní rok.
 • Do následujícího řádku (32) vyplníte sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem. Řádek 33 necháme být.
 • Do řádku 34 sečteme řádek 31 a 32. A řádek 35 opět necháme být.
 • Do řádku 36 opíšete řádek číslo 34 a do řádku 36a zase opíšete řádek 34, ale tentokrát bez příjmů ze zahraničí.
 • Následuje řádek 37, kam uvedete případný příjem z podnikání po odečtu výdajů či paušálu.
 • Do řádku 38 napíšete příjem z kapitálového majetku bez zdaněných úroků.
 • Řádek 39 zase musí obsahovat příjem z pronájmu po odečtu výdajů a řádek 40 ostatní příjmy opět po odečtení výdajů.
 • Řádek 41 musí obsahovat součet řádku 37,38,39 a 40. Dále pak řádek 41a, do kterého opíšete řádek 41, ale bez příjmů ze zahraničí.
 • Pokud budou čísla z kolonek 36a a 41a kladná, pak je vypíšete do řádku 42.
 • Následuje prázdný řádek číslo 43 a pokračujeme na řádek 44, kde je nutné vyplnit uplatnění “daňové ztráty”, a to v maximální výši hodnoty řádku 41a.
 • Řádek 45 je rozdílem řádku 42 a 44, tedy základ daně.

Třetí stránka (3. Oddíl – nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky a daň celkem)

 • Do řádku 54 se sečte a zapíše řádek 46 až 53.
 • Do řádku 55 zapíšete řádek 45 mínus řádek 54. Dále pak řádek 56, který musí obsahovat řádek 55 zaokrouhlený na stovky korun dolů nebo 0 Kč.
 • Následuje řádek 57, ve kterém zaznamenáte 15% z řádku 56.

Čtvrtý oddíl (daň celkem, ztráta)

 • Začíná řádkem 58, do kterého uvedete řádek 57.
 • Pokud vám vyšla nějaká solidární daň, pak ji zanesete do řádku 59.
 • Do řádku 60 napíšete součet řádku 58 a 59.
 • V případě odečtení daňové ztráty (v kladných číslech) vyplníte i řádek 61.

Slevy na daních podle paragrafu 35, 35a, 35b poté zanesete do pátého oddílu.

 • Tabulka č.1 (údaje o manželce/manželovi) – jestli uplatňujete slevy na manželce/manželovi, tak vyplníte první řádek, tedy příjmení, jméno, titul a rodné číslo.
 • Poté jsou na řadě řádky 64 – 69a, do kterých se zapisují slevy na daní podle paragrafu 35ba odstavce 1.
 • Kolonka s číslem 70 bude obsahovat slevy celkem a kolonka 71 řádek 60 mínus řádek 70 nebo 0 Kč.
 • Máte-li úspěšně vyplněnou tabulku č.1, přichází na řadu tabulka č.2 (údaje o dětech), která bude vyplněna, pokud uplatňujete daňové zvýhodnění na děti (nelze při výdajích paušálem).
 • Pokračujeme v pátém oddílu, který obsahuje řádek 74 (řádek 71 mínus řádek 73), řádek 75 (řádek 72 mínus řádek 73), řádek 76 (kolik jste dostali daň z bonusů již vyplacených) a řádek 77 (řádek 75 mínus řádek 76).

Šestý oddíl – dodatečné DAP

 • Šestý oddíl nevyplňujete a přesunete se rovnou na oddíl sedmý

Sedmý oddíl – placení daně

 • Zde vyplníte řádek 84 (zaplacené zálohy na dani – zaměstnání), řádek 85 (zaplacené zálohy na dani – podnikání) a řádek 91 (řádek 74 mínus řádek 85).

Dalším krokem jsou přílohy, kde se vyplňuje příloha 1 (příjmy z podnikání) a příloha 2 (příjmy z pronájmu a ostatní příjmy). Poté pojedete prstem, až narazíte na první slovíčko ve větě DOKLAD a pojedete směrem dolů až k předposlednímu potvrzení (o zařízení péče o děti). Tyto kolonky vyplníte při uplatnění nezdanitelných částí. Do posledního řádku příloh vyplníte počet příloh celkem.

Bez čeho se daňové přiznání určitě neobejde je datum, razítko (pokud ho máte) a podpis.

Pokud vám mají vracet peníze, musíte vyplnit tabulku žádosti o vrácení přeplatku na dani z příjmu fyzických osob.

Jakmile máte vše vyplněno, zaneste daňové přiznání na místně příslušný finanční úřad. Živnostníci musí odevzdat přehledy na sociální a zdravotní pojištění.

0.0
Sending
Uživatelské hodnocení: 4.56 (9 hlasů)

Leave a Reply