Podpora v nezaměstnanosti a její krácení: jak tomu předejít?

Stačí jedno špatné často vcelku banální rozhodnutí a na Úřadu práce se nestačíte divit. Podpora v nezaměstnanosti vám buď není přiznána vůbec, nebo je její výše podstatně krácena a vy vlastně ani nevíte, kde jste udělali chybu. Pokud nad vámi visí hrozba ukončení pracovního poměru, myslete na zadní kolečka a vyvarujte se chyb, které lidé při této příležitosti často dělají a jejichž důsledkem je krácení podpory v nezaměstnanosti.

Podpora v nezaměstnanosti je definována jako pomoc nezaměstnanému občanovi, který hledá zaměstnání prostřednictvím Úřadu práce, náležející od prvního dne přihlášení do evidence. Délka podpůrčí doby při poskytování podpory v nezaměstnanosti je stanovena takto:

  • do 50 let věku – 5 měsíců
  • mezi 50-55 lety – 8 měsíců
  • nad 55 let věku – 11 měsíců

Výše podpory v nezaměstnanosti je vypočítána z průměrného výdělku v předcházejícím období. A to podle následujícího vzorce:

  • první dva měsíce 65%
  • následující dva měsíce 55%
  • zbytek podpůrčí doby 45%

Krácení podpory v nezaměstnanosti

Výše uvedené skutečnosti platí jen v ideálním případě, kdy byl žadatel po dobu předcházejících dvou let řádně zaměstnán a dostal výpověď kvůli vážným důvodům ze strany zaměstnavatele. Ne vždy je ale situace takto ideální. Jaké důvody mohou vést ke krácení podpory v nezaměstnanosti?

Podpora v nezaměstnanosti při výpovědi

Podpora v nezaměstnanosti při výpovědi může být krácena ze dvou důvodů.

  1. Pokud zaměstnanec podal výpověď sám bez vážných důvodů (např. stěhování, nespokojenost apod.). V takovém případě je po celou podpůrčí dobu vypláceno pouze 45% platu.
  2. V případě, že byl zaměstnanec propuštěn kvůli závažnému porušování pracovní kázně. Podpora v nezaměstnanosti nemusí být dokonce vyplácena vůbec nebo jen ve výši životního minima.
TIP: Jestliže pro vás platí důvody uvedené pod číslem 2, snažte se přesto se svým zaměstnavatelem uzavřít dohodu o rozvázání pracovního poměru. On bude mít jistotu bezproblémového zrušení pracovního poměru a vy zase plné podpory v nezaměstnanosti.

Podpora v nezaměstnanosti a odstupné

Na výši podpory v nezaměstnanosti má vliv i vyplacení odstupného od předchozího zaměstnavatele. Po dobu trvání odstupného nebude dávka vyplácena vůbec, dále pak podle platných tabulek. Jestliže je vám odstupné přislíbeno, ale nakonec ho neobdržíte, můžete tuto skutečnost na Úřadu práce nahlásit a požádat o dodatečné proplacení podpory v nezaměstnanosti. Úřad práce po vás ale bude chtít potvrzení od bývalého zaměstnavatele, že k výplatě skutečně nedošlo (např. z důvodu insolvence nebo bankrotu).

Přivýdělek při podpoře v nezaměstnanosti

V případě úspěšného přiznání podpory v nezaměstnanosti není možné si během této doby legálně přivydělávat. Pokud byste si přesto nekolidující zaměstnání našli, nesmí výplata z něj přesahovat částku 4 950 Kč měsíčně (u osob pobírajících invalidní důchod 4 650 Kč měsíčně), počítejte s tím, že výplata podpory v nezaměstnanosti vám bude zastavena.

Jestliže si během tzv. podpůrčí doby nedokážete najít práci, můžete poté pracovat i na tzv. dohodu o provedení práce s odměnou nepřesahující hranici 10 000 Kč měsíčně. Sociální ani zdravotní pojištění hradit nemusíte. To zdravotní za vás platí stát a sociální si můžete hradit dobrovolně v případě, že chcete mít jistotu přiznání státního důchodu v pozdějších letech.

Chybějící dokumenty nemusí být problém

Zvláště OSVČ se mohou setkat se situací, kdy po nich úředníci požadují doložení vyměřovacího základu za posledních 12 měsíců. Pokud ale žadatel působil jako osoba samostatně výdělečně činná kratší dobu, dopočte se vyměřovací základ za chybějící měsíce z tzv. náhradní doby zaměstnání. Jen na to občas musíte úřednice taktně upozornit.

Kdy chodí podpora v nezaměstnanosti

Pro vyplacení podpory v nezaměstnanosti neexistuje přesný termín. Na váš účet může dorazit kdykoliv mezi 15. až 31. dnem v měsíci podle toho, jak rychle úředníci zpracují jednotlivé podklady. V období státních svátků počítejte spíše s horní hranicí výplaty. Někdy se může stát, že peníze nedorazí vůbec. V takovém případě kontaktujte úřad práce, obvykle jsou důvodem chybějící podklady, o kterých vás ale úřad nemusí informovat.

Aktualizováno v lednu 2017

0.0
Sending
Uživatelské hodnocení: 4.75 (4 hlasy)

Leave a Reply