Daňové přiznání 2017 (daně za rok 2016)

Daňové přiznání za rok 2016 musí podat všichni ti, kteří alespoň po část roku 2016 podnikali a jejich příjmy přesáhly 15 000 Kč (jedná se o hrubé příjmy bez odpočtu výdajů). Přiznání za rok 2016 můžou podat i zaměstnanci, kteří nepodnikali, ale rádi by si jej podali samotní (standardně daňové přiznání za zaměstnance podává zaměstnavatel).

Zaměstnanci zároveň podávají daňové přiznání v situaci, kdy měli hlavní pracovní poměr a k tomu i vedlejší pracovní poměr, anebo například podnikání. Povinnost podat přiznání k dani se týká i OSVČ, kteří vykázali daňovou ztrátu, ačkoliv jejich příjmy hranici 15 tis. Kč nepřesáhly.

Daňové přiznání OSVČ: Podání daňového přiznání jako OSVČ

Daňové přiznání zaměstnanci: Daňové přiznání: jako zaměstnanci ho musíte podat někdy i sami

Do kdy musí být daňové přiznání podáno?

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob musí být podáno nejpozději do 1. dubna 2017 – letos vychází tento den na sobotu, takže nejzazší termín pro podání daňového přiznání se posouvá na pondělí 3.dubna 2017. Jestliže za Vás daňové přiznání vypracovává daňový poradce, anebo máte povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, tak daňové přiznání musíte mít odevzdané nejpozději ke dni 1. července 2017. Zároveň však o této skutečnosti musíte nejpozději do 1. dubna 2017 (letos do 3.dubna 2017) informovat finanční úřad. Tuto změnu je třeba ohlásit i zdravotní pojišťovně a správě OSSZ.

Kdo přiznání k dani podávat nemusí?

V situaci, kdy kromě příjmů ze zaměstnání ještě podnikáte, anebo máte příjmy z pronájmu, či příležitostné příjmy, které jsou v součtu nižší než 6 tis. Kč, pak daňové přiznání v roce 2017 podávat nemusíte. Pokud Vaše příležitostné příjmy nepřesahují v součtu částku výši než 30 000 Kč, tak přiznání také podávat nemusíte.

Způsoby podání přiznání za rok 2016

První možností, jak přiznání podat, je pomocí formuláře, který vyplníte buď ručně, anebo na počítači a následně jej doručíte na adresu finančního úřadu, pod který spadáte. Další možností je podání přiznání elektronicky (prostřednictvím datové schránky, anebo musíte mít zřízen elektronický podpis.


Pokud máte zřízenou datovou schránku, tak se Vás týka povinnost podat přiznání k dani za rok 2016 formou elektronického přiznání přes tuto datovou schránku. Tato novela platí od 1.1.2016 a vztahuje se i na ty, kteří si datovou schránku zřídili dobrovolně.

Co lze odečíst v rámci daňové přiznání?

Více se dočtete v následujícím článkuCo si při podání daňového přiznání můžete odečíst?

Elektronický formulář pro fyzické osoby:

Generální finanční ředitelství – Daň z příjmů fyzických osob

  • lze podat elektronicky (musíte ale vlastnit elektronický podpis, anebo datovou schránku)
  • lze vytisknout a poštou, anebo písemně doručit na adresu finančního úřadu

Případně je možné formulář stáhnout, vytisknout a následně doplnit pomocí následujícího odkazu: Formulář daňové přiznání

Jak postupovat při vyplňování daňového přiznáníJak vyplnit daňové přiznání

0.0
Sending
Uživatelské hodnocení: 3.25 (4 hlasy)

One Response

  1. Max 18.11.2017

Leave a Reply