Odstoupeni od kupni smlouvy – vzor

Jan Novák
U rybníčka 23
625 00 Brno
novak@123456789.cz
tel.: 123456789

Internetový obchod s.r.o.
Nové Sady
628 00 Brno

DOPORUČENĚ

V Brně, 1. ledna 2016

Věc: Odstoupení od smlouvy dle § 53 občanského zákoníku

Ve Vašem internetovém obchodě jsem si objednal produkt Supermoderní hodinky XYZ v celkové hodnotě 3 700 Kč, včetně DPH. Zboží jsem od Vás obdržel dne 31. prosince 2015 (číslo faktury 123456).

Na základě § 53 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od uzavřené kupní smlouvy týkající se výše uvedeného zboží. Zakoupené zboží vracím spolu s tímto dopisem na Vaší adresu.

Zaplacenou částku prosím vraťte v zákonné třicetidenní lhůtě složenkou na moji výše uvedenou adresu či účet číslo 123456789/9876, vedený u České národní banky.

S pozdravem

vlastnoruční podpis
Jan Novák

Sending
Uživatelské hodnocení: 3.83 (6 hlasů)

Leave a Reply