Daň z nabytí nemovitosti

Daň z převodu nemovitosti byla v roce 2014 nahrazena položkou zvanou daň z nabytí nemovitosti. Jaká je její výše, co vše je dobré znát a na co i dát pozor vám poradíme pěkně od A do Zet v následujícím článku.

Kdo platí daň z nabytí nemovitosti

Jestliže je to už pár let, co jste měli co dočinění s nákupem či prodejem nemovitosti, zpozorněte. V roce 2016 totiž došlo k významné změně v otázce KDO daň z nabytí nemovitosti platí. Dříve bylo vše ošetřeno za pomoci dohody mezi prodávajícím a kupujícím (nejlépe v písemné formě). Nově jsou však pravidla mnohem přísnější.

Pamatujte si: Daň z nabytí nemovitosti nově platí vždy kupující. Myslete tedy na to již při podpisu smlouvy a cenotvorbě. Slušný prodávající by vám měl cenu nemovitosti snížit právě o zplacenou daň. Zákon mu to však neukládá, takže se bez domluvy prostě neobejdete.

A jaké je zdůvodnění tohoto kroku? Pověřené orgány tvrdí, že v zásadě jde o typ majetkové daně svých charakterem velmi úzce svázané s konkrétní nemovitou věcí. Daň tedy proto platí ten, kdo tuto věc nabývá. V rámci Evropské legislativy jde o krok správným směrem, kupující tiž patří mezi daňově povinné osoby téměř ve všech státech EU.

Jaká je hodnota daň z nabytí nemovitosti

Tady je naštěstí vše mnohem jednodušší. Stačí vám totiž, abyste si zapamatovali jedno jediné číslo – 4. Daň z nabytí nemovitosti činí vždy 4% hodnoty majetku, a to bez ohledu na to, jestli svou novou chatu kupujete od rodičů nebo od úplně cizí osoby. Zákon tady na příbuzenské vazby zkrátka nehraje a žádné zvýhodnění jako v případě dědictví tedy nečekejte. V senátu se sice vyskytly snahy o snížení této cifry, ale na úspěch to v nejbližší době nevypadá. Takže svůj zamýšlený nákup či prodej kvůli tomu odkládat rozhodně nemusíte.

Kdy podat daňové přiznání?

Toto datum si raději poznačte červenou tužkou do kalendáře. Nejde totiž o jednotný termín. Daň z nabytí nemovitosti je nutné přiznat nejpozději do konce třetího měsíce od konce měsíce, kdy došlo k zápisu vkladu práva do katastru nemovitostí.

Pokud k tomuto kroku nedošlo (nemovitost není evidována v katastru), je rozhodujícím termínem nabytí účinnosti smlouvy o úplatném převodu vlastnictví k nemovitosti. Lhůta je opět tři měsíce od konce měsíce, kdy k výše zmíněné události došlo.


A kde podat přiznání k dani z nabytí nemovitosti? I to je snadné, musíte zamířit na na finanční úřad, pod jehož obvod vaše nemovitost spadá. Jinými slovy, pokud jste si pořídili chatu za Prahou, ale trvale bydlíte v Brně, musíte oslovit příslušnou pražskou pobočku. Na návštěvu naštěstí nemusíte osobně. Písemnosti je možné poslat poštou, přes elektronické podání (je vyžadován elektronický podpis) nebo přes datovou schránku, pokud ji vlastníte.

Poradit se naopak můžete přijít na jakékoli pracoviště. Nicméně pokud víte, že předmětem daně je úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem, neměl by v přehledných kolonkách přiznání vzniknout žádný zmatek.

Jaké další novinky se váží k dani z nabytí nemovitosti?

Dobrou zprávou je, že již není třeba shánět znalecký posudek pro stavby, které nejsou využívány k bydlení ale pouze k rekreačním účelům. Finanční úřad se o vše postará a vyměří poplatníkovi daň ve výši tří čtvrtin ceny obvyklé v dané lokalitě.

Nicméně, pokud nebudete s tímto rozhodnutím spokojeni, můžete si nechat nemovitost ocenit a vyhotovit znalecký posudek. Finanční úřad vám pak musí vyměřit daň na jeho základě. A ještě malý bonus nakonec. Od roku 2017 je možné si náklady vzniklé při pořízení znaleckého posudku odečíst z daní. Bývá to sice pár stokorun, ale i tak jde o příjemnou pomoc.

Měli byste vědět: Každý rok se na základě daně z nabytí nemovitých věcí (DNNV) vybere přibližně 9 miliard. 

Leave a Reply