Daň z nemovitosti 2016: všechny novinky a pravidla pohromadě

Stihli jste podat přiznání k dani z nemovitosti do konce ledna? Od tohoto roku platí nová pravidla. Novinky na vás čekají také, pokud si novou nemovitost budete pořizovat letos.

Přiznání za loňský rok jste měli podat do konce ledna. Pokud jste to nestihli, v lepším případě vám přijde upozornění od Finančního úřadu na podání dodatečného přiznání, v horším případě už za pozdní přiznání budete muset zaplatit pokutu. Stát také chystá nové určení plátce daně za nabytí nemovitosti – platit měla začít od dubna 2016.

Kdy musíte přiznání za nemovitost podat?

Každý, kdo v roce 2015 získal nemovitost (dostal ji nebo koupil) nebo ji nějak měnil (změnili jste její velikost nebo pozemek na stavební parcelu), musí podat přiznání k dani z nemovitých věcí. Pokud u vás k žádným změnám nedošlo, letos už jste měli jen zaplatit daň. Stejně tak dostanete automaticky změněnou částku na složence od Finančního úřadu, jestliže se změnil koeficient pro obec, kde máte nemovitost.

Jaký je termín pro podání přiznání k dani z nemovitosti?

Obecně pro loňský rok platil termín do konce ledna, který vycházel na neděli, takže přiznání muselo být odesláno do 1.února. V případě změn na nemovitosti a žádosti o zanesení do katastru nemovitostí v minulém roce, máte na podání přiznání čas 3 měsíce od konce měsíce, ve kterém byly změny v katastru zapsány.

Opozdit s přiznáním se můžete maximálně o 5 dnů. Ani poté však nemusíte dostat penále – záleží na úřednících, jak vyhodnotí vaši situaci. Pravděpodobně vás vyzvou k podání přiznání v náhradním termínu a penále se při podání přiznání v tomto termínu vyhnete. Pokud úředníci stanoví, že vaše přiznání bylo jen opožděné a penále je nižší než 200 Kč, můžete se mu vyhnout. Naopak za přiznání označené jako nepodané už budete penále platit. Počítá se jako 0,05 % stanovené daně za každý den prodlení, nejvíc do 5 % daně (a maximálně 300 tisíc Kč, minimálně 500 Kč).

Daň z nemovitosti – bez nutnosti znaleckého posudku

Pro stavby určené k bydlení nebo rekreačním účelům si už nemusíte nechat vypracovat znalecký posudek. Finanční úřad vám daň vyměří podle místně obvyklé ceny ve výši ¾. Nejste-li s touto částkou spokojeni, znalecký posudek si můžete nechat vypracovat a pokud je to pro vás výhodnější, platit daň na jeho základě. Nově si náklady na posudek můžete odečíst od základu daně.

Kterému Finančnímu úřadu přiznávání podáváte?

Za nemovitost podáváte přiznání tomu Finančnímu úřadu, který je:


  • v případě, že je vaše nemovitost ve stejném kraji jako vaše místo pobytu nebo sídla (u právnických osob), přiznání podáte na FÚ odpovídající vašemu místu pobytu nebo sídla
  • vaše nemovitost je v jiném kraji než vaše místo pobytu nebo sídlo a přiznání podáte FÚ odpovídajícímu území, kde leží vaše nemovitost
  • vlastníte-li datovou schránku, musíte podat přiznání elektronicky, jinak je můžete poslat poštou nebo podat osobně

Kupujete novou nemovitost? Brzy zaplatíte víc

Stát chystá změny, podle kterých bude daň za koupi (nabytí, převod) nemovitosti platit vždy kupující. Vždy to bylo tak, že daň platil prodávající (zahrnul ji do ceny nemovitosti) a kupující byl ručitelem pro případ, kdy by prodávající daň nezaplatil. Od roku 2014 platilo, že se na zaplacení daně mohli dohodnout a ručitelem byl ten druhý. Ve většině případů ale daň stejně platil prodávající.

Novela určující jako plátce jen kupujícího a rušící institut ručitele měla platit od dubna, ale stále je ještě v jednání. Vzhledem k tomu, že nemá určená žádná překlenovací období, je potřeba se na její účinky připravit co nejdřív. Nemovitosti ve výstavbě už částku odpovídající 4 % daně zahrnují a prodejci celkovou cenu o tuto částku nejspíš nesníží.

Navíc musíte počítat s tím, že vám banky na tuto daň nedají úvěr v rámci hypotéky a budete na ní muset použít vlastní nebo jiné finance. Navíc má být zrušené osvobození od prvního úplatného období nabytí nových staveb a jednotek. Nově se má vztahovat jen na dokončené novostavby, ne na ty rozestavěné.

Užíváte pozemek nebo nemovitost, jejíž vlastník není znám – pak jste automaticky plátcem

Může se stát, že ve své schránce najdete výzvu k zaplacení daně z nemovitých věcí i v případě, že nic takového nevlastníte. Pokud ovšem užíváte pozemek nebo nemovitost, jejíž vlastník není znám, přechází povinnost zaplatit daň automaticky na vás.

Aktualizováno v lednu 2017

0.0
Sending
Uživatelské hodnocení: 0 (0 hlasů)

Leave a Reply