Vlastní studna a čistička odpadních vod – vyplatí se?

Cena vody u nás rozhodně není zanedbatelná. Průměrná rodina se čtyřmi členy uvidí na svém vyúčtování každoročně částku okolo 11 000 a to i tehdy, když s vodou poměrně šetří. Majitelé rodinných domků proto často uvažují nad pořízením vlastní studny a čističky odpadních vod. Vyplatí se to?

Kolik stojí vlastní studna? Záleží na typu.

Cena studny nelze určit podle jednoduchého vzorce. Ve hře je celá řada parametrů od vybrané lokality, převládajícího geologického podloží až po typ studny. Ty existují v zásadě dva:

Studna kopaná

Starší typ studny, vhodný hlavně pro rodinné domy, kde se počítá s vyšší spotřebou, například kvůli bazénu. Zapouštějí se do hloubky okolo 10 metrů. Náklady na vykopání jednoho metru studny specializovanou firmou zaplatíte částku od 5 500 do 8 000 Kč. Přes vyšší vstupní náklady poskytují kopaně studny výhodou svou snadnou údržbou a větší zásobárnou vody. Kopané studny jsou také více náchylné k povrchovému znečištění. Průměr kopané studny se pohybuje okolo 110 cm.

Studna vrtaná

Moderní technologie umožňují výstavbu studny značně zlevnit. Studna vrtaná může sahat do hloubky 30-40 metrů a za odstranění jednoho metru zeminy zaplatíte 1 000 až 2 000 Kč. Zásoba vody je díky menšímu průměru studny (110-152 mm) citelně menší, ale nehrozí její znečištění prosakováním nečistot z povrchové vody. Kvalita vody u vrtané studny je tak výrazně vyšší.

Pro běžný provoz rodinného domku by měla stačit levnější studna vrtaná. K celkové ceně si musíme připočíst cenu poplatků za stavební a další povolení, zpracování nezbytné dokumentace a cenu čerpadla. Přesný odhad ceny vám poskytnou studnářské firmy ve vašem okolí. Nicméně lecco napoví fakt, že vrtání studny s pažením o průměru 20 cm v ideálním terénu bude stát celkem asi 50 000 Kč. Vrtaná studna je také hotová o něco rychleji a nemusíte si lámat halvu s odvozem velkého objemu vykopaného materiálu.

Roční náklady na provoz studny

Každoroční povinný rozbor vody ve studni vás vyjde asi na 1 000 Kč. Ale to nejsou jediné náklady, které vynaložíte. Jste-li napojeni na vodovodní síť, budou po vás vodárny vyžadovat tzv. stočné, ze kterého uhradí odvádění a likvidaci odpadních vod. Nebo můžete vybudovat žumpu a nechat ji pravidelně vyvážet. A je dobré mít také stranou finanční rezervu pro případ poruchy čerpadla.

Vlastní studna – pro a proti

Odebírání vody z vlastního zdroje s sebou přináší o něco více povinností. Z hlediska návratnosti jde spíše o investici dlouhodobou. Nejrychleji se vložené finance vrátí majitelům dvougeneračních domů s bazénem, jejichž spotřeba vody je opravdu vysoká.


Výhody vlastní studny

  • Nezávislost na dodavatelích vody.
  • S vodou není nutné tolik šetřit
  • Velmi nízká cena vody – po uhrazení nákladů za pořízení.
  • Vzhledem ke stále rostoucí ceně vody výhodná investice do budoucna.
  • Žádné napojení na kanalizaci, pokud máte vlastní čističku.

Nevýhody vlastní studny

  • Pořizovací náklady jsou velmi vysoké.
  • Nutnost provádění pravidelných rozborů a vyvážení jímky.
  • Péče o dobrý stav studny a jímky.
  • Kvalita vody není ověřována denně, jako je tomu i vody vodovodního řádu.

Pořízení čističky odpadních vod – komu se vyplatí?

Při projektování čističky odpadních vod je třeba brát v potaz počet osob, které budou vodu v domě a tím i čističku užívat. Je možné pořídit i modely pro 50 lidí, takže jedna čistička může pojmout více domů.

Čistička odpadních vod potřebuje ke stavbě nezbytná povolení; stavební povolení (možné i dodatečně, cena 300 Kč) od povolení k vypouštění (bezplatné). Obojí vyřizuje Vodoprávní úřad.

Po výběru správného modelu zbývá určit, kam čističku zabudujeme (měla by být celá pod zemí pouze s viditelným víkem). V případě nepropustného podloží postačí vzdálenost mezi studnou a čističkou pouhých 5 metrů, u propustného podloží to musí být více než 2x více – 12 metrů. Čistička musí být také přístupná od příjezdové cesty, aby mohl být kal snadno vyvážen.

Kromě ceny samotné čističky odpadních vod je třeba počítat také s cenou za projekt, výkopovými pracemi, dovozem a instalací čističky včetně zhruba dvouměsíčního dozoru techniků, kteří pomohou celé zařízení správně seřídit.

Náklady na pořízení čističky odpadních vod

Orientačně se cena čističky odpadních vod pro čtyřčlennou domácnost pohybuje okolo 55-60 000 Kč. Ročně pak spotřebovaná energie a údržba spolkne další tři tisíce. Návratnost investice je počítána mezi 5-10 lety.

Roční úspora se ale pohybuje okolo 9 000 Kč v případě modelového příkladu domácnosti z úvodu. A v případě většího odběru vody je ještě vyšší. Každý rok bude také tato úspora stoupat, protože v průměru voda zdražuje každý rok o 8% a za deset let už je to opravdu slušná částka.

0.0
Sending
Uživatelské hodnocení: 0 (0 hlasů)
Tags:

Leave a Reply