Na co máte nárok, když vám účet u banky zablokuje exekutor? A co naopak postihnout nemůže?

Mnohým z nás se již při placení v supermarketu stalo, že terminál před pohoršenými až rozlícenými zraky celé za námi stojící fronty odmítne naši platební kartu. Jedním z důvodů takové nepříjemné situace může být to, že konto zablokoval exekutor. Exekuce postižením účtu u banky nebo jiného peněžního ústavu je totiž nejčastějším způsobem provedení exekuce pro vymožení peněžité částky. A to nejen proto, že je to pro exekutorské úřady relativně snadný a nenáročný způsob postihu proveditelný jaksi „od stolu“.

Účet u banky vám exekutor postihne jako první

Ostatně jít před ostatním majetkem nejprve právě po účtu dlužníka exekutorům ukládá přímo exekuční řád. Druhé na řadě je pak konto manžela dlužníka, které lze ale postihnout pouze do výše poloviny tam uložených peněz s dalšími omezeními. K blokaci prostředků dochází ve chvíli, kdy je dotčený exekuční příkaz doručen bance. Zatíženy jsou prostředky do výše vymáhaného dluhu i s příslušenstvím, tedy typicky s úroky. Banka pak váš účet od nabytí právní moci příslušného rozhodnutí bude blokovat a sledovat po šest měsíců, nebo do vymožení celé částky, kterou jste dlužni.

K části peněz na kontě se lze i přes exekuci dostat

Pokud k postihu vašeho účtu už došlo, nejste stále zcela bez možnosti se dostat alespoň k části prostředků na kontě. Podle občanského soudního řádu máte totiž nárok na jednorázové vyplacení dvojnásobku životního minima jednotlivce, což je v současné době celkem částka 6 820 Kč (životní minimum jednoho člověka na měsíc je již od roku 2012 stanoveno na 3410 Kč). O výplatu těchto prostředků ale musíte banku zvláště požádat, nedochází k ní automaticky.

Exekuce na účet: na co exekutor nemůže

Soudnímu výkonu rozhodnutí a tedy ani exekuci naopak nepodléhají peněžité dávky sociální péče a také specifické dávky těžce zdravotně postiženým. Tedy například jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek, obdobně také příspěvek na úpravu bytu či automobilu, nebo příspěvky související s dopravou hendikepovaných. Exekutor vám nemůže odebrat ani peníze z dávky pomoci v hmotné nouzi (leda by šlo o přeplatek na nich), příspěvek na živobytí či na péči, mimořádnou okamžitou pomoc, doplatek na bydlení a jednorázové dávky státní sociální podpory a příspěvek na bydlení.

Článek Exekuce nemovitosti byl vytvořen ve spolupráci s projektem Braňme se.

0.0
Sending
Uživatelské hodnocení: 0 (0 hlasů)

Leave a Reply