Na jaká odškodnění máte nárok při cestování letadlem?

Zpoždění nebo zrušení letu a ztráta zavazadla – za všechny tyto nepříjemné události máte ze zákona nárok na odškodnění. Za jakých podmínek a na jakou náhradu máte nárok se dozvíte v následujícím článku.

Pokud se vám při cestování letadlem přihodí nějaká nepříjemnost způsobená dopravcem, můžete od něj žádat odškodnění. A to podle evropské ochrany cestujících, která se vztahuje na cestující odlétající z letišť v zemích EU, Švýcarsku, Norsku a Islandu. Ochrana pro vás platí u každého dopravce, kterému vydal licenci některý z členských států EU. Dopravce vám musí dát písemnou informaci o vašich právech, zpozdí-li se let o víc než 2 hodiny, je zrušený nebo vám odepře nástup do letadla.

Kompenzace za zpoždění letu

Při zpoždění delším než 2 hodiny vám musí dopravce zajistit občerstvení, které je přiměřené době čekání. V případě, kdy se zpoždění protáhne přes noc, letecká společnost vás musí ubytovat a splnit i další body (viz povinně poskytovaná pomoc).

Pokud je zpoždění delší než 5 hodin, můžete jakoukoli letenku zrušit bez sankcí a aerolinky vám musí vrátit zaplacenou cenu, ale už nemáte nárok na občerstvení nebo ubytování. Chcete-li i nadále letět zpožděným letem, můžete žádat i finanční odškodnění, doletíte-li do cíle s nejméně 3 hodinovým zpožděním. Výjimka platí pro mimořádné okolnosti, které nemohla letecká společnost nijak ovlivnit, i kdyby přijala opatření (viz infobox).

Za jakých podmínek máte nárok na odškodnění:

Délka letu Odškodnění u zpoždění Odškodnění u zrušení
max. 1500 km nárok vzniká po 2 hod. 250 Eur
od 1500 km v EU a smluvních zemích, 1500-3000 km u ostatních letů nárok vzniká po 3 hod. 400 Eur
ostatní lety nárok vzniká po 4 hod. 600 Eur

Odškodnění za zrušení letu

Při zrušení letu máte nárok na pomoc poskytnutou dopravcem, a to na přesměrování (jiný let) a péči. V případě, kdy vám není zrušený let nahrazený jiným letem, máte právo na náhradu pořizovací ceny letenky do 7 dnů, spolu s případným zpátečním letem do původního místa odletu co nejdříve je to možné.

Právo na náhradu škody máte v případě, kdy

  • vás dopravce o zrušení letu neinformuje aspoň 2 týdny dopředu
  • nejste informování mezi 14-7 dny a aerolinky vám nenabídnou přesměrování, díky kterému byste se do cílové destinace dostali nejpozději se 4 hodinovým zpožděním
  • nejste informováni ve lhůtě kratší než 7 dnů a nedostanete nabídnutý náhradní let, který je v cílové destinaci nejpozději 2 hodiny po plánovaném čase příletu.

Odškodnění za přeplnění letadla

Dopravce vám tzv. odepře nastoupit na palubu, když vystavil víc rezervací, než je kapacita letadla, a všichni cestující se dostavili. Nejdřív vyzve dobrovolníky k odstoupení od svých rezervací za náhradu, jejíž podmínky si mezi sebou dobrovolník a dopravce dohodnou. Kromě toho mají nárok na péči (viz infobox) poskytovanou dopravcem.

Nástup na palubu vám aerolinky mohou odepřít i proti vaší vůli, nenajdou-li dostatečný počet dobrovolníků. V tom případě máte nárok na neodkladnou péči i pomoc (viz infobox).

Ztráta nebo poškození zavazadla

Může se také stát, že po příletu neobjevíte své zavazadlo mezi ostatními z vašeho letadla. Nejlepší je hned požádat o protokol o nepravidelnosti při přepravě zavazadla (tzv. PIR) a dopravce tak může dopravit později nalezené zavazadlo k vám domů. Náhradu škody musíte uplatnit písemně do 21 od doručení. Nenajde-li zavazadlo do 21 dnů, jde o ztracené zavazadlo a máte nárok na odškodnění.

Pokud je vaše zavazadlo zpožděné chybou dopravce (výjimkou je vyšší moc, které nemůže předejít), máte nárok na náhradu odpovídající nákladům, které jste museli vynaložit bez možnosti využít to, co jste si sbalili (hygienické potřeby, oblečení). Dopravce vám uhradí až asi 32 tisíc Kč, ale jen za prokázané (schovejte si účtenky) a nezbytné (nepořizujte si zbytečně drahé věci) náklady.

Za ztrátu, poškození zavazadla nebo jeho obsahu odpovídá dopravce do výše též asi 32 tisíc Kč, hodnotnější zavazadlo musíte nahlásit už před odletem a zaplatit poplatek, jinak za něj jeho hodnotu nedostanete vyplacenou. Škodu u zavazadel musíte vždy prokázat, a proto je dobré mít schované účtenky a také si obsah kufru vyfotit. Aerolinky, případně soudní znalci, potom posuzují možný obsah kufru i pomocí jeho váhy při odletu. Nárok na uhrazení škody za poškození zavazadla nebo ztrátu obsahu musíte písemně uplatnit do 7 dnů.

Ujistěte se, že svou náhradu dostanete

Všechny nároky uplatňujte vždy přímo u svého dopravce, podle pokynů na jeho webových stránkách. Nespoléhejte pouze na PIR protokol, protože jím reklamujete pouze u letištní služby a ne u dopravce, který má kompenzaci zaplatit.

Nejste-li si jistí, zda se vám od aerolinek podaří vymoci náhrady za nepříjemnosti souvisící s letem, můžete se obrátit na firmy specializující se na vymáhání takových pohledávek. Většinou bývají úspěšné a nic jim dopředu neplatíte, musíte ale počítat s tím, že si z vaší kompenzace vezmou značnou provizi pro sebe (až 30 %).

Důležité pojmy

Mimořádná událost: povinnosti leteckých dopravců jsou podle Montreálské úmluvy omezené nebo vyloučené v případech, kdy událost způsobily mimořádné okolnosti, kterým by ani při přijetí všech přiměřených opatření nebylo možné zabránit. Nejčastěji se s těmito mimořádnými událostmi setkáte v případech velmi špatného počasí, politické nestability a bezpečnostních rizik a stávek.

Povinně poskytovaná péče ze strany dopravce: jde o náhradu škody, viz jednotlivé sumy podle vzdálenosti cílové destinace. Náhradu můžete dostat vyplacenou hotově, bankovním převodem, bankovními šeky, případně po dohodě cestovními poukazy a jinými službami.

Povinně poskytovaná pomoc ze strany dopravce: jde o péči, kterou vám dopravce usnadňuje čekání (občerstvení, ubytování, přeprava na místo ubytování a zpátky na letiště), zdarma 2 telefonáty a podání 2 zpráv faxem nebo elektronicky.

0.0
Sending
Uživatelské hodnocení: 5 (1 hlas)
Tags:

Leave a Reply