Příspěvek na dojíždění do práce

V oblasti dávek státní podpory jde o čerstvou novinku, se kterou se zatím často nestihli podrobně seznámit ani zainteresovaní pracovníci Úřadu práce. Co všechno příspěvek na dojíždění do práce zahrnuje a za jakých okolností o něj můžete požádat? A jaké doklady je třeba si připravit? Provedeme vás žádostí o příspěvek na dojíždění do práce krok za krokem.

Příspěvek na dojíždění do práce je oficiálním názvem poskytované dávky. Nicméně lze se setkat i s terminologií příspěvek na dopravu nebo podpora ve formě příspěvku na dojíždění do zaměstnání. Vždy jde ale o totéž.

Kdo má nárok na příspěvek na dojíždění do práce

Původním smyslem tohoto příspěvku je podpořit migraci pracujících občanů mezi jednotlivými kraji ČR v závislosti na aktuálně dostupných pracovních místech. Pilotně byl projekt spuštěn v krajích s nejvyšší nezaměstnaností. Aktuálně lze o dávku požádat v těchto krajích:

  • Ústecký kraj
  • Olomoucký kraj
  • Jihomoravský kraj
  • Karlovarský kraj
  • Moravskoslezský kraj

O příspěvek mohou požádat lidé, kteří si našli zaměstnání v jiné obci, než ve které mají nahlášené trvalé bydliště. Musí splnit i další podmínky:

  • evidence v Úřadu práce delší než 12 měsíců
  • nebo ztráta zaměstnání z důvodu hromadného propouštění 
Ve výše uvedených krajích se vyplatí žádost podat i tehdy, pokud tyto podmínky nesplňujete. Žádosti jsou posuzovány individuálně a úředníci bývají obvykle vstřícní.
  • Smlouva se zaměstnavatelem musí být uzavřena na dobu 12 měsíců nebo na dobu neurčitou.
  • Pobíraná mzda musí být nižší než průměrná mzda v ČR během uplynulých 3. čtvrtletí.
  • Příspěvek na dojíždění do práce je poskytován pouze při nástupu k zaměstnavateli, u kterého jste nepracovali v minulých 2 letech.

Jak požádat o příspěvek na dojíždění do práce 2016

Vyplňtě elektronický formulář nebo papírový tiskopis, který je k dispozici na úřadu práce. K žádosti doložte: doklad totožnosti a pracovní smlouvu (s datem nástupu do zaměstnání, místem výkonu práce a délkou trvání pracovního poměru).

Jakmile bude vaše žádost schválena, vzniká vám povinnost každý měsíc donést na Úřad práce výplatní list, který vystaví zaměstnavatel. Úřad práce zkontroluje docházku (výše příspěvku se krátí při neomluvené absenci na pracovišti) a do několika dnů vyplatí příslušné finanční prostředky. Celkem lze získat příspěvek na dojíždění do práce za prvních 12 měsíců v novém zaměstnání.

V jaké výši lze příspěvek získat

Výše příspěvku na dojíždění do práce závisí na dojezdové vzdálenosti, nikoli do způsobu, jakým se do práce skutečně dostanete. Je vypočítán takto:

do 10 km 1 000 Kč
10-24 km 1 500 Kč
25-50 km 2 500 Kč
nad 50 km 3 500 Kč

Příspěvek u vzdálenosti do 10 km je přiznán jen v případě, že v oblasti neexistuje doprava MHD.

Při zaměstnání v zahraničí o příspěvek požádat nelze, výjimkou je pouze Moravskoslezský kraj.  

0.0
Sending
Uživatelské hodnocení: 0 (0 hlasů)

Leave a Reply