Jak na změnu dodavatele plynu

Náklady na energie tvoří podstatnou část výdajů domácnosti. Často máme jejich snižování spojeno s tzv. investiční strategií. Ta počítá s nákupem energeticky úspornějších spotřebičů, jejichž efekt se však po započítání pořizovací ceny projeví až za několik let. Změna dodavatele plynu ale s sebou při správném postupu žádné náklady nepřináší, zato úspora může být značná.

Dnes již není změna dodavatele plynu tak administrativně náročná, jako tomu bylo dříve. Pro sepsání nové smlouvy s dodavatelem potřebujete jen nějaký osobní doklad, smlouvu se současným poskytovatelem a kód místa spotřeby (najdete ho na svém plynoměru). Veškeré náležitosti, jako je ukončení minulé smlouvy za vás udělá nový dodavatel. Pozor si dejte jen na výpovědní lhůty a další zákeřné kličky.

Jak na změnu dodavatele plynu v pěti krocích

1. Volba nového dodavatele

Aktuální cena plynu pro příští rok je státním Energetickým regulačním úřadem i jednotlivými poskytovateli energií zveřejněna již v listopadu předcházejícího roku, ale svého dodavatele můžete změnit kdykoliv v průběhu roku v závislosti na typu podepsané smlouvy. Jako první krok můžete vyzkoušet nejrůznější internetové on-line kalkulačky, která umí porovnat nabídky jednotlivých prodejců plynu včetně akčních cen. Než se ale definitivně rozhodnete, důkladně si přečtěte smluvní podmínky vašeho favorita. Zaměřte se hlavně na délku výpovědní lhůty a možnost fixace.

2. Ujasněte si pojmy

Ne vždy je nabídka poskytovatelů energií tak výhodná, jak na první pohled vypadá. Cenu plynu totiž tvoří dvě složky; státem regulovanáneregulovaná. A obchodníci mají vliv jen na tu druhou část. Pokud tedy například přemýšlíte o fixaci cen plynu na několik let dopředu, pamatujte si, že tato smlouva automaticky neznamená, že budete po celou dobu platit stejně.

Poplatky za distribuci plynu a služby Operátora trhu se každý rok mírně zvedají a díky nim rostou i tzv. fixní ceny. Většina dodavatelů ale na tuto skutečnost raději neupozorňuje a v jejich smluvních podmínkách maximálně najdete formulku tvrdící že: „Navýšení poplatků ze strany státu není důvodem k ukončení smlouvy.“

3. Nevýhodné akční nabídky

Při porovnávání cen energií si dejte pozor na tzv. akční nabídky pro nové zákazníky. Jde o opravdu výhodné ceny plynu, které ale platí pouze prvních několik měsíců (často jen jedno čtvrtletí) a jejich čerpání je podmíněno podpisem smlouvy v několikaletém horizontu. Cena plynu po tomto akčním období může být ještě vyšší, než jakou jste platili doposud. Vždy proto podrobně čtěte podmínky každé akce.

4. Pozor na výpovědní lhůty

Ze všeho nejdříve se podívejte, jestli máte se svým stávajícím dodavatel smlouvu na dobu určitou nebo neurčitou. U smlouvy na dobu určitou si zjistěte, s jak velkým předstihem musíte dát energetické společnosti vědět o svém plánovaném odchodu. Smlouvy se totiž automaticky prodlužují a to buď o stejnou dobu, na jakou byly uzavřeny nebo na dobu 24 měsíců a pokud nedoručíte své Oznámení o nesouhlasu prodloužení smlouvy včas, budete mít na dlouho smůlu.


Zvláště velcí energetičtí giganti se snaží tímto způsobem své zákazníky udržet co nejdéle a udávají nepřesné termíny ukončení smlouvy a dodané podklady následně neuznávají.

Výpovědní lhůty jsou obvykle delší než jeden měsíc (někde až tři měsíce), což dává informovanému spotřebiteli do ruky mocnou zbraň. Nejdříve stačí zaslat svému poskytovateli plynu dopis nazvaný Nesouhlas s automatickým prodloužením smlouvy. A co by měl obsahovat?

  • Citaci z příslušné části obchodních podmínek, kde se o výpovědní lhůtě hovoří.
  • Formulku „Nesouhlasím s automatickým prodloužením smlouvy číslo (zde doplňte číslo vaší odběratelské smlouvy). A to minimálně třikrát v celém dopise.
  • Datum odeslání dopisu ale nikoli datum předpokládaného odchodu od společnosti. Na to bude času dost.

Tuto žádost vyhotovte ve třech kopiích. Jednu si ponechte a zbyle dvě odešlete svému stávajícímu i budoucímu dodavateli plynu. Zhruba po 14 dnech znovu kontaktujte svého distributora a zjistěte přesné datum ukončení smlouvy. Od tohoto data poté nastavte odběr plynu od nového dodavatele.

TIP: Výpovědní lhůta začíná běžet následující měsíc poté, kdy dodavatel obdržel vaši žádost o ukončení smlouvy.

5. Ohlédnutí za původním dodavatelem

Nyní máte všechny potřebné formality za sebou a stačí vám počkat na konečnou fakturu od původního dodavatele s možným vyrovnáním všech vašich závazků. Jakmile vše uhradíte, nechte si ještě vystavit tzv. Potvrzení o bezdlužnosti, které vám zajistí, že si v následujících letech váš starý odběratel nevzpomene na nějaký zanedbatelný nedoplatek, který patřičně navýší o úroky z prodlení. Veškerou dokumentaci si samozřejmě pečlivě uložte.

0.0
Sending
Uživatelské hodnocení: 0 (0 hlasů)

Leave a Reply