Zaměstnávání a brigády mladistvých – co na to zákoník práce?

Zvláště v letní sezóně je pracovních sil často nedostatek a zaměstnavatelé tak často sahají i do vod, kde by je v jiném období lovit vůbec nenapadlo. V jejich hledáčku tak končí mladí lidé, kteří dovršili hranici 15 let a v některých oborech dokonce i o něco mladší. Co v takových případech říká zákoník práce a co vše je dobré znát?

V posledních letech láme zaměstnávání mladistvých doslova rekordy. A to i přesto, že zaměstnavatele mnohdy odrazuje větší zákonná ochrana i obavy z nekázně a nespolehlivosti mladistvých pracovníků. Ale pojďme se na celou problematiku podívat pěkně od začátku.

Mladistvý pracovník? Dovršení 15 let nestačí…

Zaměstnavatelé se obvykle domnívají, že statut mladistvého pracovníka získává automaticky každý, kdo už oslavil 15. narozeniny. Je ale třeba splnit další zákonem stanovenou podmínkou, a tou je ukončení povinné školní docházky. Dokud nebude tato podmínka splněna, nesmí jít takový pracovník třeba do obchodu ani na výpomoc. A nástup na brigádu se s povinnou školní docházkou nesmí překrývat ani o jediný den! Tzn. i pokud dítě dostane vysvědčení 30. června ráno, do zaměstnání může nastoupit až 1. července, nikoli dříve!

Existují ale případy, kdy je možné zaměstnat i dítě mladší 15 let. Nabízená práce přitom musí respektovat jejich zdraví tělesný i duševní vývoj a nesmí bránit docházce do školy či vzdělávání všeobecně. Osoby mladší 15 let lze zaměstnat v těchto oborech:

 • kulturní činnost
 • reklama a marketing
 • umělecká činnost
 • sportovní činnost

Délka směny, přesčasy a další důležitá fakta

Určitě vás bude zajímat také to, kolik hodin smí váš nezletilý pracovník týdně odpracovat. Zákoník práce jasně stanoví, že délka směny v jednotlivých dnech nesmí přesáhnout 8 hodin a za týden nesmí být tato doba delší než 40 hodin. A tento fakt platí i v případě souběhu činností od různých zaměstnavatelů. Je tedy třeba kontrolovat a hlídat, za není nezletilý zároveň zaměstnán ještě někde jinde. Vyžádejte si od něj tedy čestné prohlášení.

Zároveň jste vy jako zaměstnavatel povinni mít na pracovišti uložen seznam obsahující jména všech nezletilých pracovníků, kteří se v daném prostoru pohybují. Na seznamu musí být kromě jména a příjmení uvedeno také datum narození a druh práce nebo činnosti, kterou nezletilá osoba vykonává.

Věděli jste, že: S osobou mladší 18let nesmí být sepsána dohoda o hmotné odpovědnosti? Pokud k tomu přesto dojde, je takový dokument právně neplatný.


Zákoník práce také jasně definuje rozsah činností, které nezletilý pracovník nesmí vykonávat. Patří sem především:

 • práce pod zemí při těžbě nerostů
 • práce se zvýšeným rizikem úrazu
 • zaměstnání, jež mohou negativně ovlivnit psychické i fyzické zdraví (sem patří např. zaměstnání ve skladu a tahání těžkých břemen)
 • činnosti, při jejichž vykonávání by mohli vážně ohrozit zdravé své nebo jiných osob v okolí

Za pomoci vyhlášek mohou být některé zákazy činností rozšířeny dokonce až na osoby pod hranicí 21 let (např. řidič z povolání).

Zaměstnávání mladistvých – ano nebo ne?

Pokud stále zvažujete, jestli se vám vyplatí zaměstnat takto mladého člověka, sepsali jsme pro vás přehledný seznam výhod a nevýhod. Je tedy jen na vás, které straně mince dáte přednost.

5+1 výhoda zaměstnávání mladistvých

 1. Mladiství zaměstnanci nemají děti, jen těžko jim tedy do práce vstoupí nějaká nečekaná překážka.
 2. Jsou ochotní za prací dojíždět, a to často i do jiného kraje. Takové zaměstnání berou jako příležitost k cestování, při které si ještě vydělají.
 3. Mají nízké nároky a obvykle se spokojí i s horšími platebními podmínkami.
 4. Jsou plní entuziasmu a nadšení, dokáží do kolektivu přinést nové nápady nebo rozhýbat staré zkostnatělé struktury. Stačí jim jen dát šanci, aby se na věc mohly podívat svýma očima.
 5. Jsou jako nepopsaný list, ještě nemají žádné špatné pracovní návyky a snadno se přizpůsobují. A je jen a jen na vás, co je naučíte.

A zapomenout nesmíme ani na to, že jsou často ochotní přistoupit i na další spolupráci. Sítem brigádnické práce tak můžete nechat propadnout je ty, kteří se vám skutečně zalíbí a těm pak nabídnout další pokračování zaměstnaneckého poměru. Jen zřídkakdy získáte tak dobrou příležitost pro získání nových loajálních zaměstnancův.

Nevýhody zaměstnávání mladistvých

Ale samozřejmě není vždy všechno zlato, co se třpytí. Při zaměstnávání mladých je třeba počítat i s některými úskalími.

 • Je třeba dodržovat zákonná omezení popsaná výše.
 • Chyby pramenící z nezkušenosti, brigádník by u sebe alespoň v prvních dnech měl mít zodpovědnou osobu, která ho zaučí.
 • Nezájem a nezodpovědnost – i to je možné u mladistvých potkat.

Jak nezaplatit státu víc, než musíte?

S brigádním či sezonním pracovníkem můžete v zásadě uzavřít dva typy pracovní smlouvy: Dohodu o provedení práce (DPP) a Dohodu o pracovní činnosti (DPČ). Pojďme se podívat, v čem se liší a na co si dát pozor.

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

Při uzavření tohoto typu dohody je vždy nutné část příjmů strhnout na zaplacení zdravotního a sociálního pojištění (tedy pokud není částka výdělku nižší než 2 500 Kč). DPČ může být uzavřena maximálně na dobu 52 týdnů v roce a maximální rozsah zaměstnání nesmí přesáhnout 20 hodin týdně. Na tuto dohodu lze v daňovém přiznání uplatnit slevu na poplatníka a případně i slevu na studenta.

Dohoda o provedení práce (DPP)

U brigád s vyššími výdělky je vždy lepší uzavřít Dohodu o provedení práce. Ta však nesmí přesáhnout více než 300 hodin zaměstnání v kalendářním roce. Těchto dohod může být uzavřeno souběžně i více, uvedený limit totiž platí pouze pro jednoho zaměstnavatele.

Sending
Uživatelské hodnocení: 3 (3 hlasy)

Leave a Reply