Úplné oddlužení za pět let – jak se dostanete k osobnímu bankrotu?

Máte více půjček a nezvládáte jejich splácení? Řešením pro vás může být osobní bankrot, pokud splníte několik podmínek. Po úspěšném schválení oddlužení na vás nebudou moci exekutoři a ani se nebudou zvyšovat úroky a sankční poplatky.

Vyhlášení osobního bankrotu neznamená, že přestanete splácet.  Ale že se nejvíc na pět let zavážete k odvádění většiny vašich příjmů věřitelům. Soud může také zvolit rozprodání majetku, což je ale méně častá možnost.

Určitě vám nějaké peníze k dispozici zůstanou – takzvané nezabavitelné minimum. Všechny příjmy, které získáte navíc (dědictví, nová lépe placená práce apod.) jdou automaticky na splácení dluhů jako mimořádná splátka nad rámec splátkového kalendáře. Pokud se je rozhodnete zatajit a správce vaše jednání odhalí, bude celé řízení osobního bankrotu okamžitě zastaveno, bez ohledu na to, kolik % dlužné částky jste už splatili.

Kdy můžete o oddlužení požádat?

Vaše dluhy se musí vztahovat nejméně ke dvěma věřitelům. Se splátkami meškáte více než 30 dní. A nebo už víte, že je do 30 dní nezvládnete zaplatit. Návrh na oddlužení v tomto případě můžete podat i dřív, než uplyne 30 denní lhůta.

Kromě fyzických osob mohou od roku 2013 žádat i podnikající fyzické osoby (nejčastěji živnostníci). Živnostníkovi bude oddlužení poskytnuto, pouze pokud s tím budou souhlasit věřitelé, jejichž pohledávky vznikly z podnikatelské činnosti dlužníka. Další variantou, bez souhlasu věřitelů, je, že se jedná o pohledávky, které se nepodařilo uspokojit v rámci předchozího insolvenčního řízení, ve kterém soud zrušil konkurz pro nedostatek majetku živnostníka.

Komu oddlužení soudy poskytnou?

K úspěšnému schválení oddlužení musí částka, kterou budete schopni v průběhu maximálně 5 let uhradit, pokrýt aspoň jednu třetinu vašich celkových dluhů. U soudu také musíte ukázat, že snahu o oddlužení myslíte vážně. Například, že budete mít z čeho pravidelně splácet (zaměstnání na dobu neurčitou nebo trvalá finanční podpora rodinných příslušníků). Počítejte také s tím, že budete muset zaplatit soudní náklady ve výšce 3 až 10 tisíc korun.

Dejte si pozor na podvodníky i věřitele

Šanci na oddlužení máte jen jednu, je proto potřeba dát si na ní záležet. Existují právní společnosti specializující se na pomoc s oddlužením, ale jejich sazby jsou vysoké (v řádu tisíců korun). Pozor si dejte na různé podvodníky a raději zkuste vyhledat pomoc u neziskových organizací. Sami formulář najdete zde, na stránkách Ministerstva spravedlnosti: http://insolvencni-zakon.justice.cz/forms/navrh_povoleni_oddluzeni.pdf

 Věřitelé mohou výrazně zasáhnout do způsobu oddlužení, proto se s nimi raději poraďte před samotným podáním návrhu.

Když oddlužení získáte, musíte dodržovat pravidla

Pokud budete úspěšní a dostanete splátkový kalendář, o částkách pro jednotlivé věřitele rozhodne soud. Platby spravuje insolvenční správce na základě rozhodnutí soudu. Po celou dobu se nesmíte znovu zadlužit. Splátky musí odcházet pravidelně, jinak vám při zpoždění větším než 30 dní hrozí konkurz.

Když během oddlužovací doby přijdete o práci, měli byste to co nejdříve nahlásit soudu a insolvenčnímu správci. Nejpozději ale do 30 dnů, jinak vám hrozí konkurz. Musíte také aktivně hledat novu práci a čas vám na to určí správce. Po nalezení nové práce navážete na svůj splátkový kalendář. Na konci pětiletého období bude rozhodující, zda jste splatili alespoň jednu třetinu z  celkové dlužné částky.

Co vám oddlužení přinese?

Kromě úplného zbavení se dluhů po uplynutí oddlužovacího období vás proces už od začátku přinese ochranu před exekutory. Na všem majetku totiž nesmí být prováděná exekuce už během soudního řízení. Tedy ihned poté, co podáte návrh a zahájí řízení v insolvenčním rejstříku – do dvou hodin, v pracovní době soudu.

Šťastný konec

Když skončí pětileté období, požádáte soud o osvobození od zbývajících částí dluhů. Soud vám toto rozhodnutí může do 3 let ještě zrušit – pokud se ukáže, že jste vůči věřitelům jednali podvodně nebo jste v této době odsouzení za úmyslný trestný čin, který se týká oddlužení nebo osvobození.

Aktualizováno v lednu 2017

0.0
Sending
Uživatelské hodnocení: 0 (0 hlasů)

Leave a Reply