Podání daňového přiznání jako OSVČ

Daňové přiznání v případě, že podnikáte, můžete s trochou trpělivosti podat i sami. Nejvíc změn si ale stát přichystal právě pro podnikající fyzické osoby. Přehled nejdůležitějších informací najdete v tomto článku.

Jste-li OSVČ, musíte daňové přiznání podat v případě, kdy vaše příjmy v hrubém a bez odpočtů přesáhly 15 tisíc Kč. Informace o tom, jak přiznání podáváte v případě zaměstnání, jsme vám přinesli v předchozím článku.

Máte datovou schránku? Musíte daňové přiznání podat elektronicky

Pro ty, kdo používají datovou schránku, nebo vaše účetní uzávěrka musí být ověřená auditorem, platí povinnost podat přiznání elektronicky, jinak vám hrozí pokuta až 2 000 Kč. A to přes server Finanční správy. Ostatní mohou vyplněný papírový formulář doručit (osobně, poštou nejlépe doporučeně) příslušnému Finančnímu úřadu nebo jej podat elektronicky, pokud mají elektronický podpis.

Započítání daňové ztráty

I když jste se za loňský rok dostali do ztráty, daňové přiznání musíte vyplnit. Ztrátu můžete uplatnit z posledních pěti let a potřebujete k ní vyplnit zvláštní přílohu. Jako ztrátu označujeme, když příjmy přesáhnou výdaje. Může vzniknout z podnikání, pronájmu nebo jiné samostatně výdělečné činnosti. Základ daně, tedy příjmy ze zaměstnání i další, nemůžeme snížit touto ztrátou.

Základ daně spočítáte buď pomocí paušálů, u nichž došlo k zastropování uplatnitelných částek, nebo s pomocí všech dokladů a daňové evidence. Dejte si také pozor na uplatňování slev a odečitatelných položek.

Výpočet základu daně pro daňové přiznání s paušály

Paušální výdaje patří k nejjednodušším i nejvýhodnějším způsobům. Potřebujete k ní vést jen evidenci příjmů a pohledávek. Výdaje spočítáte procentem z příjmů za daný rok. Výši procent určíte podle druhů příjmů. Nově k nim přibyla částka mezního příjmu stanovená na 2 miliony Kč:

  • 80 % a nejvíc 1,6 milionu Kč z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a řemeslných činností
  • 60 % a nejvíc 1,2 milionu Kč z příjmů z volných, koncesovaných a vázaných živností
  • 40 % a nejvíc 800 tisíc Kč z příjmů, na které nemáte živnost
  • 30 % a nejvíc 600 tisíc Kč z příjmů z pronájmu

Výpočet základu daně s daňovou evidencí

Tuto možnost použijete, když chcete v přiznání uplatnit všechny výdaje podle dokladů. Plátci DPH uvádějí všechny částky bez daně. Daňová evidence se skládá z:

  • příjmů a výdajů: musí obsahovat seznam všech příjmů, které jste obdrželi ať už v peněžní nebo nepeněžní formě. Do evidence se přidávají i daňově uznatelné a k nim můžete přidat výdaje na auto, stravné na pracovních cestách a odpisy dlouhodobého majetku.
  • majetku a závazků: musí obsahovat inventuru majetku k začátku a konci kalendářního roku. Pro to je dobré mít dostupnou inventarizaci dlouhodobého hmotného majetku, pohledávek a závazků a zásob.

Ke všem položkám v evidenci potřebujete archivovat doklady.

Aktualizováno v lednu 2017

0.0
Sending
Uživatelské hodnocení: 5 (1 hlas)

Leave a Reply