Podpora zaměstnanců a OSVČ v době koronaviru

Koronavirus přetočil náš každodenní život vzhůru nohama. Spousta lidí se v důsledku bezpečnostních opatření proti šíření koronaviru ocitla nejen v nebezpečí zdraví, ale začali se bát taktéž o své zaměstnání a živnost. Někteří již museli své podnikání omezit, což se projevilo spoustou lidí, kteří tak museli zůstat doma. A protože si podnikatelé nejsou jistí tím, jak dlouho bude situace trvat, začali rozdávat výpovědi. Proti tomuto trendu se vláda rozhodla zakročit a přišla s celou řadou opatření. Pojďme se na ně podrobněji podívat.

Nouzový stav

Od 12. března 2020 byl v České republice vyhlášen nouzový stav. Tento stav má trvat 30 dní (může se ale stát, že bude trvat i déle). A v důsledku následujících opatření se řada lidí ocitla v situaci, kdy mají nedobrovolné prázdniny. Zaměstnanci jsou na tom o něco lépe, než OSVČ, protože mají nárok na určitou mzdu i v době, kdy nepracují. OSVČ mají nyní problém – jejich příjem zcela vypadl a není jisté, na jak dlouho.

OSVČ nemusí rušit ani pozastavovat živnost

Pokud by OSVČ neměli žádnou podporu od státu, zřejmě by to dopadlo tak, že by se všichni setkali nejprve na OSSZ (s žádostí o pozastavení nebo úplné zrušení živnosti) a následně na pracovním úřadě. Úlevou pro mnohé může být to, že to lze i elektronicky: přerušit živnost prostřednictvím formuláře na webových stránkách ČSSZ a přihlášení na úřad práce prostřednictvím formulářů na webových stránkách ministerstva práce a sociálních věcí.

OPATŘENÍ VLÁDY: Dne 23. března vláda schválila odpuštění minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění na šest měsíců. Není tedy důvod panikařit a rušit či pozastavovat živnost.

OSVČ a ošetřovné

Od 11. března byly uzavřeny školy a spousta živnostníků tak muselo zůstat doma s dětmi. Ne všichni mohou podnikat z domova, a tak opět zůstali bez příjmu.

OPATŘENÍ VLÁDY: OSVČ, která se stará o dítě od 6 do 13 let, má nárok na příspěvek ve výši 424 Kč za den. Vyplácí se za všechny dny, kdy budou školy uzavřeny. Žádost o příspěvek je třeba podat na živnostenském úřadu. Přesný postup se dozvíme v průběhu následujících dnů.

OSVČ a karanténa

Ti, kdo platí nemocenské pojištění po dobu alespoň 3 měsíce, mají nárok na nemocenskou, kterou vyplácí ČSSZ (Česká správa sociálního zabezpečení) od 15. dne nemoci nebo karantény.

OSVČ a daňové přiznání

Velmi prospěšná pro OSVČ jsou také opatření, týkající se platby daní a podání daňového přiznání. Jsou následující:

  • Termín přiznání k dani z příjmu za rok 2019 se prodloužil automaticky pro všechny OSVČ. Daňové přiznání lze podat do 1. července bez jakýchkoli postihů.
  • Stejně tak daň musí být zaplacena do 1. července. V případě nezaplacení ani k 1. červenci se vám ale počítají úroky z prodlení již od 1.dubna.

Zaměstnanci a ošetřovné

Každý ze zaměstnanců, který se musí starat o dítě ve věku od 3 do 13 let, má nárok na ošetřovné (OČR – ošetřování člena rodiny). Ošetřovné odpovídá 60 % z redukovaného denního vyměřovacího základu.

Zaměstnanci a karanténa

V některých případech je možná práce z domova (tzv. home office). V takovém případě pracujete doma, a to běžných 8 hodin denně a dostáváte plat ve výši, jak jste zvyklí. Pokud ale práce z domova není možná, pak máte nárok na 60 % z redukované průměrné hodinové mzdy. Prvních 14 dní tuto částku vyplácí zaměstnavatel, poté už stát.

Zaměstnanci a nedostatek práce

Některé společnosti byly omezeni opatřeními proti koronaviru natolik, že již není práce, kterou by zaměstnanci mohli vykonávat. V současné době situaci projednává vláda, takže zatím není jasné, jak to bude. Na mzdy by měl přispívat stát. Počítá se s následující verzí:

  • 100 % mzdy dostanou ti, kteří museli uzavřít provoz v závislosti na nařízení vlády, a také ti, kteří nemohou fungovat kvůli tomu, že 30 % zaměstnanců pečuje o děti nebo je v karanténě.
  • 80 % mzdy dostanou ti, kteří nemohou pracovat z důvodu nedostatku surovin či jiných vstupů nezbytných k provozu,
  • 60 % náleží těm, kterým se snížila poptávka po službách či zboží. 
Sending
Uživatelské hodnocení: 0 (0 hlasů)

Leave a Reply