Jak ukončit smlouvu o povinném ručení a změnit pojišťovnu

Smlouva o povinném ručení patří na trhu s pojistnými produkty k položkám, na kterých je možné velmi výrazně ušetřit. Nahrávají tomu tzv. dvojí ceníky (pro stávající a nové klienty) i různé bonusy nabízené v případě sjednání více pojistných smluv u jedné pojišťovny.

Změna pojišťovny u povinného ručení se většině majitelů motorových vozidel čas od času vyplatí téměř vždy. Pojišťovny se totiž předhánějí ve výhodných nabídkách pro nové klienty a ty stávající nechávají takříkajíc na vedlejší koleji.

I když si pravidelně necháváte aktualizovat smlouvu z důvodu zvyšujícího se stáří vozu, stejně můžete za stejný pojistný produkt platit významně více, než kdyby se stali novým klientem jiné pojišťovny. Přinášíme vám přehledný návod jak ukončit smlouvu o povinném ručení a změnit pojišťovnu bez rizika poplatků při předčasném ukončení smlouvy nebo právních tahanic o neuhrazené pojistné.

Jak ukončit smlouvu o povinném ručení a změnit pojišťovnu v různých situacích

V případě, že se rozhodnete ukončit nebo neprodloužit svou stávající smlouvu o povinném ručení, musíte to pojišťovně sdělit včas a to nejlépe písemnou formou, kterou doručíte buď osobně na přepážku nebo zašlete doporučeným dopisem. K jakékoli komunikaci s pojišťovnou musíte vždy připojit vlastnoruční podpis a to i v případě, že celý dokument napíše např. na PC a vytisknete.

TIP: Je dobré si při komunikaci s pojišťovnou pořizovat kopie veškeré dokumentace, které si v případě potřeby můžete nechat potvrdit na přepážce. Pokud posíláte dopis přes českou poštu, využijte funkce e-dodejky pro majitele zákaznické karty, která vám na mail doručí oznámení o tom, ve který den pojišťovna dopis převzala.

Výpověď související s koncem pojistného období

Konec pojistného období naleznete na smlouvě s pojišťovnou nebo na své zelené kartě. Pokud nechcete ve spolupráci s pojišťovnou dále pokračovat, zašlete jí nejméně 6 týdnu před koncem pojistného období doporučený dopis a požádejte o ukončení smlouvy:

Kdy bude smlouva ukončena: V den konce platnosti. Výpověď ale můžete zaslat dříve než šest týdnů před tímto termínem. Pokud dopis nezašlete včas, bude vám naúčtováno další pojistné období a smlouva zanikne až poté.

Výpověď při změně vlastníka

Prodej vozu je velmi častým důvodem pro ukončení smlouvy o povinném ručení. Pokud vozidlo prodáte nebo darujete, nahlaste to na pojišťovnu. Pokud to neuděláte, budete dále platit povinné ručení vy, i když vlastník bude jiný. Podle zákona by pojišťovnám mělo stačit prosté oznámení, nicméně je lepší doložit tuto skutečnost kupní smlouvou nebo kopií velkého technického průkazu.

Kdy bude smlouva ukončena: V den, kdy pojistník oznámil tuto skutečnost pojišťovně. Nespotřebované zaplacené pojistné vám bude vráceno na bankovní účet nebo poštovní poukázkou.

Zapomeňte na oblíbenou praxi některých řidičů, kteří si chtěli díky fiktivní kupní smlouvě nechat předčasně vypovědět smlouvu a přejít k jiné pojišťovně. Údaj o tom, jestli byl nebo nebyl převeden velký TP na jiného vlastníka lze snadno dohledat Databázi kanceláře pojistitelů, i když až s 1,5 měsíčním zpožděním. Pokud pojišťovna zjistí podvod, bude na vás dlužné pojistné vymáhat soudně.

Vyřazení vozidla z evidence (tzv. značky v depozitu)

Pokud na dopravním inspektorátu odhlásíte z jakéhokoliv důvodů své vozidlo a necháte registrační značky tzv. uložit do depozitu, je to také důvodem k ukončení smlouvy o povinném ručení. Stačí na pojišťovnu zaslat kopii velkého technického průkazu se zaznamenanou změnou.

Kdy bude smlouva ukončena: V den oznámení pojišťovně. Nespotřebované zaplacené pojistné vám bude vráceno na bankovní účet nebo poštovní poukázkou.

Pokud potřebujete naléhavě ukončit stávají smlouvu o povinném ručení (např. proto, že jste prošvihli výpovědní lhůtu nebo platíte příliš drahé pojistné), je uložení značek do depozitu spolehlivou a právně neprůstřelnou normou. Stačí provést odhlášení i na jeden jediný den a výpověď bude platná. Připravte se ale na dvě návštěvy dopravního inspektorátu, které mohou zabrat klidně celý den.

Výpověď do 2 měsíců od uzavření smlouvy

Zákon říká, že můžete uzavřenou smlouvu o pojistném ručení vypovědět bez udání důvodu do dvou měsíců od doby, kdy došlo k jejímu uzavření. Stačí informovat pojišťovnu doporučeným dopisem:

Kdy bude smlouva ukončena: Do osmi dnů od oznámení této skutečnosti pojišťovně. Nespotřebované zaplacené pojistné vám bude vráceno na bankovní účet nebo poštovní poukázkou.

Výpověď při vzniku pojistné události

Pojistná událost vám dává také příležitost k bezsankčnímu ukončení smlouvy. Stačí doručit pojišťovně výpověď do tří měsíců od jejího vzniku. Nespotřebované zaplacené pojistné vám bude vráceno na bankovní účet nebo poštovní poukázkou.

Kdy bude smlouva ukončena: Za jeden měsíc od doručení vaší výpovědi. Nespotřebované zaplacené pojistné vám bude vráceno na bankovní účet nebo poštovní poukázkou.

Krádež vozidla a povinné ručení

Pokud vám bylo vozidlo odcizeno, nahlaste tuto skutečnost na některé ze služeben Policie ČR a s protokolem se vydejte na pojišťovnu.

Kdy bude smlouva ukončena: V den oznámení události pojištěncem. Nespotřebované zaplacené pojistné vám bude vráceno na bankovní účet nebo poštovní poukázkou.

TIP: Nesnažte se předčasně ukončit smlouvu o povinném ručení např. fiktivní krádeži auta, které schováte třeba u příbuzných. Anabáze s policií je velmi zdlouhavá a podvod lze snadno odhalit. Pojišťovna vás následně může žalovat o ušlé pojistné.

Ekologická likvidace vozidla

Pokud necháte své auto zlikvidovat, doložte pojišťovně technický průkaz se záznamem o trvalém vyřazení automobilu z evidence.

Kdy bude smlouva ukončena: V den oznámení pojišťovně. Nespotřebované zaplacené pojistné vám bude vráceno na bankovní účet nebo poštovní poukázkou.

Výpověď při změně pojistného

Pokud pojišťovna změní podmínky pojistného nebo jeho výši, můžete bezplatně ukončit smlouvu k datu ukončení pojistného období. Pojišťovna vás musí informovat alespoň dva měsíce předem, takže na rozhodnutí máte dostatek času. Na oznámení máte čas jeden měsíc od oznámení této změny.

Kdy bude smlouva ukončena: K datu ukončení pojistného období.

Výpověď dohodou

Při tomto způsobu se neobejdete bez souhlasu pojišťovny a osobní návštěvy na pobočce. Mezi důvody k výpovědi rozhodně nepatří nabídka levného pojištění u konkurence. Naopak můžete poukázat na svou nespokojenost nebo rovnou uvedení v omyl např. při uzavírání smlouvy.

Kdy bude smlouva ukončena: V den dohody obou stran. Nespotřebované zaplacené pojistné vám bude vráceno na bankovní účet nebo poštovní poukázkou.

Výpověď kvůli nezaplacení pojistného

Jde o velmi nejistý a nespolehlivý způsob ukončení smlouvy o povinném ručení. Smlouva sice zaniká při nezaplacení vyměřeného pojistného, ale pojišťovna vás musí ze zákona upozornit a poskytnout 30 denní lhůtu na uhrazení vašich závazků a o toto období se vám pojistná smlouva prodlouží a pojistné musíte většinou doplatit.

TIP: Většina pojišťoven vyžaduje při předčasném ukončení smlouvy vrácení platné zelené karty.

Jak změnit pojišťovnu při povinném ručení

Změna pojišťovny při smlouvě o povinném ručení je snadná, stačí dodržet čtyři jednoduché kroky.

1. písemně vypovědět smlouvu u stávající pojišťovny

Podmínky a doporučení najdete sepsány výše.

2. zjistit počet měsíců bez nehody

Každá pojišťovna od vás bude vyžadovat záznam o dosavadním proběhu pojištění. Pokud si nepamatujete, kdy jste naposledy měli pojistnou událost, obraťte se na minulou pojišťovnu a nechte si udělat výpis. V řadě pojišťoven lze tuto informaci ověřit i telefonicky.

3. uzavřít novou pojistnou smlouvu

Novou smlouvu lze uzavřít 2-3 měsíce před začátkem její platnosti (na delší období obvykle nemají pojišťovny ceníky). Můžete tedy klidně uzavřít novou smlouvu o povinném ručení, i když ta původní ještě běží.

4. dodat potvrzení o bezeškodním průběhu

Tady se praxe liší pojišťovna od pojišťovny. Některé si totiž tuto informaci ověří sami v databázi České kanceláře pojistitelů a vy máte tento krok bez práce, jiné počkají na potvrzení z původní pojistky. To pojišťovna odesílá do 15 dnů ode dne, kdy skončila platnost původní smlouvy. Pokud se bude výpis lišit od informace, kterou jste nahlásili v bodu 2., může pojišťovna cenu produktu ještě upravit.

0.0
Sending
Uživatelské hodnocení: 5 (7 hlasů)

Leave a Reply