Vyšší nemocenská i příspěvky pro nezaměstnané: co všechno se změní od příštího roku?

Neutěšená finanční situace lidí, kteří e ocitli bez vlastního přičinění na dlouhodobé nemocenské, byla ústředním tématem již mnoha politických kampaní. Teprve letos se však v této oblasti udály skutečně pozitivní změny. A nezůstaly zdaleka osamoceny. Polepší si i ti, kteří přišli o práci nebo přestali podnikat. Pojďte se podívat na seznam změn platných v této oblasti od roku 2018.

https://maste-ru.ru/

Nový rok bude důležitým termínem pro všechny, kdo se dlouhodobě potýkají s napjatým rodinným rozpočtem z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti. Zatímco až do prosince se od 31. dne nemoci počítá pouze 60% denního redukovaného vyměřovacího základu, nově to bude 66% a od 61. dne nemoci pak dokonce 72%. Ne každý však na takové plnění dosáhne. Přečtěte si podmínky pro výplatu nemocenských dávek v roce 2018.

Nemocenská 2018 přehledně v kostce

Na úvod si shrneme, kdo všechno má na nemocenské dávky vyplácené státem vlastně nárok. Stručně řečeno: každý zaměstnance, který je v pracovní neschopnosti více než 14 dní (do této doby vyplácí nemocenskou zaměstnavatel). Podmínkou je platba nemocenského pojištění, které je součástí sociálního pojištění.

Měli bystě vědět: OSVČ mají platbu sociálního a nemocenského pojištění oddělenou. Zatímco ta první je povinná, druhá nikoli. V případě neplacení ale nelze s žádnou nemocenskou od státu počítat.

Kdy a kde požádat o nemocenskou?

Vaše první kroky by rozhodně měly vést k vašemu praktickému lékaři. Právě ten vám vystaví formulář neschopenky, složený ze tří částí. Zatímco list se žlutým pruhem si lékař ponechá, ty ostatní je třeba předat příslušným institucím.

 • List s modrým pruhem je určen pro zaměstnavatele jako hlášení o vzniku tzv. dočasné pracovní neschopnosti.
 • List s růžovým pruhem je žádost o nemocenskou. Ten je třeba vyplnit pouze v případě, že nemoc trvá déle než 14 dní a odevzdat rovněž zaměstnavateli. OSVČ jej předají OSSZ, pod kterou spadají.

Co je to lístek na peníze

Tento tiskopis vám lékař vystaví automaticky v případě opravdu dlouhé nemoci. Jde vlastně o potvrzení nezměněného stavu nemoci.

Jak dlouho budu dostávat nemocenskou?

Doba pobírání nemocenských dávek je různá:

 • Standardní nárok na nemocenskou je 380 dní.
 • Starobní a invalidní důchodci 3. stupně požívají tuto ochranu pouze 70 dní.

Po uplynutí poloviny této doby, tedy přibližně 180, je třeba absolvovat nezávislou lékařskou prohlídku, na níž lékař posoudí váš zdravotní stav.

Jestliže je období 380 dní již za vámi a vaše zdraví vám stále nedovoluje pracovat, můžete požádat o jeho prodloužení. To lze až na dva roky. Poté je na místě žádost o invalidní důchod (vystaví obvodní nebo specializovaný lékař).

Jak vysoká bude moje nemocenská?

Maximální výše nemocenské je stanovena hranicí 27 990 Kč. To se však týká pouze těch, kdo mají měsíční příjem vyšší než 86 000 Kč. Průměrná mzda vás odmění nemocenskou okolo 15 000 Kč po dobu 30 dní.

Výpočet přesné částky vaší nemocenské je poměrně složitý. Pracuje s několika redukčními hranicemi a hrubým vyměřovacím základem z předešlého roku. Velmi přesné výsledky vám dodá nemocenská kalkulačka na stránkách Česká správy sociálního zabezpečení (mpsv.cz).

Jaká bude pomoc státu, když přijdete o práci?

Jestliže se potýkáte se ztrátou zaměstnání nebo se rozhodnete přestat podnikat, nemusíte hned házet flintu do žita. V roce 2018 se značně zlepší podmínky i v této oblasti.

Pomoc státu při ztrátě zaměstnání přehledně v kostce

Pokud i vás tato nepříjemnost potká, pamatujte si, že je vše třeba nahlásit příslušnému úřadu (v tomto případě Úřadu práce) nejpozději do tří dnů po ukončení pracovního poměru. A to i v případě, že máte nárok na odstupné a finanční potíže nějakou dobu řešit nebudete. Pokud tento krok opomenete, budete si muset sami hradit zdravotní pojištění. A to nebývá malá částka.

Kdo má nárok na podporu státu při ztrátě zaměstnání?

Příjemcem této dávky může být každý, kdo v posledních dvou letech odpracoval alespoň 12 měsíců (podmínky jsou stejné pro zaměstnance i OSVČ). Výjimku tvoří ukončení pracovního poměru kvůli zvláště hrubému poručení pracovních povinností. V takovém případě dávka zaniká.

Jak dlouho budu tuto dávku pobírat?

To záleží na vašem věku a perspektivou uplatnění na trhu práce. Existují tři používané hranice:

 • do 50 let (5 měsíců)
 • do 55 let (8 měsíců)
 • nad 55 let (11 měsíců)

Jak se vypočítává podpora v nezaměstnanosti

Výše podpory v nezaměstnanosti se liší podle doby, v níž jí pobíráte. Vypočítá se procentem z průměrného čistého měsíčního výdělku za poslední rok (u podnikatele z posledního Vyměřovacího základu, uvedené v Přehledu pro správu sociálního zabezpečení). Výše podpory je odstupňována takto:

 • a 2. měsíc 65 %
 • a 4. měsíc 50 %
 • každý další měsíc 45 %

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti je 15 660 Kč bez ohledu na výši předchozího výdělku.

Měli byste vědět: jestliže jste svůj předchozí pracovní poměr ukončili sami bez vážného důvodu nebo skrze dohodu se zaměstnavatelem, náleží vám již od prvního měsíce pouze 45% náhrady mzdy. Naopak pokud se zapojíte do rekvalifikačního programu, můžete si získanou 60% podporu udržet i během celého podpůrného období.

Mohu si přivydělávat, aniž bych přišel o podporu v nezaměstnanosti?

Tady vás musíme zklamat. Jako klient úřadu práce si sice přivydělávat můžete (až 5 500 Kč měsíčně), v takovém případě vám ale celá výplata podpory v nezaměstnanosti bez náhrady zanikne resp. se odsune. Takže pokud si během léta najdete výhodnou brigádu, posune vám úřad dobu vyplácení dávky o další 2 měsíce.

Sending
Uživatelské hodnocení: 4.4 (10 hlasů)

2 Comments

 1. Jitka 17.1.2018
 2. Milan Zuska 26.1.2018

Leave a Reply